Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Delfzijl schenkt extra aandacht aan brandveiligheid horeca

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

Keywords: brandveiligheid, vergunningen, volendam

VOORSTEL

27-02-2001

Gemeentebestuur Delfzijl schenkt extra aandacht aan de brandveiligheid in horecabedrijven

De nieuwjaarsramp in Volendam en de vele publicaties die daarover zijn verschenen heeft in het hele openbaar bestuur - het rijk, de provincies en de gemeenten - tot nieuwe bezinning geleid ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid. Het zorgvuldig en adequaat omgaan met het verlenen van vergunningen en het handhaven van de daarin gestelde eisen dient een hoge prioriteit te krijgen.

Deze ontwikkelingen zijn voor het gemeentebestuur van Delfzijl aanleiding geweest om na te gaan hoe het is gesteld met in het bijzonder de brandveiligheid in horecabedrijven in de gemeente Delfzijl en of deze bedrijven allen beschikken over de nodige vergunningen.
Naast een drank-, horeca- en een milieuvergunning dienen een groot aantal horecabedrijven te beschikken over een gebruiksvergunning. Hierin is de brandveiligheid geregeld.
Niet alleen voor de horecabedrijven is een gebruiksvergunning vereist, doch ook voor hotels, pensions, ziekenhuizen, tehuizen voor ouderen, winkels en scholen.

Door de brandweer van Delfzijl is inmiddels een inventarisatie uitgevoerd en is nagegaan welke bedrijven en inrichtingen een gebruiksvergunning moeten hebben.
Uit deze inventarisatie blijkt, dat de meest risicovolle bedrijven en inrichtingen beschikken over een gebruiksvergunning. Echter voor onder andere een groot aantal horicabedrijven ontbreekt een gebruiksvergunning. De oorzaak hiervan is met name gelegen in het feit, dat de brandweer te weinig personeel heeft om alle bedrijven en instellingen te kunnen voorzien van een gebruiksvergunning. Hieruit mag echter niet de conclusie worden getrokken, dat bedrijven die niet beschikken over een gebruiksvergunning ook onveilig zijn. Eind 1999 zijn - in het kader van het millennium - nagenoeg alle horecabedrijven voor een controle bezocht door de brandweer. Uit deze controles is gebleken, dat er op dat moment geen sprake was van echt onveilige situaties.
In verband met de komende traditionele Pinksterfeesten in Delfzijl zullen de horecabedrijven in Delfzijl opnieuw door de brandweer worden bezocht. Indien er sprake mocht zijn van zeer onveilige situaties, dan zal de betreffende ondernemer maatregelen moeten treffen. De gemeente zal hierop scherp toezien.

Brandveiligheid in de horeca is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en van de ondernemer. Ook de ondernemer heeft een verantwoordelijkheid. Onder andere kan hierbij worden gedacht aan een maximaal aantal bezoekers dat in het bedrijf mag blijven. De ondernemer dient hierop in eerste instantie toe te zien.

Om de achterstand in de gebruiksvergunningen weg te werken, stelt het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl de gemeenteraad voor een extra medewerker bij de brandweer aan te trekken. In de commissie algemeen bestuurlijke zaken wordt op 13 maart aanstaande gesproken over dit onderwerp.
__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H. Wolda, tele-foon 0596-635283.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie