Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Integraal jeugdbeleid gemeente Ferwerderadiel

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Integraal jeugdbeleid gemeente Ferwerderadiel

In de vergadering van de commissie welzijn, sport en recreatie van 19 februari j.l. is de startnotitie jeugdbeleid Ferwerderadiel besproken. Hiermee wordt een begin gemaakt met integraal jeugdbeleid in de gemeente Ferwerderadiel. Het voorgestelde beleid in deze nota sluit aan de op de bestaande infrastructuur wat betreft jeugdzaken in onze gemeente. Het voorgestelde beleid is opgesteld met alle personen en organisaties die in onze gemeente met de jeugd werkzaam zijn of in aanraking komen. Met een groot aantal personen en organisaties hebben gesprekken plaatsgevonden over de invulling van het integrale jeugdbeleid. Behalve knelpunten en behoeftes werd ook gevraagd welke positieve ontwikkelingen gesignaleerd werden op het gebied van de jeugd. In de nota wordt in onwillekeurige volgorde een vijftal prioriteiten aangegeven die door de meeste betrokkenen als knelpunt en behoefte werden genoemd om in het kader van het jeugdbeleid hieraan gestalte te geven. Daarnaast zijn er nog een groot aantal andere knelpunten. Deze worden eventueel bij het uitwerken van de vijf prioriteiten meegenomen of dit gebeurt in een later stadium.

De meeste fracties waren van mening dat het een goede startnota is. Er is veel tijd en energie in gestoken om tot een goed resultaat te komen. De fracties gaven aan dat verantwoordelijkheden op de goede plaats gelegd zijn en er een duidelijke sturing aan het jeugdbeleid wordt gegeven. Dit laatste niet alleen voor de gemeente maar ook aan alle betrokkenen die met de jeugd in aanraking komt. Tevens werd door de commissie opgemerkt dat de nota systematisch en goed overzichtelijk is. Daardoor wordt een goede startpositie gecreëerd om met het jeugdbeleid aan de gang te gaan. Er is duidelijk in beeld gebracht waar de knelpunten en de behoeftes liggen zodat gericht te werk gegaan kan worden.

Wel werden er een groot aantal vragen gesteld waarvan de meeste op het uitvoerings-niveau liggen. Gelet op de agenda voor deze bijeenkomst was de tijd te kort om alle vragen te beantwoorden. Door de commissie werd daarom besloten om op 5 maart aanstaande een tweede ronde te houden om alle vragen die zijn blijven liggen van een antwoord te voorzien. Daarna is het de bedoeling de startnota jeugdbeleid Ferwerdera-diel door de raad vast te stellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie