Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatiebrochure hedendaagse beeldende kunst Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 26-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 2001

Informatiebrochure hedendaagse beeldende kunst

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams Cultuur- minister Bert ANCIAUX haar goedkeuring gehecht aan de vernieuwde reglementering voor beurzen aan hedendaagse beeldende kunstenaars. Hiermee is de hervorming afgerond van de reglementen voor hedendaagse beeldende kunst tot een predecretaal kader. De Vlaamse regering hecht ook haar goedkeuring aan het reglement 'subsidies voor parti- cipatie aan kunstbeurzen' en heeft kennis genomen van het geïntegreerd opzet van de informatiebrochure beeldende kunst en van de overige regelingen die erin voorkomen.

Het cultureel beleid is door diverse omstandigheden in enkele sectoren amper ontwikkeld. Beeldende kunst is een van die sectoren. Daar werd sinds jaren slechts een haast symbolisch bedrag voorzien voor de subsidiëring. Minister Anciaux heeft een aanzet gemaakt met een inhaal- beweging. Hij wil op korte termijn komen tot een decre- taal kader. Daartoe werden nu reeds de bestaande regle- menten samengebracht en uitgebouwd tot een predecretaal kader. Dit staat een samenhangend beleid toe. Binnen drie jaar zal op grond van de ervaringen hiermee een decreet worden ontwikkeld. Het Cultuurpact verplicht dit. Het staat hooguit voor drie jaar een experimenteel reglement toe. In flagrante overtreding hiermee werd het beleid beeldende kunst jaren op basis van reglementen gevoerd. Uit respect voor het Cultuurpact en het belang van de sector wordt nu dus een predecretale regeling uit- gewerkt.

Er is meer dan dat. Naast de vernieuwde reglementen in hun predecretale kader, nam de Vlaamse regering nota van de informatiebrochure beeldende kunst. Het is de vierde editie van deze brochure. Ze werd ingrijpend herwerkt. Ze bundelt niet alleen de reglementen maar geeft ook een breder overzicht ten behoeve van de actoren in het veld van de hedendaagse beeldende kunst. Dit opzet beantwoordt aan het geïntegreerd cultuurbeleid waar minister Anciau naartoe wil en waarbij niet enkel nieuwe instrumenten worden ontwikkeld maar waarbij ook wordt gestreefd naar een grotere transparantie. Voor het eerst wordt in de brochure getracht de contouren van het richtinggevend beleidskader te schetsen en over de muren van de sector naar een geïntegreerd kunsten- en cultuur- beleid te kijken. Geïnteresseerden krijgen een overzicht van transversale regelingen en van andere initiatieven die voor beeldende kunst genomen worden naast de regle- menten. In tegenstelling tot de vroegere edities gaat deze informatiebrochure nu ook in op de beleidsfilosofie achter de verschillende regelingen. Deze brochure kan daardoor ook een basis voor verdere discussie vormen.

De doelstelling van het beleid hedendaagse beeldende kunst is de ontwikkelingsruimte voor de hedendaagse beel- dende kunst stimuleren via het zichtbaar en werkzaam maken van een beeldend kunstveld dat aan een maximale diversiteit van actoren een eigen plaats en functie biedt. Het beleid wil in de eerste plaats een kunstbeleid zijn, geen kunstenaars- of instellingen- beleid. Het spitst zich nadrukkelijk toe op hedendaagse ontwikkelingen en ziet zich daarbij complementair met de rest van het cultuurbeleid, niet enkel in de creatie- sectoren maar ook in het sociaal cultureel werk en het gemeentelijk cultuurbeleid.

Vernieuwingen met de vierde herwerkte editie van de informatiebrochure zijn:

- Samenhang en transparantie tussen de verschillende bestaande reglementen.

- Precieze formulering van criteria en werkwijzes.
- Vanaf nu zal elk nieuw of gewijzigd reglement aan de regering worden voorgelegd. Dit gebeurde tot nu toe niet, o.m. de vernieuwde regeling voor organisatievormen beeldende kunst en de reglementering voor subsidies voor internationale werking waren ministeriële besluiten.
- In de toekomst zullen reglementen ook worden voorgelegd aan de parlementscommissie cultuur. Dit zal beleids- transparantie scheppen. Dit zal o.m. gebeuren met de vier reglementen cultureel erfgoed die nu worden voor- bereid.

- Vernieuwde reglementering voor beurzen aan beeldende kunstenaars: bij de werkbeurzen - beurzen voor research, beperkt in leeftijd - worden nu ook in beperkte mate bij- zondere beurzen voorzien voor oudere kunstenaars.
- Bij de projectbeurzen - beurzen met resultaatsverwach- ting - is de opsplitsing in beurzen voor productie en voor presentatie plus reflectie nieuw.

- Volledig nieuw is ook de mogelijkheid van gemeenten om een subsidie aan te vragen indien ze een belangrijk kunstwerk willen realiseren in de publieke ruimte, bijv. op een plein of rotonde.

- De reglementering voor deelname van galerieën aan kunstbeurzen werd vereenvoudigd en als vierde luik bij de internationale reglementering toegevoegd.
- De diverse voorzieningen voor verblijven van kunstenaars in het buitenland werden geharmoniseerd.
- Van de diverse transversale regelingen en andere beleidsinstrumenten voor beeldende kunst werd in de bro- chure ter informatie een overzicht toegevoegd.

persinfo : Koen T'Sijen, woordvoerder van minister Anciaux - tel. 02 - 553 28 11
e-mail: (persdienst.anciaux@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie