Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EP-lid wil Europees overzicht nationale hormonencontroles

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING

Federaal Agentschap schiet tekort inzake farmaceutische inspecties

Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) vraagt Europees overzicht nationale hormonencontroles

BRUSSEL (21/02). -
Het oprollen van een Duits hormonennetwerk richting Vlaanderen door het parket van Dendermonde toont nog maar eens aan dat een groep gewetenloze bandieten zich blijvend ent op de voedselproductie om op korte tijd en zonder enige morele bekommernis "rijk" te worden. Volgens europarlementslid Bart Staes moet de Commissie zo snel mogelijk de nationale controlemaatregelen op hun efficiëntie toetsen. Wat de Belgische aanpak betreft, pleit hij voor een versterking van de hormonencel, die vroeger onder de rijkswacht ressorteerde, met met informaticin fiscale specialisten en inspecteurs uit de farmaceutische inspectie, het IVK en DG4 en DG5 van het Ministerie van Landbouw.

Deze georganiseerde criminelen zijn internationaal georganiseerd. Ze beschikken over een enorme know-how en weten perfect waar en wanneer ze ongestoord hun gang kunnen gaan. Zo was het hen opgevallen dat er in Duitsland onvoldoende doortastend wordt gecontroleerd. Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) dringt er bij de Commissie op aan een volledig overzicht te maken van hoe de vijftien lidstaten hun controles op de aanwezigheid van residuën in ons voedsel (hormonen, beta-agonisten, tranquilizers, beta-blokkers, antibiotica, dioxines, PCB's, enz.) organiseren. Dit dient onder meer te gebeuren op basis van de resultaten van de controlebezoeken uitgevoerd door de Europese Veterinaire Inspectiedienst, met zetel in Dublin.

Bart Staes vraagt de Europese Commissie tevens een evaluatie te maken van de werking en organisatie van de vele nationale voedselagentschappen die de voorbije jaren het levenslicht zagen. Op basis van dit overzicht moet de Commissie EU-lidstaten voor het Hof van Justitie brengen die de bestaande voedselrichtlijnen onvoldoende of onjuist in nationale wetgeving hebben omgezet. "Het blijft trouwens bang afwachten of het Belgische Federale Agentschap voor Voedselveiligheid, zoals het nu wordt opgezet, in staat zal zijn om de ware criminelen, de echte stropers, de netwerken van sjoemelaars en bedriegers écht aan te pakken," aldus nog het europarlementslid.

Uit het dossier van het zopas opgerolde netwerk blijkt volgens Staes het belang van een goed werkende farmaceutische inspectie. Desondanks onderschat het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid nu net het belang van deze inspectiedienst. "Het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid zal enkele honderden personeelsleden tellen, waaronder een overgroot aantal dierenartsen. Vanuit de farmaceutische inspectie worden hooguit enkele inspecteurs-apothekers overgeplaatst. Bijkomend probleem is dat ze binnen het Voedselveiligheidsagentschap over onvoldoende juridische middelen zullen beschikken om doortastend op te treden. Hun macht wordt ingeperkt."

Daarom pleit Staes ervoor om naast het Voedselveiligheidsagentschap een eenheid op te richten die onder leiding van een nationaal magistraat en niet geremd door enige tijdsdruk, dit soort witteboordencriminaliteit kordaat aanpakt. Deze eenheid moet worden samengesteld uit specialisten van de federale politie, aangevuld met informatici en fiscale specialisten. Ook het het kruim van de inspecteurs uit de farmaceutische inspectie, het IVK en DG4 en DG5 van het Ministerie van Landbouw moeten in deze eenheid ondergebracht worden. Deze eenheid moet voltijds bemand worden en alle leden ervan moeten beschikken over politionele bevoegdheden.

Slechts door een politionele en justitiele ondersteuning, multidisciplinair en met een dagelijkse voltijdse inbreng van specialisten zal men dit soort netwerken (of het nu gaat om hormonenbaronnen die, onbegrijpelijk maar waar, in bepaalde gevallen -eens gesnapt- er nog steeds in slagen te genieten van gunstige strafregimes, of om smokkelnetwerken met illegale diergeneesmiddelen, om vleesfraudeurs, om onzorgvuldige vetsmelters of smokkelaars van BSE-koeien, besmet vlees- en beendermeel of oplichters van de Europese begroting) zal de overheid erin slagen deze vorm van georganiseerde criminaliteit ernstige slagen toe te brengen. Wie uit de federale regering neemt de handschoen op?

Meer info : Bart Staes - 0475/37.27.57.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie