Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering gemeenteraad Weert

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 22 februari om 19.30 uur vindt in de raadzaal van het Weerter stadhuis de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De agenda van die vergadering ziet er als volgt uit:

1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 21 december 2000 en 25 januari 2001.

2. Benoemen van een lid en plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het Gewest Limburg-Noord. (01 02 18)
3. (Her)benoemen van vier leden van de bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert. (01 02 23)

4. Afwijzen van het verzoek van Van den Boomen Advocaten, Waalre namens de heer A. van der Weide, Maaseikerweg 280, alhier tot herziening van het bestemmingsplan buitengebied c.q. het verlenen van vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening betreffende het perceel Maaseikerweg 280. (01 02 33)
5. Akkoord gaan met de gemeentelijke reactie op het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg. (01 02 31)
6. Instemmen met de realisatieovereenkomsten tussen de gemeente Weert en Meulen Bouwpromotie B.V./Vannel Vastgoed B.V. inzake Centrum-Noord. (01 02 22)

7. Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening. (01 02 30)
8. a. Kennisnemen van de jaarrekening en jaarverslag 1999 en begroting 2001 van het Regionaal Indicatie Orgaan Midden-Limburg;
b. Vaststellen van het voorlopig maximaal regulier subsidie 2001 op
460.299,00 en het subsidie aanleunwoningen op 16.040,00;
c. Instemmen met convenant tussen het Regionaal Indicatie Orgaan Midden-Limburg en Midden-Limburgse gemeenten. (01 02 24)
9. Verdelen van aanvullend subsidie ad 75.000,00 voor uitbreiding van de administratieve bezetting over de professionele instellingen. (01 02 25)

10. Aanpassen van de bestuursstructuur van de Stichting Streekmuziekschool Weert. (01 02 19)

11. Realiseren van een "bredere school" in de wijk Graswinkel. (01 02 26)

12. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad 100.200,00 voor behandeling van bezwaar- en beroepschriften ingevolge de herwaardering in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. (01 02 32)

13. Beschikbaar stellen van een krediet ad 29.760,00 voor het uitvoeren van het project "de gezonde school en genotmiddelen in primair onderwijs" op minstens 13 basisscholen in Weert. (01 02 27)

14. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 100.000,00 voor de aankoop van de Reve-collectie van de heer G. van Bladel. (01 02 20)

15. Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.


a. Schrijven van de heer A. Kirkels namens de fractie V.V.D. d.d. 8 januari 2001 inzake vragen aan de voorzitter over de herinrichting van de Nieuwe Markt;


b. Schrijven van mw. M. Dominikowski namens de fractie P.v.d.A. Weert d.d. 22 januari 2001 inzake vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het huisvestingsprobleem van de gebruikers van de "Poort van Limburg" na sluiting van het zalencentrum aan het einde van het jaar;


c. Schrijven van de heer F. Adriaens namens de fractie Pact `97
d.d. 22 januari 2001 inzake vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het huisvestingsprobleem van de verenigingen die van de "Poort van Limburg" gebruik maken na sluiting van het zalencentrum aan het einde van het jaar. (01 02 21)

16. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Nota "Handhaving bestemmingsplannen en bouwvoorschriften". (01 02 28)

b. Kennisnemen van de brief van de provincie Limburg d.d. 5 december 2000 dat de definitieve delegatie hogere grenswaarden wegverkeers- en spoorweglawaai geen doorgang meer kan vinden. (01 02 29)
c. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 december 2000 t/m 18 januari 2001. (01 02 28)


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 371, 373, 382, 384 en 386;

b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 374, 376, 377, 378, 379, 383, 385, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 en 14;

c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 372, 375, 380, 381, 4, 7, 8, 9, 12 en 13.

d. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 02 28)

e. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 02 28)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie