Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aandacht voor kwaliteitszorg behandeling tbs-patiënten

Datum nieuwsfeit: 26-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

26.02.01

Proces van verbetering geconstateerd

Inspectie: meer aandacht voor kwaliteitszorg behandeling TBS-patiënten

Naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de kwaliteit van de zorg in de Van Mesdagkliniek (eind '99) is de Inspectie, op verzoek van de minister van Justitie, gestart met een onderzoek naar alle Justitiële TBS-klinieken. Dit als vervolg op ontwikkelingen binnen de TBS-sector die zich laten kenmerken door een toename van het aantal patiënten en klinieken sinds de jaren '90 en de meer recent ingezette verbetertrajecten. De Inspectie concludeert dat Justitiële TBS-klinieken meer aandacht moeten besteden aan de eisen die worden gesteld door de Kwaliteitswet zorginstellingen aan de organisatie van de zorg aan TBS-gestelden. Daarnaast constateert de Inspectie dat er een proces van verbetering is ingezet. Het ministerie van Justitie onder-schrijft de aanbevelingen en zal deze betrekken bij het ingestelde verbetertraject van de TBS-sector. Dit schrijft minister Korthals van Justitie, mede namens minister Borst van Volksgezondheid, in een brief aan de Tweede Kamer.

Het inspectierapport richt zich met name op de organisatie en de inhoud van de zorg van de patiënten en niet op de primaire doelstelling van de TBS-maatregel om de maatschappij te beveiligen. In de rapportage concludeert de Inspectie dat drie van de negen onderzochte klinieken in redelijke tot ruime mate voldoen aan de gestelde eisen voor verantwoorde zorg conform de Kwaliteitswet zorginstellingen. Daarnaast stelt de Inspectie dat er bij vijf andere klinieken inmiddels processen van verbetering zijn ingezet. Een kliniek (Oldenkotte) voldoet, volgens de Inspectie, onvoldoende aan de gestelde eisen ten aanzien van de zorg. Inmiddels heeft de Raad van Toezicht, na overleg met het ministerie van Justitie, bij deze kliniek maatregelen genomen die onder andere hebben geleid tot het aanstellen van een interim manager.

De Inspectie concludeert verder dat een aantal TBS-klinieken niet beschikt over een uitgewerkte visie op de zorg aan de TBS-patiënten. Daarnaast stelt de Inspectie dat in een aantal klinieken niet voldoende tijd is genomen om de veranderingen als gevolg van de IBO-2 (een visie op de in-, door- en uitstroom van patiënten bij de TBS) en de capaciteitsuitbreiding goed uit te werken. Ook moet er aandacht zijn voor het op elkaar afstemmen van behandelprogramma's.

Lopende ontwikkelingen
Het rapport van de Inspectie toont aan dat verdere verbeteringen, naast de al in gang gezette verbeteringen, nodig zijn. De aanbevelingen van de Inspectie moeten gezien worden in de context van het doel van de TBS-maatregel, de capaciteitsuitbreiding in de laatste 10 jaar en het reeds in gang gezette verbetertraject. Het doel van de TBS-maatregel is primair gericht op de beveiliging van de maatschappij. Onderzoek laat zien dat de ernstige recidive van ex-TBS-gestelden al jaren constant is gebleven. Het aantal ontvluchtingen is zelfs in absolute zin sterk teruggelopen, ondanks de enorme groei van het aantal patiënten. Het rapport van de Inspectie richt zich op een specifiek aspect van de TBS-sector namelijk de kwaliteit van de organisatie van de zorg en de inhoud van de zorg.

In haar conclusie onderschrijft de Inspectie dat de TBS-klinieken een turbulente periode doormaken. Ten eerste heeft de TBS-sector in de afgelopen jaren een enorme expansie ondergaan. De capaciteit is vanaf 1990 verdrievoudigd en het aantal klinieken is verdubbeld. Enkele van de onderzochte klinieken bestaan nog niet zo lang en andere klinieken zijn fors uitgebreid. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor het functioneren. Ten tweede is in 2000 het Verbetertraject TBS gestart waarin onder andere expliciet aandacht is voor de kwaliteit van de zorg, de plaatsingsproblematiek en de toegang tot de TBS. Voor de zomer worden alle deelrapportages van dit project verwacht.

Daarnaast is de commissie Beleidsvisie TBS door de minister van Justitie ingesteld die zich, onder voorzitterschap van mr. A. Kosto, bezig houdt met het strategische beleid gericht op de vraag hoe de forensische voorzieningen van VWS en Justitie het meest doelmatig ingezet kunnen worden zonder afbreuk te doen aan het maatschappijbeveiligende karakter van de TBS. Rond de zomer van 2001 zal de commissie rapporteren. Vervolgens zal daarop een kabinetsstandpunt worden bepaald.

De minister van Justitie heeft met waardering kennis genomen van het onderzoek van de Inspectie en heeft met de individuele klinieken inmiddels afspraken gemaakt om met verbetervoorstellen te komen ten aanzien van de hen betreffende aanbevelingen. Tevens ondersteunt de minister het voornemen van de Inspectie om de klinieken in 2002 opnieuw te bezoeken om de effectiviteit van de ingestelde verbetertrajecten te kunnen volgen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 26-02-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie