Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkeersmaatregelen scholen Steenderens in Westervoort

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Verkeersmaatregelen scholen Steenderens
Zoals eerder bekend gemaakt worden mede op verzoek van de directie van de scholen en de verkeersouders- , plannen voorbereid om de verkeersveiligheid nabij een drietal basisscholen voor met name de schoolgaande jeugd te vergroten. Het betreffen maatregelen in de wegen rondom de scholen De Schakel , de Tuimelaar en de Springplank. De voorgenomen maatregelen betreffen het aanbrengen van een tweetal oversteekplaatsen in de weg De Steenderens en een tweetal oversteekplaatsen in De Hoge Hoeve. Daarnaast worden in de directe nabijheid van de ingangen van genoemde scholen voorzieningen voor wachtende ouders aangebracht in de vorm van verhardingen. Nabij de school de Schakel zal overgegaan worden tot het instellen van een verkeersmaatregel in de vorm van een eenrichtingsweg voor een klein gedeelte van t Jufferblock ( de "doorsteek" op de kruising met De Steenderens.)

De voorgenomen maatregelen passen geheel in het beleid zoals dat ten aanzien van het realiseren van veilige schoolroutes is vastgelegd in het verkeersveiligheidsplan .

Burgemeester en wethouders hebben ten behoeve van de genoemde maatregelen op 20 februari 2001 het formele verkeersbesluit genomen. De volledige tekst van bovengenoemd besluit ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis. Voor nadere informatie over dit besluit kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling openbare werken ( tel.3179530).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt bij het college van burgemeester en wethouders een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de president van de rechtbank van Arnhem.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie