Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing parkeerapparatuur Delfzijl aan euro en chipper

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

Keywords: Euro, chipper, parkeeraparatuur, aanpassen

VOORSTEL

27-02-2001

Aanpassing parkeerapparatuur aan euro en chipper/chipknip

Op 01-01-2002 zal de euro integraal worden ingevoerd. Om tijdig actie te kunnen ondernemen is in het voorjaar 2000 contact opgenomen met de leverancier van de geplaatste parkeerapparatuur om de mogelijkheden van aanpassing aan de euro en de hiermee gepaard gaande kosten in beeld te krijgen. Naar aanleiding van uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat leek het raadzaam om de apparatuur tegelijkertijd ook geschikt te maken voor betaling door middel van de chipper / chipknip.

Eén en ander is inmiddels onderzocht en het bleek dat de aanwezige ticketautomaten zonder meer aangepast kunnen worden, maar dat de centrale parkeermeters in de Havenstraat - Marktstraat / Oude Schans - Kerkstraat en de mechanische parkeermeters (onder andere Buiskoolplein) vervangen moeten worden door ticketautomaten.

Omdat wettelijk is bepaald dat de overgang naar de euro niet tot prijsverhoging mag leiden, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om de parkeertarieven per 01-06-2001 zodanig aan te passen, vijfentwintig cent per twintig minuten, dat bij invoering van de euro geen prijsverhoging optreedt. Per 01-01-2002 zal dan tien eurocent per twintig minuten voor het parkeren betaald moeten worden. De apparatuur zal aan deze voorgestelde prijsverhoging aangepast moeten worden.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de benodigde gelden beschikbaar te stellen om aanpassing aan de euro en het betalen door middel van de chipper / chipknip mogelijk te maken en tevens een tariefsverhoging in te voeren per 01-06-2001.

De kosten van de voorgestelde maatregelen met betrekking tot het aanpassen van de parkeerapparatuur zijn begroot op tweehonderd en vijfenzestigduizend gulden.

Volgens berekening kunnen de jaarlasten van deze investering gedekt worden uit de verwachte meeropbrengsten van de parkeergelden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H.D. van Dam, telefoon 0596-639954.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie