Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie TU Eindhoven: gebruik IT bij managers

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Technische Universiteit Eindhoven

PERSBERICHT

12 februari 2001

Promotie drs.ir. Guus Pijpers aan TU Eindhoven

Gebruik informatietechnologie niet ingeburgerd bij managers "Om maximaal rendement te halen uit investeringen in informatietechnologie (IT) is het van essentieel belang dat IT breed wordt geaccepteerd en gebruikt door senior executives, zeg maar de topmanagers van een bedrijf. Gebrek aan persoonlijke betrokkenheid en een lage gebruiksgraad zijn een teken dat veel managers zich nog steeds niet hebben toegelegd op IT. Dit betekent dat zij niet uit de eerste hand ervaren hoe informatietechnologie volledig benut kan worden". Deze conclusie trekt drs.ir. Guus Pijpers uit Riethoven in zijn proefschrift "Senior Executives' Use of Information Technology". Hij doet in zijn dissertatie aanbevelingen om IT-gedrag van managers in de goede richting te sturen. Pijpers brengt in zijn proefschrift de belangrijkste factoren en relaties in kaart die van invloed zijn op IT-gebruik door managers. Hij 'onderzocht' 87 senior executives van 21 multinationals die Europa als thuisbasis hebben. De promovendus verdedigt zijn dissertatie donderdag 22 februari aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Promotoren zijn prof.dr. T.M.A. Bemelmans, hoogleraar bestuurlijke informatiesystemen en automatisering bij de faculteit Technologie Management van de TU/e en prof.dr.ir. F.J. Heemstra, hoogleraar bedrijfskunde en informatica aan de Open Universiteit.
Guus Pijpers slaagde in 1984 voor de hbo-opleiding hogere informatica. Hij werkte bij Philips en KPMG en van 1993 tot maart 2001 bij Akzo Nobel. Hij voltooide onder andere twee studies bij de Open Universiteit: drs. bedrijfskunde en ir. informatica. Sleutel tot succes
"Senior executives krijgen voortdurend te horen dat informatietechnologie (IT) de sleutel is tot zakelijk succes. Grote sommen geld worden geïnvesteerd in IT, echter zonder dat dit een evenredige verhoging van de productiviteit oplevert", aldus promovendus Pijpers. Voor zijn onderzoek gebruikte hij het Technology Acceptance Model (TAM), een model waarvan voldoende bewezen is dat het IT-gebruik kan meten. Guus Pijpers hierover: "Tot op heden heeft het meeste TAM-gebaseerde onderzoek zich hoofdzakelijk geconcentreerd op het kernmodel in plaats van op de belangrijkste externe variabelen die een directe en indirecte invloed hebben op de intermediërende en afhankelijke variabelen. Deze externe variabelen vertegenwoordigen de instrumenten waarmee de gewenste acties kunnen worden uitgevoerd. Uitgaande van TAM werd een theoretisch onderzoeksmodel ontwikkeld om een groot aantal externe variabelen te onderzoeken dat mogelijk ten grondslag kan liggen aan de mening en houding van managers ten aanzien van hun IT-gebruik. Een specifiek systeem ter ondersteuning van de taak van senior executives, een Executive Information System (EIS), werd geselecteerd als het te beoordelen IT-hulpmiddel." IT-gebruik belemmeren of stimuleren
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de interpretatie van de antwoorden die de onderzochte topmanagers op de enquêtevragen gaven. Voor de analyse van de resultaten heeft Pijpers Structural Equation Modeling (SEM) gebruikt.
"De resultaten ondersteunden in belangrijke mate de externe, merendeels individuele, variabelen in de categorieën demografie, management- en IT-kennis, persoonlijkheid van de manager, bedrijfskenmerken en eigenschappen van het IT-hulpmiddel. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, hadden drie categorieën, te weten sociale factoren, omgevingsmerken en taakgerelateerde eigenschappen, geen variabele met een significante relatie", aldus onderzoeker Pijpers.
Dit onderzoek verschaft empirisch bewijs dat suggereert dat slechts een beperkt aantal door het management te beheersen factoren, mening, houding en gebruik van topmanagers beïnvloeden. Een beter begrip van de verscheidene factoren die een effectief gebruik van informatietechnologie kunnen belemmeren of stimuleren, kan het ontwerp van organisatorische ingrepen of managementinterventies die deze kwesties aanpakken, vergemakkelijken. Nieuw model Op basis van de resultaten van het theoretische onderzoeksmodel heeft Pijpers een nieuw model ontwikkeld, het zgn. IT Usage Model. In dit model wordt verondersteld dat IT-gebruik direct en indirect wordt beïnvloed door zeven externe variabelen verdeeld over de volgende drie categorieën: demografie, persoonlijkheid en bedrijfskenmerken. Drie van deze variabelen, twee individueel bepaalde, computer zelfredzaamheid en zichtbaar plezier, en een organisatorische factor, namelijk organisatorische steun, zijn direct door het management te beïnvloeden.
Guus Pijpers zegt ten slotte: "Met behulp van het door mij ontwikkelde 'IT Usage Model' kan effectief en meer gebruik van IT-hulpmiddelen voor het topmanagement worden gestimuleerd. Informatietechnologie dient beter ingeburgerd te raken bij het management. Dan kunnen managers sneller toegang krijgen tot betere informatie, wat op zijn beurt zal leiden tot een effectievere besluitvorming". Enkele stellingen behorende bij het proefschrift
"Acceptatie en gebruik van IT hangt voornamelijk af van individuele factoren, niet in de laatste plaats van de mening en de houding van de senior executive."
"Een manager is nog steeds meer gebaat met een gewaardeerde collega die hem helpt zijn IT problemen op te lossen, dan met cursussen of trainingen." Voor meer informatie:
Guus Pijpers, E (info@guuspijpers.com)
I www.guuspijpers.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie