Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene vaccinatie tegen hepatitis B

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemene vaccinatie tegen hepatitis B

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ-2156158

22 februari 2001

Dezer dagen heeft u het rapport van de Gezondheidsraad Algemene vaccinatie tegen hepatitis B ontvangen. Het rapport is op mijn verzoek opgesteld, in verband met de motie Arib c.s. waarin werd verzocht tot algemene vaccinatie tegen hepatitis B over te gaan.

De Gezondheidsraad concludeert dat het bij de vraag naar de wenselijkheid van algemene vaccinatie zinvol is om twee subpopulaties te onderscheiden waarin de afweging van kosten en baten verschillend ligt.
Kinderen geboren in gezinnen waarvan één of beide ouders afkomstig zijn uit landen waar de frequentie van hepatitis B middel- of hoogendemisch is, hebben meer kans om in aanraking met dragers van het virus te komen. Vaccinatie op de zuigelingenleeftijd kan hier belangrijke gezondheidswinst opleveren.
De overige kinderen lopen in het algemeen geen risico op de kinderleeftijd; voorzover er risicos zijn doen deze zich vooral voor vanaf de puberteit. Vaccinatie op de zuigelingenleeftijd heeft hier in het algemeen geen voordelen. Vaccinatie op 9-12 jarige leeftijd ligt meer voor de hand, maar er zijn op dit moment onvoldoende gegevens voor een goede inschatting van de te behalen gezondheidswinst bovenop bestaande preventie- en vaccinatieprogrammas.

Naar het oordeel van de Gezondheidsraad zijn er derhalve op dit moment geen goede argumenten voor vaccinatie van zuigelingen in de gehele bevolking. Wel zijn er goede argumenten voor vaccinatie van kinderen waarvan één of beide ouders afkomstig zijn uit een land waar hepatitis B-infectie middel- of hoogendemisch is.

De Gezondheidsraad wijst mij er op dat er belangrijke ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn op de beslissing over vaccinatie van kinderen op de leeftijd van 9-12 jaar. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere het benodigde aantal injecties voor bescherming en kennis over de effectiviteit van vaccinatiestrategieën. Gegeven deze ontwikkelingen, meent de Gezondheidsraad dat de mogelijkheden van vaccinatie op de schoolgaande leeftijd besproken moeten worden in het kader van de brede herziening van het Rijksvaccinatieprogramma.

Het is mijn voornemen het advies uit te voeren, dat wil zeggen vaccinatie tegen hepatitis B aan te bieden aan een subpopulatie van pasgeborenen. De Gezondheidsraad heeft de praktische uitvoerbaarheid van haar voorstellen reeds geverifieerd. Ik zal in nader overleg met de betrokken uitvoeringsorganisaties de invoeringsdatum vaststellen. Die zal ik u zo snel mogelijk laten weten.
Zoals de Gezondheidsraad in haar rapport beschrijft, wordt met dit beleid uitvoering gegeven aan de doelstelling van de WHO om dragerschap onder kinderen te verminderen.

Verder zal ik de Gezondheidsraad vragen om vaccinatie van de overige kinderen op schoolgaande leeftijd mee te nemen in de brede herziening van het Rijksvaccinatieprogramma, waarvoor ik reeds opdracht heb gegeven.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie