Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering college B&W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 20 februari 2001

College zal over ontwerp herinrichting Santrijngebied breed communiceren

Als het ontwerp van Kuiper Compagnons voor de herinrichting van het Santrijngebied bekend is, zullen b. en w. daarover met de gemeenteraad en de omwonenden communiceren. Het college schrijft dat in reactie op de brief van de fractie van Gemeentebelangen, waarin deze fractie bericht de onlangs gehouden informatiebijeenkomst voor de raad niet te zullen bijwonen. B. en w. betreuren dat standpunt.

Het college weerspreekt de opvatting van Gemeentebelangen dat het vooraf een bepaalde uitkomst wil doordrukken. "Het is onze bedoeling aan de hand van een objectief onderzoek door een deskundig stedenbouwkundig bureau te laten onderzoeken in hoeverre een aanvaardbare herinrichting van het Santrijngebied tot de mogelijkheden behoort", aldus b. en w. De discussie met de raad is volgens burgemeester en wethouders "volstrekt vrij" geweest, "waarbij op geen enkele manier is getracht te koersen op een vooraf bepaalde uitkomst". "Daarvoor", aldus het college, "is de opdracht ook te belangrijk en te ingewikkeld".

Gemeentebelangen had verder aangegeven dat herinrichting van het Santrijngebied alleen mogelijk is als het op een kleine schaal gebeurt. B. en w. willen zich daarop op voorhand echter niet vastleggen. "Wij vinden dat het gebied voldoende potenties heeft om te bezien in hoeverre een ruimere combinatie van functies tot de mogelijkheden behoort", aldus de brief.

Het college merkt tenslotte op dat het belangrijk is dat over de herinrichting van het Santrijngebied "een gedegen onderzoek, maar ook een stevige discussie kan plaatsvinden". "Om die discussie goed te laten verlopen, is het van belang dat op een creatieve, originele wijze wordt gezocht naar vernieuwingen in en rond het centrum. Het onderzoek dat thans wordt uitgevoerd door Kuiper Compagnons is voor een dergelijke discussie en een kwalitatief verantwoorde besluitvorming een belangrijke onderlegger", zo sluiten b. en w. de brief aan Gemeentebelangen af.

Lang parkeren caravans op straat in bebouwde kom Oosterhout verboden

Burgemeester en wethouders hebben besloten de gehele bebouwde kom van Oosterhout (inclusief kerkdorpen) aan te wijzen als gebied waar het verboden is langer dan drie dagen achtereen een caravan of aanhangwagen te laten staan op de openbare weg. Dit verbod geldt nu nog alleen het gebied binnen de tangenten. De maatregel is ingegeven door de wens de beschikbare parkeerruimte in Oosterhout zo goed mogelijk te verdelen. Bovendien dragen geparkeerde caravans en aanhangwagens niet bij tot een aantrekkelijk uiterlijk aanzien van de gemeente, aldus b. en w.

B. en w. wijzen Hemelvaartsdag aan als extra koopzondag meubelboulevard

Burgemeester en wethouders hebben besloten Hemelvaartsdag - 24 mei - aan te wijzen als koopzondag voor de ondernemingen die gevestigd zijn op de meubelboulevard aan de Meerstoel. De aanwijziging geldt tevens de vestigingen van Poppeliers (Beneluxweg) en Praxis (Esdoornlaan). Deze koopzondag komt in de plaats van zondag 27 mei, die b. en w. eerder voor dit gebied hadden aangewezen.

Oosterhout wil meewerken aan regionale werkgelegenheidsenquête

De gemeente Oosterhout is bereid mee te werken aan het uitbreiden van de regionale werkgelegenheidsenquête. Tot voor kort werd die eens per jaar gehouden, maar de gemeente Breda - die voor dit project als trekker fungeert - heeft voorgesteld nu naar een frequentie van eens per kwartaal te gaan. Dat levert betrouwbaardere en actuelere gegevens op. De meerkosten van deze plusvariant bedragen 5700.

B. en w. trekken geld uit voor aanpakken gevolgen gasexplosie Surae

Burgemeester en wethouders hebben besloten een bedrag van 10.600 beschikbaar te stellen voor het aanpakken van de gevolgen van de gasexplosie in december van het vorig jaar in brasserie Surae. De gemeente is eigenaar van het complex. De kosten hebben te maken met vervanging dan wel reparatie van riolering in de cv-ruimte, radiatoren in de keuken en in de berging en de gasleiding in de keuken.

Oosterhout, 22 februari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie