Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie ruimtelijke ordening en financiën Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
22 februari 2001
De leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening, financiën van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 8 februari 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie ruimtelijke ordening,
financiën welke op 22 februari 2001 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:


1
Opening en algemene inspraakronde


2
Verslag van de vergadering van 25 januari 2001


3
Ingekomen stukken en mededelingen

a. Stedenbouwkundige voorwaarden voor woningbouw op de locatie Sunspeed hoek Prinsengracht/Zuider Havendijk

b. Notitie Recreatief gebruik van panden met een woonbestemming
c. Startnotitie verzelfstandiging campings Enkhuizer Zand en De Vest

4
Diverse voorbereidingsbesluiten

30


5
Ruimtelijke visie voor het Recreatieoord Enkhuizer Zand


6
Huisvesting gemeentelijke organisatie na de NEO

28


7
Aanpassing verordening Onroerende Zaak Belasting 2001

37


8
Sloop noodlokalen Toereppel 21A

31


9
Aankoop Frissoir

15


10
Certificaten van aandelen in de BV exploitatiemaatschappij Museumstoomtram

22


11
Bijdrage inrichtingskosten wijkcentrum IJsselzand

35


12
Risico-inventarisatie welzijnsaccommodaties

36


13
Rondvraag.


14
Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie