Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mond - en klauwzeer regeling 23 februari 2001

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

MKZ Regeling dd. 23-02-2001 17:30

23 februari 2001 - No. TRCJZ/2001/2600
Directie Juridische Zaken

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEg L 224), de artikelen 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 9, eerste en derde lid, van Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395), artikel 12 van de Veewet en artikel 10 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Aan artikel 1 van de Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Verenigd Koninkrijk 2001 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bedrijven die varkens, ongeacht hun oorsprong, hebben ontvangen van bedrijven waarop sedert 24 januari 2001 in Nederland gebrachte evenhoevigen van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, staan of hebben gestaan.

Artikel II

Deze regeling wordt op 23 februari 2001 om 17.30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van de recente uitbraak van mond- en klauwzeer in Groot-Brittannië is ingevolge de Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Verenigd Koninkrijk 2001 ondermeer voorzien in de verplichting om de sedert 24 januari 2001 vanuit Groot-Brittannië in Nederland gebrachte evenhoevigen te onderzoeken op het mond- en klauwzeervirus. Deze verplichting wordt thans uitgebreid tot de zogenoemde contactbedrijven, te weten die bedrijven die varkens, ongeacht hun oorsprong, hebben ontvangen van bedrijven waarop ook evenhoevigen van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, staan of hebben gestaan, en die sedert 24 januari 2001 naar Nederland gebracht zijn. In afwachting van de uitslagen van die onderzoeken is het aldus verboden evenhoevigen, vlees, embryo´s, sperma en eicellen van evenhoevigen van deze (contact)bedrijven af te voeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie