Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage Nederland aan EC over het EMU-saldo en schuld

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Rapportage van Nederland aan de Europese Commissie over hetde Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

27 februari 2001

BZ 2001-00269 M

Onderwerp

Rapportage van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Hierbij doe ik u toekomen de halfjaarlijkse rapportage van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld. Deze rapportage vloeit voort uit het Verdrag van Maastricht. Het Verdrag schrijft voor dat de lidstaten halfjaarlijks (voor 1 maart en voor 1 september) rapporteren over het EMU-saldo en de EMU-schuld.

De tijdshorizon van deze rapportage betreft de jaren tot en met 2001. Voor het jaar 2000 zijn de voorlopige realisaties gepresenteerd. Het EMU-saldo 2000 bedraagt 1,3% BBP en de EMU-schuld 2000 bedraagt 56,3% BBP. Deze cijfers over 2000 zijn dezelfde die in de Voorlopige Rekening 2000 zijn opgenomen. Over het EMU-saldo 2001 en de EMU-schuld 2001 wordt voor het eerst in deze halfjaarlijkse cyclus aan de Europese Commissie gerapporteerd. Voor het EMU-saldo 2001 is de 0,7% BBP uit de Miljoenennota 2001 opgenomen. Voor de EMU-schuld 2001 is het cijfer uit de Miljoenennota 2001 uit oogpunt van consistentie geactualiseerd voor de wijzigingen in de EMU-schuld 2000 opgetreden na Miljoenennota 2001. De EMU-schuld 2001 wordt in deze rapportage geraamd op 51,9% BBP.

Overigens zij opgemerkt dat naast deze halfjaarlijkse EMU-rapportages voor de Europese Commissie ook maandpublicaties over het EMU-saldo door het Ministerie van Financiën worden opgesteld. In deze maandelijkse EMU-rapportages staat in afwijking van de halfjaarlijkse rapportages aan de Europese Commissie geen kalenderjaarcijfer centraal, maar de uitkomst van een individuele maand (en een 12-maandscijfer van de afgelopen 12 maanden).

De Minister van Financiën,

Reporting of Government Deficits and Debt Levels in accordance with Council

Regulation (EC) 3605/93, as amended by Council Regulation (EC) 475/2000, and the Statements contained in the Council Minutes of 22 November 1993.

Reporting of the Netherlands, March 2001

General notes

The following sources were used to answer the questionnaire:
* National Accounts 1999, Central Bureau of Statistics (August 2000)
* Macro Economic Outlook 2001, CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) (September 2000)

* Budget Memorandum 2001, Ministry of Finance (September 2000)
* Preliminary Results 2000, Ministry of Finance (February 2001)
* The news release on GDP 2000, Central Bureau of Statistics (February 2001)

* Statline Table Government Debt, Central Bureau of Statistics (February 2001)

Accounting rules ESA 1995

The complete set of accounting rules of ESA 1995 has been taken into account in this notification in accordance with article 8 (2) Regulation EC 2223/96 ESA 1995 dated 30 November 1996.

Summary

The summary table below shows the reported government balances and debt levels as a percentage of GDP.

Summary table 1 Government balances and debt levels; in % of harmonised GDP

1997

1998

1999

2000

2001

Net borrowing (-)/net lending (+) of:

General government excluding UMTS


- 1.1


- 0.7

+ 1.0


+ 1.3


+0.7
General government including UMTS


+ 2.0


Central government


-2.1 a

- 1.3


- 0.5

- 0.4

+ 0.4
Local government


+ 1.0 b


+ 0.2

+ 0.2

+ 0.2

+ 0.2
Social security funds


+ 0.0

+ 0.4

+ 1.3


+ 1.5


+ 0.1
General government


- 1.1


- 0.7

+ 1.0


+ 1.3


+ 0.7
General government debt


70.0


66.8


63.2


56.3


51.9

a Including debt assumption (-0,5% GDP)

b Including debt assumption (+0,5% GDP)

Revenues of the 2000 auction of UMTS licences

The result of the 2000 auction of UMTS licences amount to 5.9 billion of guilders / 0.7% GDP. These revenues are used to reduce the government debt. Excluding the UMTS revenues the 2000 general government balance is 1.3% GDP.

The 1999 data

The data of the government debt for the years 1997-1999 are updated on the bases of new sources. The debt level is increased with approximately 0.3% GDP (concentrated at the local government sector and the social security funds).

The 2000 data

Table 2 shows the development of the components of the general government deficit for the year 2000 since the notification of September 2000. Compared to the 2000 data in the September Notification, the new data show a further improvement of general government surplus of 0.3% GDP. This improvement is concentrated at the central government sector (combination of less expenditure and more tax receipts) and at the social security funds (more social security premiums received than expected).

Table 2. Development of the 2000 general government balance and debt;

(in % harmonised GDP)

September 2000

Notification

March 2001

Notification

Balance (+ = surplus)

Central government 1


-0.7

-0.4
Local government

0.2

0.2

Social security funds


1.4


1.5

General government


+ 1.0


+ 1.3Debt

Central government


46.9


46.7

Local government


9.7


9.6

Social security funds

0.0

0.0

General government


56.6


56.3

The 2001 data

The 2001 data were published in the Budget Memorandum 2001, with the exception that the data on the government debt 2001 include the changes in the government debt 2000 since the Budget Memorandum 2001.

Summary


-


-


-


-


-


-


-


1996


1997


1998


1999


2000


2001


-


-


-


-


-


-


-

Net borrowing(-) / net lending (+) in millions of guilders

General government


-12660


-8183


-5316


7890


17582


6305


-Central government


-10398


-15112


-9979


-3878


2272


3495


-Local government


1564


7046


1656


1258


2100


1900


-Social security funds


-3826


-117


3007


10510


13210


910Net borrowing(-) / net lending (+) in % GDP

General government


-1,8%


-1,1%


-0,7%

1,0%


2,0%

0,7%


-Central government


-1,5%


-2,1%


-1,3%


-0,5%
0,3%

0,4%


-Local government

0,2%


1,0%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%


-Social security funds


-0,6%
0,0%

0,4%


1,3%


1,5%

0,1%


-


-


-


-


-


-


-

General government consolidated gross debt level

at nominal value outstanding at end of year


522321


514754


521344


520837


496897


494932In % GDP


75,2%


70,0%


66,8%


63,2%


56,3%


51,9%Corrected


-


-


-


-


-


-


-

Gross domestic product at market prices


694298


735433


780480


823983


882300


954100


-


-


-


-


-


-


-

Table 1: Reporting of government deficits and debt levels and provision of associated data

in accordance with the definitions and rules laid down in Council Regulation (EC) No 3605/93


-


-


-


-


-


-


-

Country : The Netherlands


1997


1998


1999


2000


2001

Unit of currency : Millions of guilders

ESA codes

final

half-final

half-final

estimated

planned

Date : March 2001


-


-


-


-


-


-


-

Net borrowing(-) / net lending (+)

B9

General government

S13


-8183


-5316


7890


17582


6305


-Central government

S1311


-15112


-9979


-3878


2272


3495


-Local government

S1313


7046


1656


1258


2100


1900


-Social security funds

S1314


-117


3007


10510


13210


910


-


-


-


-


-


-


-

General government consolidated gross debt level

at nominal value outstanding at end of year


514754


521344


520837


496897


494932By category:


-Currency and deposits

AF2


2687


2742


2741


2741
-Securities other than shares short-term

AF331


13318


15363


11451


12326
-Securities other than shares long term

AF332


346105


363024


385190


373841
-Loans short term

AF41


11866


11238


11384


14286
-Loans long term

AF42


140778


128977


110071


93703
-


-


-


-


-


-


-

Gross fixed capital formation

P51


21319


23627


24872


28276


31217Interest expenditure (general government)

D41


38082


37829


36526


35103


31241


-


-


-


-


-


-


-

Gross domestic product at market prices (harmonised)

B1*g


735433


780480


823983


882300


954100


-


-


-


-


-


-


-

Table 2: Provision of data which explain the transition between the public accounts budget deficit and the government deficit

in accordance with article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93


-


-


-


-


-


-


-


-

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)


1998


1999


2000


2001

Unit of currency : Millions of guilders

half-final

half-final

estimated

planned

Date : March 2001


-


-


-


-


-


-


-


-

Net balance of the state

Financieringssaldo rijk

Net balance of the state

(public accounts)

(overheidsrekening)

(public accounts)

=


-3296


-12814


-806


-48


-


-


-


-


-


-


-


-

Exclude disbursement of loans and

Kredietverlening en

Disbursement of loans

acquisition of equity

deelnemingen

and acquisition of equity


-


-2735


-2669


-2803


-2828

Exclude repayment of loans and

Kredietaflossing en

Loan repayments and

sale of equity

liquidatie van deelnemingen

sale of equity


-


2328


4791


1902


2734

Exclude other net financial

Agio en disagio op uitgifte

Premiums and discounts

transactions included in the budget

staatsschuld

on issue of state debt


-


880Exclude other net financial

Saldo derdenrekening

Balance of accounts

transactions included in the budget

with third parties


-


1105


755


2770


-170

Exclude other net financial

Relevante muntslag

Proceeds from selling collection and

transactions included in the budget

commemorative coins


-

Include accounts receivable / payable

Kas-transactieverschillen

Cash-transaction differences


+


-1340


1495


3825


3210

Include net borrowing (-)

Vorderingensaldo overige publiek-

Net borrowing (-)

of other central government bodies

rechtelijke lichamen met landelijke

of other public bodies

reikwijdte

with national significance


+


195


-30

Include debt assumption

Schuldovername lagere overheden

Debt assumption


+

Other relevant factors

Overige relevante factoren

Other relevant factors


+


-3960


10348


1121


69


-


-


-


-


-


-


-


-

Net borrowing (-) of central government

Vorderingensaldo centrale overheid

Net borrowing (-) of central government

(ESA national accounts)

(nationale rekeningen)

(national accounts)

=


-9979


-3878


2272


3495


-


-


-


-


-


-


-


-

(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.


-


-


-


-


-


-


-


-

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)


1998


1999


2000


2001

Unit of currency : Millions of guilders

half-final

half-final

estimated

planned

Date : March 2001


-


-


-


-


-


-


-


-

Net borrowing (-) of central government

Vorderingensaldo centrale overheid

Net borrowing (-) of central government

(ESA national accounts)

(nationale rekeningen)

(national accounts)

=


-9979


-3878


2272


3495


-


-


-


-


-


-


-


-

Include net borrowing (-) of local government

Vorderingensaldo lagere overheden

Net borrowing (-) of local government


+


1656


1258


2100


1900

Include net borrowing (-) of

Vorderingensaldo sociale

Net borrowing (-) of

social security funds

fondsen

social security funds


+


3007


10510


13210


910


-


-


-


-


-


-


-


-

Net borrowing (-) of general government

Vorderingensaldo overheid

Net borrowing (-) of general government

(ESA national accounts)

(nationale rekeningen)

(national accounts)

=


-5316


7890


17582


6305


-


-


-


-


-


-


-


-

(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Specifications


-


-


-


-


-


-


-


-

Country : The Netherlands

Designation in national language

Designation in English

Operator (1)


1998


1999


2000


2001

Unit of currency : Millions of guilders

half-final

half-final

estimated

planned

Date : March 2001


-


-


-


-


-


-


-


-

Accounts receivable and payable

Kas-transactieverschillen

Cash-transaction differences

Waarvan:

Of which:

Betaalde en ontvangen rente

Interest payed and received


+


-806


509


2165


1801Aardgasbaten

Receipts from natural gas


+


-331


-315


300


100Openbaar vervoer

Public transport


+

Transacties met sociale fondsen

Transactions with social security funds


+


-195


-128

Belastingen

Taxes


+


1163


2231


695


1305Voedsel In- en Verkoopbureau

Common Agricultural Trading Office


+

Militaire aankopen

Ordnance purchases


+

Invoerrechten

Import duties


+

Overige

Other


+


-1171


-802


665


4Totaal

Total

=


-1340


1495


3825


3210


-


-


-


-


-


-


-


-

Net borrowing (-) of other

Vorderingensaldo overige publiek-

Net borrowing (-) of central government

central government institutes

rechtelijke lichamen met landelijke

institutes with national significance

reikwijdte

Waarvan:

Of which:

Wetenschappelijk onderwijs

Universities


+


103


88Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties

Statutory trade organisations


+


66


73Parastatale instellingen

Semi-governmental organisations


+


26


-191Totaal

Total

=


195


-30


-


-


-


-


-


-


-


-

(1) The operator denotes whether the transaction is included (+) or excluded (-). The overall sign of the operation is determined by the combination of the operator and the item sign.

Table 3: Provision of the data which explain the contributions of the government balance and the other relevant factors to the variation in the government debt level

in accordance with Article 4 (2), fourth indent, of Council Regulation (EC) No 3605/93 and the Statement nr 7 to the Council Minutes of
22/11/1993.
Member State: The Netherlands

Year

Data are in millions of guilders


1999


2000


2001

Specifications

Date: March 2001

half-final

estimated

Net borrowing (+)/lending (-)(B.9) of general government


-7890


-17582


-6305

(ESA 95 accounts)

Net acquisition of financial assets (consolidated)

Currency and deposits (F.2) (+/-)


1554


-6700Securities other than shares (F.3) (+/-)

Loans (F.4)


-746


1402Granted (+)


4770


2641Repayments (-)


-5516


-1239Shares and other equity (F.5)


-2622


-2001Acquisitions (+)


848


162Sales (-)


-3470


-2163Other financial assets (F.1, F.62 and F.7) (+/-)


6181


-2081

Adjustments (consolidated)

Net incurrence of liabilities in financial derivatives (F.34) (-/+)

Net incurrence of other liabilities (F.62 and F.7) (-/+)


-5113

Appreciation(+)/depreciation(-) of foreign-currency debt*


370


530Issuances above(-)/below(+) par


-1373

Difference between interest accrued (D.41)(-), and interest paid (+)

and capital uplift (+/-)

Redemptions of debt above(+)/below(-) par


8623


1100Changes in sector classification (K.12.1**) (+/-)

Other volume changes in financial liabilities (K.7**, K.8**, K.10**) (-)

Statistical discrepancies

Discrepancy between financial and capital accounts(+/-)

Other (+/-)


509


1392Change in government gross debt (2)


-507


-23940


-1965

"(3)

Please note that the sign convention for net borrowing / net lending is different from tables 1 and 2.


* Due to exchange-rate movements and to swap activity.

** Only concerning liabilities AF.2, AF.33 and AF.4. At face value.
(1) Please indicate the status of the data: estimated, half-finalized, final.

(2) A positive entry in this row means that nominal debt increases, a negative entry that nominal debt decreases.

(3) Forecast change in government debt to be provided in accordance with statement N° 7 by the Member States to the Council minutes of
23/11/1993.


Table 4: Provision of other data

in accordance with statements contained in the Council minutes


-


-


-


-


-


-


-

Country : The Netherlands


1997


1998


1999


2000


2001

Unit of currency : Millions of guilders

Date : March 2001


-


-


-


-


-


-


-

Trade credits and advances (AF.71L)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


-


-


-


-


-


-


-

Amount outstanding in the government debt from

the financing of public undertakings

Data:

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Institional characteristics:


-


-


-


-


-


-


-

In case of substantial differences between the face value

and the present value of government

debt, please provide information on

i) the extent of these differences:

ii) the reasons for these differences:


-


-


-


-


-


-


-

Gross National Income at current market prices (B5*9)


743664


772754


833521


895300


969100


-


-


-


-


-


-


-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie