Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpbesluiten wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

A. de Koning, voor een veehouderij op het adres Munnikeweg 6 te Ederveen WM/2000-091;
R. van de Weerd, voor een veehouderij op het adres Heuvelseweg 10 te Lunteren WM/2000-092.

BESLUITEN

Op 13 februari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan Mts. W. en J. van Galen, voor een veehouderij op het adres Bisschopweg 55 te Lunteren WM/1999-185. Deze vergunning is gedeeltelijk geweigerd en wel voor de uitbreiding met 500 nertsen (fokteven, inclusief bijbehorende jongen) en reuen.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 22 maart 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 15 maart 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan onder nummer 0318-68 05 22.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van het besluit.
Tot 5 april 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:


* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 22 maart 2001 worden ingezien, voor wat betreft het besluit tot 5 april 2001 en wel elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede .Ede, 21 februari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie