Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteit onderwijs in het Fries laat te wensen over

Datum nieuwsfeit: 26-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

27 februari 2001

De kwaliteit van het onderwijs in het Fries laat te wensen over

De kwaliteit van het onderwijs in het Fries op de basisscholen laat, twintig jaar na de invoering, nogal te wensen over. Er is geen taalbeleid ontwikkeld door de scholen; het leerstofaanbod voldoet niet aan de kerndoelen en de lessen van veel leraren zijn in didactisch opzicht kwalitatief niet sterk. Het innovatieproces is blijven steken in de initiatiefase; van een gerichte implementatie en evaluatie is geen sprake geweest. Op deze wijze levert het onderwijs in het Fries nauwelijks een bijdrage van betekenis aan de taal- en culturele ontwikkeling van de leerlingen in de provincie Friesland.

In Friesland is onderwijs in het Fries sinds 1 augustus 1980 een verplicht vak voor de basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in het Fries. Aanleiding tot het onderzoek waren de signalen over een beperkt leerstofaanbod en een geringe prioriteit in de onderwijstijd in relatie tot de kerndoelen Fries.

Taalachtergrond
Uit het onderzoek blijkt dat de taalsituatie van de basisscholen in Friesland sterk is gewijzigd. Een toenemend aantal scholen, inmiddels zo'n vijftig procent, heeft een gemengdtalige populatie. Het merendeel van de scholen trekt echter geen consequenties uit deze verschuiving. Er is weinig differentiatie in doelstellingen, waarbij de taalachtergrond en de taalvaardigheid van de leerlingen het uitgangspunt zijn. Van een duidelijk taalbeleid, gericht op een optimale ontwikkeling van de taalvaardigheid in zowel de eerste als tweede taal, is nauwelijks sprake.

Leerstofaanbod
Het Fries mag in de basisscholen als voertaal gebruikt worden en daarnaast moet het Fries als vak verplicht gegeven worden. Voor het vak Fries gelden de kerndoelen Fries, die identiek zijn aan de kerndoelen Nederlands.
Slechts 26 procent van de scholen heeft een leerstofaanbod dat voldoet aan de kemdoelen Fries. Veel scholen gebruiken de methode `de Fryske Taalrotonde'. Deze methode voldoet in grote lijnen aan de kerndoelen. De methode wordt echter niet systematisch gebruikt, waardoor het leerstofaanbod alsnog niet voldoet aan de kemdoelen.

Leraren
Een analyse van het didactisch handelen van de leraren laat zien dat een aantal essentiële aspecten nog onvoldoende in het handelen van de leraren is opgenomen. Hoewel de leraren goed op de hoogte zijn van de taalachtergrond van de leerlingen, wordt nauwelijks differentiatie toegepast. De leraren stemmen over het algemeen hun handelen weinig af op de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerlingen. Dit gebrek aan afstemming heeft gevolgen voor de motivatie van de leerlingen. Een aanbod dat niet in overeenstemming is met het taalvaardigheidsniveau van de leerlingen werkt demotiverend. Het onderwijs in het Fries blijkt een geïsoleerd vakgebied te zijn in de basisscholen. Vaardigheden die bij andere vak- en vormingsgebieden zijn geleerd, worden niet toegepast. Lees- en schrijfstrategieën, die bij het vakgebied Nederlands zijn geleerd, worden nauwelijks toegepast.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie