Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Betere begeleiding van Belgische ouders van meerlingen

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Betere begeleiding van meerlingouders wordt officiële opdracht van Kind en Gezin (22/02/01)

Het Vlaams Parlement keurde gisteren unaniem een voorstel van decreet op initiatief van VU-ID parlementslid Simonne Janssens Vanoppen goed dat Kind en Gezin uitdrukkelijk belast met de opdracht speciale aandacht te besteden aan gezinnen met meerlingen.

Dit is een eerste belangrijke stap in de richting van een coherent beleid in verband met meerlingen en de begeleiding van de ouders van meerlingen. In Vlaanderen worden immers honderd tweelingen en meerlingen per maand geboren. Dit betekent een verdubbeling in 20 jaar tijd. Maar voor de opvang van de moeders en hun kroost is de aanpak nog steeds ontoereikend. Onze buurlanden doen het op dat vlak stukken beter. Zij hebben op tal van terreinen maatregelen getroffen om de specifieke problemen tijdens de zwangerschap, de bevallingsrust en de opvoeding beter op te vangen.

VU-ID dringt erop aan dat ook werk gemaakt wordt van andere voorstellen die in dit kader in Vlaams Parlement en Kamer werden gelanceerd.

In de Kamer wacht een voorstel van Els Van Weert dat een verlenging van het zwangerschapsverlof voor een tweeling met vier weken, voor een drieling met acht weken beoogt, op behandeling. Dit is nodig omdat een tweelingzwangerschap zwaarder is, de kinderen vaak met een keizersnede ter wereld komen en de recuperatie trager verloopt. De meeste moeders werden bovendien verplicht om vooraf rust te nemen zodat de nabevallingsrust beperkt blijft tot acht weken. Ondertussen moet men voor twee of meer kindjes zorgen, kindjes die in vele gevallen ook nog eens te vroeg geboren zijn en langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Redenen te over om zoals in vele van onze buurlanden, een verlenging van het zwangerschapsverlof toe te staan.

Tegelijk vragen we aan de Vlaamse minister van Welzijn om na te gaan of de hulp van kinderverzorgster en poetsvrouw die nu voorzien is vanaf de geboorte van een drieling, kan uitgebreid worden tot gezinnen met een tweeling en een kind jonger dan drie, tot dat kind de leeftijd van drie jaar bereikt heeft. Kind en Gezin, dat nu ook de verantwoordelijkheid krijgt over de vroegere DAC-ers die deze taken vervulde, zou deze optie in samenspraak met de minister kunnen onderzoeken.

Tenslotte vragen we opnieuw aandacht voor het wetenschappelijk onderzoek in verband met het optimaliseren van de terugplaatsing van embryos bij IVF. De helft van de tweelingen worden immers geboren in gezinnen met vruchtbaarheidsproblemen, waar meerdere embryos werden teruggeplaatst bij een behandeling om de kansen op succes te verhogen. Meerlingzwangerschappen brengen een groter risico met zich mee voor moeder en kind, dus kunnen we ze beter vermijden, indien mogelijk. De wetenschap werkt aan technieken om betere resultaten te boeken met de terugplaatsing van slechts één embryo. Deze evolutie moeten we ondersteunen. Een betere terugbetaling van IVF-procedures kan ook bijdragen tot een meer vrije keuze voor één of meerdere embryos.

Auteur:
Els Van Weert, Volksvertegenwoordiger
Simonne Janssens-Vanoppen, Vlaams parlementslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Els Van Weert
Telefoon: 0477/26.62.40
Fax: 02/549.88.03
E-post: (els.vanweert@volksunie.be)
Url: www.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie