Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA is tegen de drijfjacht

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PvdA is tegen de drijfjacht 22 februari 2001 PvdA

Op woensdag 21 februari is in de Tweede kamer gesproken over de nadere uitwerking van de -reeds aanvaarde - Flora-en Faunawet. Aan de orde kwamen onder meer jachtmethoden en - middelen, waaronder de drijfjacht. Bij monde van woordvoerder Willie Swildens heeft de PvdA aangegeven tegen de drijfjacht te zijn.

Bij drijfjacht gaat het veelal om het met grote groepen mensen
-grootschalig- opjagen van met name wilde zwijnen met het doel deze als jachttrofee te bemachtigen. De PvdA-fractie is tegenstander van deze vorm van de jacht.

Bij het in werking treden van de Flora- en Faunawet zal de jacht nog slechts zijn toegestaan op 5 soorten: haas, konijn, fazant, wilde eend, en houtduif. Bij alle andere soorten - ook die voorheen wel begaanbaar waren - kan in het kader van schadebestrijding afschot aan de orde zijn. Datzelfde geldt bij natuur - en soortenbeheer, bijvoorbeeld als de populatie te groot wordt ten opzichte van het beperkte leefgebied. Dit is alleen het geval indien alle andere methoden, bijvoorbeeld verjagen, hebben gefaald. In dat geval mag gebruik worden gemaakt van het geweer.

Is afschot dus echt noodzakelijk dan dient dat wel te gebeuren op een wijze die het dier onnodig leed bespaart. Omdat het lastig blijkt om wilde zwijnen direct dodelijk te treffen wanneer deze zich in bossages ophouden, blijft beperkte 'drukjacht' noodzakelijk. Het komt er dus op aan bij de behandeling van de nadere regelgeving ter uitwerking van de Flora- en Faunawet tot een zodanige formulering te komen dat deze 'drukjacht' toegestaan blijft. Maar drijfjacht - zoals hiervoor beschreven - moet worden verboden, aldus de PvdA.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie