Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 08

datum: week 08

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het voor de duur van 3 jaar legaliseren van het strandpaviljoen aan Strandopgang 6 (ontvangen 8 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 100 (ontvangen 12 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Gladiolenstraat 36 (ontvangen 12 februari 2001);

-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 207 (ontvangen 13 februari 2001);

-het bouwen van 20 appartementen en 1 woning (fase 2B Poort van Den Helder) aan het Andromeda (ontvangen 13 februari 2001);
-het uitbreiden van de woning Waterkeringsweg 60 (ontvangen 14 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Borneolaan 22 (ontvangen 15 februari 2001);

-het maken van een kap op de garage bij de woning Badhuisstraat 78 (ontvangen 15 februari 2001);

-het uitbreiden van de woning Jacob Houtinghstraat 31 (ontvangen 15 februari 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2525 (verzenddatum 13 februari 2001);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 4338 (ontvangen 14 februari 2001);

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 2403 (verzenddatum 9 februari 2001);
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 2404 (verzenddatum 13 februari 2001);
-het maken van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 85 (verzenddatum 13 februari 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 2132 (verzenddatum 13 februari 2001);
-het maken van een extra verdieping op de woning Reggestraat 29 (verzenddatum 14 februari 2001);

-het legaliseren van een verdieping (kap) op de woning Soembastraat 68 (verzenddatum 15 februari 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het bouwen van een woon/werkgebouw aan de Texelstroomlaan 2;
-het bouwen van een woonzorgcomplex met 37 appartementen en een supermarkt, bank en parkeergarage aan de Drooghe Bol 2001 t/m 2046;
-het uitbreiden en veranderen van de berging in een bijkeuken, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1908.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in resp. artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerstgenoemd bouwplan) en artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4a van de voorschriften van het uitwerkingsplan Wierbalg 1D (laatstgenoemd bouwplan). Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 23 februari 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft bij besluit van 31 januari 2001, no. 16/S&B, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gebieden gelegen aan Het Nieuwe Werk. Het besluit is in werking getreden op 9 februari 2001. U kunt het besluit met de daarbij behorende tekeningen inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van:
- de platte wagen zonder kenteken en met het wrak van een vlet erop, die gedurende een langere periode is geplaatst op de parkeerplaats in de Van Speykstraat, op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.1.5 van de APV;


- een oude vouwwagen, merk Alpen Kreuzer, zonder kenteken, die gedurende een langere periode is geplaatst dwars in een parkeervak bij Kruiswin 10 en half in het groen, op grond van artikel 2.1.5.1, 5.1.5 en 5.1.10 van de APV;
deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouders de wagens op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg zullen de voertuigen voor een termijn van 3 maanden worden opgeslagen en kan deze door de eigenaar worden afgehaald.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Lichten (half) gezonken vaartuigen
In de afgelopen weken constateerden medewerkers van de gemeentelijke Havendienst, belast met het toezicht op de gemeentelijke binnenwateren/grachten, dat in de diverse Helderse grachten een aantal (nagenoeg) gezonken vaartuigen ligt. De eigenaren hiervan zijn schriftelijk gesommeerd deze vaartuigen binnen twee weken te lichten. Deze termijn loopt op 5 maart 2001 af.

Wordt aan deze oproep geen gehoor gegeven, dan worden de betrokken vaartuigen in opdracht van burgemeester en wethouders gelicht en naar t Erf van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Ambachtsweg 25 in Den Helder overgebracht.

Voor nadere informatie kunt u zich melden bij de gemeentelijke Havendienst aan Het Nieuwe Diep 33 te Den Helder, telefoon 0223- 613955.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders zijn van plan de bij besluit van 17 mei 1999 aan Uitvaart Centrum Den Helder verleende Wet milieubeheervergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een centrum voor begraven en cremeren (crematorium met aula, gevestigd op het adres Kerkhoflaan 4, kadastraal bekend: gemeente Den Helder, sectie B, nummer 1133) in te trekken.

De ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 23 februari 2001 tot 9 maart 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen de ontwerp-beschikking tot 9 maart 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 9 maart 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- dhr. Bisschop, Lauwerszeestraat 34, voor het kappen van een kronkelwilg in de zijtuin;


- dhr. P. Sijl, Wierbalg 1970, voor het kappen van twee populieren naast de inrit;


- dhr. R.J.B. Lagerveld, Drs. F. Bijlweg 8, voor het kappen van vijf populieren in de achtertuin;


- dhr. en mevr. Hoeve, Mr. J. de Vriesstraat 47, voor het kappen van een rij coniferen langs de erfafscheiding;


- dhr. A. Keizer, Doggersvaart 27a, voor het kappen van een den en een vogelkers in de voortuin van D. Abbesteelaan 19 en het kappen van drie iepen in de zijtuin van Noordzeestraat 1.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 29 februari 2001 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 22 februari 2001.
drs. J.J. Staatsen, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: februari 22, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...