Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brunel: belangrijk winstherstel in 2e helft 2000

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Brunel International
Zoek soortgelijke berichten
Brunel International

Brunel: belangrijk winstherstel in 2e helft 2000

Amsterdam, 27 februari 2001: Brunel International heeft het jaar 2000 afgesloten met een nettowinst van NLG 2,1 miljoen (1999: NLG 20,4 miljoen). De omzet in 2000 bedroeg NLG 472,6 miljoen tegen NLG 523,0 miljoen in het voorgaande jaar. Dit betekent een daling van 9,6%. De brutomarge is gedaald met 14,4% van NLG 167,0 miljoen in 1999 naar NLG 142,9 miljoen in 2000.

De terugval in omzet en resultaat deed zich met name voor in het eerste halfjaar van 2000. De omzetdaling is veroorzaakt door tegenvallende marktontwikkelingen voor technisch en ICT personeel en tevens doordat de onderneming niet in voldoende mate in staat is geweest om hierop in te spelen. De sterke teruggang in resultaat is een gevolg van gestegen overheadkosten bij een dalende omzet. De overheadkosten uitgedrukt in percentage van de omzet was 25,9% in 1999 en is in 2000 gestegen naar 29,8%.

De balans van Brunel bleef onverminderd sterk. Het debiteurensaldo daalde van NLG 130,8 miljoen in 1999 naar NLG 112,7 miljoen in 2000. De liquide middelen namen toe van NLG 62,4 miljoen tot NLG 88,5 miljoen.

Winstherstel tweede halfjaar 2000

Het jaar 2000 kende voor Brunel twee gezichten. Het eerste halfjaar kenmerkte zich door een teruggang van omzet en een sterke afname van resultaat. Het tweede halfjaar daarentegen gaf een eerste herstel te zien. De omzet over het eerste halfjaar kwam uit op NLG 233,1 miljoen, terwijl in het tweede halfjaar een omzet van NLG 239,5 werd behaald. De brutomarge was over het eerste halfjaar NLG 65,5 miljoen (28,1% van de omzet) en herstelde zich in het tweede halfjaar tot NLG 77,4 miljoen (32,3% van de omzet).
Het netto verlies in het eerste halfjaar bedroeg NLG 4,1 miljoen. Het tweede halfjaar werd afgesloten met een netto winst van NLG 6,2 miljoen. Voorts is de verhouding van indirect-direct personeel in de loop van het jaar enigszins verbeterd.

De verbeteringen in het tweede halfjaar zijn de eerste vruchten die Brunel plukt van de reorganisatie- en herstructureringsoperatie die in het tweede kwartaal van 2000 werd ingezet. Jan Arie van Barneveld (CEO Brunel): "De eerste zes maanden van 2000 waren zwaar teleurstellend. Brunel betaalde de rekening voor te optimistische verwachtingen en te hoge overheadkosten. Er is nog geen reden tot juichen, en de reorganisatie is nog niet afgerond, maar de resultaten van het tweede halfjaar wijzen op een zichtbaar herstel".

Resultaten per regio

Brunel kent vier focusregio's: Nederland, Duitsland, België en Azië (energy-engineering sector). De ontwikkelingen per regio verschillen sterk.

In Nederland is in 2000 een omzet gerealiseerd van NLG 273,8 miljoen tegen NLG 347,9 miljoen in 1999. Deze daling van 21,3% is met name veroorzaakt door tegenvallende ontwikkelingen op de markt voor technisch en ICT personeel. Nederland kende in het eerste halfjaar van 2000 een EBIT van NLG -5,9 miljoen tegenover een EBIT van NLG 5,0 miljoen in de tweede helft van het jaar. Over geheel 2000 resulteert dit voor Nederland in een EBIT van NLG -0,9 miljoen. Duitsland heeft zich gekenmerkt door een ruime verdubbeling van de omzet: van NLG 18,1 miljoen in 1999 tot NLG 36,6 miljoen in 2000. In Duitsland is veel geïnvesteerd in uitbreiding van het kantorennetwerk en de kwaliteit van de organisatie. Deze investering in groei heeft geleid tot een EBIT van NLG -4,3 miljoen in 2000. België heeft haar omzet met 3,4% zien dalen van NLG 40,8 over 1999 tot NLG 39,4 over 2000. Ook de EBIT geeft een daling te zien van NLG 4,0 miljoen over 1999 tot NLG 3,4 miljoen in 2000.
De regio Azië heeft in 2000 een gezonde omzetgroei gekend. De omzet steeg met 20,8% van NLG 77,2 miljoen in 1999 tot NLG 93,3 miljoen in 2000. De EBIT verdubbelde ruim van NLG 2,1 miljoen in 1999 tot NLG 4,3 miljoen in 2000.

Doelstellingen 2001

Brunel streeft voor 2001 een stabiele omzetgroei na, alsmede een verhoging van de netto winst. Ten behoeve van vergroting van de omzet zal het accent liggen op kwaliteitsverbetering van de organisatie. De effectiviteit van de marktbewerking zal sterk worden verbeterd. Voorts zal het "ondernemerschap" van de organisatie verder worden versterkt door het aantrekken van nieuw management. Daarnaast zal met het oog op verbetering van de winst de efficiency van de organisatie worden verbeterd. Het resultaat van Brunel zal positief beïnvloed worden door het aanscherpen van het margebeleid, het verder terugbrengen van de overheadkosten en het afstoten van activiteiten waarvan verwacht wordt dat zij op termijn niet zullen bijdragen aan de winst. Voor de buitenlandse activiteiten wordt gestreefd naar uitbreiding van het portfolio. Buiten Nederland is Brunel nu nog voornamelijk actief in engineering. Uitbreiding zal gezocht worden in financiële, juridische en management specialismen. Brunel zal selectief acquisities verrichten om de huidige marktposities in de bestaande focusregio's te versterken.

Verwachtingen Brunel 2001

Voor 2001 heeft Brunel de volgende verwachtingen:

. De markt in Nederland is zeer competitief. De vraag naar gekwalificeerd personeel zal groot blijven en specialistischer worden. Aan de aanbodzijde zal de vraag toenemen naar maatwerk in de arbeidsrelatie en -voorwaarden. De reorganisatie van Brunel zal in 2001 worden afgerond. De directie van Brunel verwacht in Nederland een ongeveer gelijkblijvende omzet en een verbetering van het resultaat. . Brunel zal in Duitsland sterk blijven groeien. De Duitse markt is bezig met een inhaalslag. Het resultaat zal verbeteren doordat de omzet sneller zal stijgen dan de overheadkosten. . België kent een groeiende markt, waarin Brunel haar positie verder kan verbeteren. Zowel de omzet als het resultaat zullen zich positief ontwikkelen.
. De energy-engineering sector in de regio Azië heeft een cyclisch karakter. Brunel verwacht in 2001 gebruik te kunnen maken van de huidige hoogconjunctuur in deze sector. Dit zal leiden tot een toename van omzet en resultaat.

De directie van Brunel doet nog geen uitspraken over de absolute ontwikkeling van de omzet. Ten aanzien van het resultaat in 2001 verwacht zij een forse verbetering.

Dividend

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 mei 2001 wordt voorgesteld over 2000 het dividend vast te stellen op Euro 0,11 per aandeel. Het dividend zal in contanten worden uitgekeerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie