Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Structuurplan Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Structuurplan Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010

(20-2) Het College van B&W legt het ontwerp Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 (RPR2010) op 8 en 22 maart ter besluitvorming aan de Gemeenteraad voor. Het RPR2010 is de ruimtelijke uitwerking van het integrale gemeentelijke beleid, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2005 en het Collegeprogramma Ruimte voor Rotterdammers. Het plan is een overkoepelend kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor de periode tot 2010 waarin de vele plannen, initiatieven en ruimteclaims zijn afgewogen en op elkaar afgestemd tegen de achtergrond van de beschikbare ruimte en financiële middelen. Aan de totstandkoming van het RPR 2010 ging een dialoog met de Rotterdamse bevolking en maatschappelijke organisaties vooraf. De twee belangrijkste beleidsspeerpunten die in het RPR worden uitgewerkt zijn 'Sterke Stad' en 'Wijken van Waarde".

In het RPR zijn drie centrale ambities geformuleerd die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen van de gemeente en de wensen van bewoners, organisaties en bedrijven die zich hebben uitgesproken over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en die mede zijn gebaseerd op prognoses.
De drie ambities zijn:
Rotterdam als gevarieerde en aantrekkelijke stad, waarmee wordt uitgesproken dat de stad leefbaar en aantrekkelijk moet zijn voor een brede doelgroep. Het gaat daarbij niet alleen om wonen, maar ook om werken en recreëren.
Rotterdam als centrum in de Zuidvleugel. De positie van Rotterdam in de Zuidvleugel (het aaneengesloten stedelijk gebied tussen Leiden en de Drechtsteden) moet worden versterkt. Dit vereist dat Rotterdam vanuit de voornaamste centra in de Zuidvleugel en vanuit de regio goed bereikbaar is. Het aanbod van voorzieningen, werklocaties, recreatiemogelijkheden en bijzondere woonmilieus moet worden versterkt en uitgebreid.
Rotterdam als Europese stad met een wereldhaven. Rotterdam moet zich in Europa, samen met de andere steden van de Randstad profileren als onderdeel van de 'Deltametropool'. Daarbij is het van belang dat de Rotterdamse haven haar toppositie ziet te behouden. De identiteit van de haven kan de diensteneconomie en het toerisme helpen versterken.

In het RPR 2010 zijn acht strategische gebieden benoemd die zich er bij uitstek toe lenen om de ambities en wensen waar te maken. Het betreft de zes strategische wijkaanpakgebieden en twee stedelijke strategische gebieden. De twee stedelijke strategische gebieden zijn 'Centrum op twee oevers', waarbij de belangrijkste troeven het Centraal Station en de rivieroevers zijn, en 'de Noordrand', het gebied dat kan worden ontwikkeld als een bijzonder milieu voor wonen, werken en recreëren. Daarnaast zijn er in het RPR 2010 projecten benoemd die de komende 10 jaar in aanmerking komen voor een extra impuls. Het betreft het Zuiderpark, Ahoy, Zuidplein, de oevers van de Oude Maas in Hoogvliet, knooppunt Kralingse Zoom en knooppunt Alexander.

De deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Hoogvliet, Overschie en de Wijkraad voor Pernis die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid schriftelijk op het RPR 2010 te reageren stemmen in grote lijnen in met het plan. De reacties hebben in een enkel geval tot wijzigingen geleid.
Het ontwerp RPR 2010 heeft ter visie gelegen als een structuurplan in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In totaal hebben 322 burgers en organisaties schriftelijk hun zienswijze kenbaar gemaakt. De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken hield op 9 januari 2001 een hoorzitting over de zienswijzen die in een enkel geval tot wijzigingen in het RPR 2010 hebben geleid. De gevraagde wijzigingen met betrekking tot de trampluslijn, het verplaatsen van volkstuinen, sportclusters en een groen netwerk op de plankaart, mobiliteit en openbaar vervoer werden niet gehonoreerd.

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken heeft geen expliciet advies over het RPR 2010 uitgebracht. Het debat wordt in de raadsvergadering van 8 maart a.s. gevoerd. Het RPR is ook besproken in de raadscommissies Haven en Economische Zaken, Buitenruimte en Milieu, Verkeer, Vervoer Sport en Recreatie, Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid en de raadscommissie Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en Allochtonenbeleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie