Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentebericht van gemeente gent over Groene Vallei

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

G r o e n e V a l l e i : n e g e n o p T i e n v o o r G r o e n

Historiek

La Lys

Veel, meestal iets oudere Gentenaars herinneren zich La Lys aan de Nieuwe Wandeling. Het was één van de meest opmerkelijke textielbedrijven uit de negentiende eeuw. Een industrieel complex dat mede aan de grondslag lag van de ontwikkeling van de wijken Ekkergem en Brugse Poort. De tentoonstelling stadsgezichten gaf ook aan iets jongere stadsgenoten de kans om de inplanting van dergelijke bedrijven en de ontwikkeling van de omringende arbeiderswijken te herontdekken. Ook de UCO-fabriek aan de Rooigemlaan en de Phoenix in de Kettingstraat bepaalden de geschiedenis en het reilen en zeilen van deze buurten.

Nieuwbouw

Midden jaren zestig werd deze enorme fabriek afgebroken in functie van grootse bouwplannen. Aan de kant Einde Were werd een eerste bouwfase opgestart met het optrekken van een grootwarenhuis en drie hoge appartementsgebouwen.

Plannen

Allerlei plannen zagen het levenslicht. De enen wilden de site volbouwen naar analogie en in het verlengde van de drie bestaande buildings aan de kant Einde Were. Anderen zagen de site dan weer volledig groen. Wetten, regels en andere praktische bezwaren zorgden ervoor dat het dossier niet gedeblokkeerd geraakte.

Een geluk bij een ongeluk dat het dossier zolang is blijven hangen. Want ondertussen is iedereen er meer en meer van overtuigd dat een evenwichtige oplossing moet worden gevonden voor zowel het nijpend tekort aan kwalitatieve woningen als aan open ruimte en groen, zeker in de 19de-eeuwse gordel.

Het vorige college heeft de weg geopend om tot een beslissing te komen. De mogelijke promotoren werden aangemaand om in hun plannen rekening te houden met een goed evenwicht tussen wonen en groen.

Huidige situatie

Een schandvlek

Iedereen die rond en om de groene vallei loopt, fietst of rijdt kan alleen maar vaststellen dat het er niet alleen vuil en lelijk is, meer nog, dat het er niet veilig is , zeker niet voor spelende kinderen.

Eigenaars

Belangrijk voor welke ontwikkeling dan ook is te weten hoe de eigenaarsstructuur van de terreinen in elkaar steekt.

De groenstrook langs de Nieuwewandeling met wandelzone en speelpark is eigendom van de Stad Gent.

Voor de rest is het overgrote deel (9/10) privé-eigendom.

Een buurt in beweging

De laatste jaren werden al heel wat initiatieven genomen die de leefbaarheid van de wijken rond de Groene Vallei nieuwe impulsen gaven.

Zo zorgde bijvoorbeeld de heraanleg van de Nieuwewandeling voor een grotere verkeersveiligheid.

Nieuwe sociale woningen zagen onder meer in de omgeving van de Kettingstraat het levenslicht. Andere zullen worden gerenoveerd (Leiekaai).

De voormalige textielfabriek UCO aan de Rooigemlaan werd omgebouwd tot een commercieel centrum, annex woningen (lofts).

Diverse plannen worden vandaag ontwikkeld, om van de Brugse Poort een buurt te maken waar het echt aangenaam wonen is.

Ook de vraag van de buurtbewoners en comités om meer groen in hun wijk past hier perfect in.

Visie

Samenwerking

In uitvoering van het bestuursakkoord is de schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw vastbesloten de uitdaging aan te gaan om de komende zes jaar substantieel meer groen in de 19de-eeuwse gordel te brengen. Dit kan in de vorm van stads- en of buurtparken zijn, of groenassen.

Samen met alle stadsdiensten en in het bijzonder met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, en in samenspraak met de bevolking, zal de schepen deze plannen opmaken en uitvoeren.

Criteria

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden zal bij de planning rekening gehouden worden met onder meer

de dynamiek van de buurt

de bereikbaarheid van het park of de groenzone

de wensen van de buurtbewoners

een goede (ver)binding met de woonfunctie

de diverse gebruikers (van kinderen tot senioren; van joggers tot petanquespelers)

het inlassen van"groen" verkeer door middel van fietspaden en wandelpaden

Voorstel

Algemeen

Het college van burgemeester en schepenen heeft het licht op groen gezet om deze plannen te realiseren.

Meer nog, er werd op vraag van de schepen van Ruimtelijk Ordening en Stedenbouw een beslissing genomen voor de inrichting van de groene vallei.

De Groene Vallei wordt ontwikkeld tot een volwaardig park

met rechtstreekse aansluiting naar de Brugse Poort.

Het park zal negen tiende van het terrein beslaan.

Daarnaast wordt slechts één tiende van de gronden voorbehouden voor nieuwbouw.

Het college heeft de schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Mobiliteit gemandateerd om met alle betrokken partijen een planning op te maken.

Uiteraard zal de schepen niet over één nacht ijs gaan en zal het concreet plan moeten worden gefaseerd.

De realisatie

Het Park

Het stadsbestuur zal overgaan tot aankoop van het groene gedeelte en instaan voor de heraanleg van het park, de aanleg van de fiets- en wandelpaden.

De plannen voor deze herinrichting zullen in samenspraak met de buurt worden opgemaakt.

Hoe dan ook impliceert de aanleg van het park ook een goede ontsluiting voor de verschillende buurtdelen. Zo zullen er veilige oversteekplaatsen worden voorzien op de Nieuwe Wandeling. Voor de bewoners van de Brugse Poort wordt met een bijkomende fiets- en voetgangersbrug de ontsluiting naar de groene vallei verbeterd.

Voor de bewoners van Malem bestaat er al een veilige wandel- en fietsdoorgang onder de Rooigemlaan.

Het gebouw

De inplanting van een gebouw hoofdzakelijk bestemd voor wonen, wordt voorzien aan de Jan Van Hembysebolwerk/Leiekaai (het stuk tussen de Phoenix- en Contributiebrug - zie plan). Op de gelijkvloerse verdieping wordt aangedrongen op de realisatie van winkels en horeca. Deze horecafunctie moet het recreatief gebruik van de groenzone nog meer stimuleren.

De hoogte van het gebouw zal de hoogte van de gebouwen van de Coupure en Bargiekaai niet overschrijden.

Tot slot zal er ook op toegezien worden dat een hoogwaardig architecturaal concept wordt gehanteerd.

Informatie

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 78 50, fax (09)266 78 99, e-mail (stedenbouw@gent.be)

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie