Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over herstructureringsplannen Corus

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


HERSTRUCTURERINGSPLANNEN CORUS

Datum: 21-02-2001

Het lid van de Tweede Kamer Hindriks (PvdA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 6 februari 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 1) dat Corus opnieuw fors zal reorganiseren als gevolg van de verliezen in het Verenigd Koninkrijk?


2 Heeft u kennisgenomen van het persbericht 2) van Corus met betrekking tot zijn strategie en financiële positie?


3 Hoe beoordeelt u de gevolgen van de aangekondigde herstructurering, de capaciteitsbeperkingen en de ontslagen voor de Nederlandse economie?


4 Heeft u contact gezocht met de leiding van Corus om nadere informatie te verkrijgen? Zo ja, wat waren daarvan de uitkomsten?


5 Hoe beoordeelt u het belang van een gezonde staalindustrie voor de Nederlandse economie?


6 Is het waar dat als gevolg van de aangekondigde herfinanciering financiële kruisverbanden cq. onderlinge garanties ontstaan tussen de gefuseerde bedrijven? Welke gevolgen kan dit eventueel hebben voor de toekomst van de locaties IJmuiden en Delfzijl?


7 Is het waar dat Corus voor de Nederlandse vestigingen een productiviteitsverbeteringsplan overweegt? Welke gevolgen zal dat eventueel hebben voor de werkgelegenheid en het investeringsniveau?1 Financieel Dagblad 1 februari jl. "Corus komt met nieuwe reorganisatie, maximaal 7000 Britse banen weg"

2 Persbericht 1 februari jl. "HEROVERWEGING STRATEGIE EN NIEUWE FINANCIERINGSSTRUCTUUR", onder andere met betrekking tot herstructurering, fusiesynergie en financiering

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Ja.3 Corus heeft rekening te houden met de ontwikkelingen op de markt en de Britse vestigingen zijn daar onvoldoende op toegerust. Zij hebben te maken met de hoge koers van het Britse pond, deels inefficiëntie, overcapaciteit en agressieve prijsconcurrentie door relatief goedkope import. Hierdoor wordt in het Verenigd Koninkrijk verlies geleden. De Nederlandse vestigingen kunnen beter concurreren en dragen positief bij aan het resultaat. Corus heeft aangegeven dat om een goede positie op de wereldmarkt te behouden, maatregelen noodzakelijk zijn om de performance van de bedrijven te verbeteren. Die maatregen moeten de positie van deze vestigingen bestendigen en duurzame groei creëren. De Nederlandse economie is gebaat bij goed functionerende bedrijven.


4 Ik heb in een gesprek met de leiding van Corus een toelichting gekregen op de achtergronden van de voorgestelde herstructurering en de doelstellingen die Corus nastreeft.


5 Nederland heeft belang bij goed functionerende industrieën en dienstensectoren. Een gezonde staal- en aluminiumindustrie kan daarvan deel uitmaken. Aanwezigheid van een gezonde staal- en
aluminiumindustrie in Nederland heeft uitstraling naar andere sectoren van bedrijvigheid en stimuleert de opbouw van de noodzakelijke kennis over verwerking en toepassing van materialen, ook binnen kennisinstellingen.


6 Ik begrijp dat de (her)financiering op concernniveau een logische stap is in de ontwikkeling van Corus. Doelstelling van een fusie is dat de diverse bedrijven binnen een concern elkaar versterken onder andere door daar waar dit voordelen oplevert dwarsverbanden te creëren. Dit vindt ook plaats op het gebied van de financiering van het concern. Voordelen van de fusie voor IJmuiden en Delfzijl zijn dat men, doordat men onderdeel uitmaakt van een groter concern met meer vestigingen wereldwijd, toegang krijgt tot afzetmarkten en kennisfaciliteiten, waartoe men tot op heden niet of amper toegang had. Nadeel kan zijn dat deze bedrijven moeten wedijveren met andere vestigingen binnen het concern. Gegeven de gezonde uitgangspositie van zowel IJmuiden als Delfzijl lijkt het erop dat zij in staat zijn ook in de toekomst hun positie te continueren en te versterken.


7 Het is de doelstelling van Corus om de vestiging IJmuiden "world class" te maken. Dat betekent dat IJmuiden wereldwijd voorop moet lopen op het terrein van staalproductie en -producten. Hiervoor zal in IJmuiden geïnvesteerd moeten worden, zoals ook overigens de afgelopen jaren is gebeurd. Natuurlijk kunnen dergelijke aanpassingen invloed hebben op de werkgelegenheid in IJmuiden. Corus heeft de verwachting uitgesproken dat hierbij geen sprake zal zijn van grote verschuivingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie