Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling Verzamelverbod Schapen

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Dossier MKZ

Vervoersverbod evenhoevigen
dd. 13-03-2001 13:00 uur

13 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in de Tijdelijke regeling vervoersverbod schapen mond- en klauwzeer 2001, is het verboden alle evenhoevigen te vervoeren, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder een vervoermiddel, binnen en vanuit Nederland.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 13 maart 2001 om 13.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod evenhoevigen mond- en klauwzeer 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Door de Franse autoriteiten is heden een geval van mond- en klauwzeer in Frankrijk gemeld.
Vorige week is reeds een importverbod ingesteld voor evenhoevigen afkomstig uit Frankrijk. Voor die tijd zijn echter wel voor mond en klauwzeer gevoelige dieren, de zogenaamde evenhoevigen, Nederland binnen gebracht. Om deze situatie in kaart te brengen is heden door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees onmiddellijk een gericht traceringsonderzoek ingesteld. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek wordt thans met onmiddellijke ingang in geheel Nederland tijdelijk een vervoersverbod afgekondigd voor alle evenhoevigen. Het vervoersverbod geldt aldus voor schapen, runderen, geiten, varkens en andere evenhoevige dieren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Persreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie