Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

2000 was goed jaar voor Delta Lloyd

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam, 27 februari 2001

2000 GOED JAAR VOOR DELTA LLOYD NUTS OHRA:
NETTO WINST + 20%

* netto winst: EUR 288 miljoen (+ 20%)

* totale omzet: EUR 5,7 miljard (+ 25%)

* bruto premie-inkomen: EUR 3,7 miljard (+ 41%)
* eigen vermogen: EUR 2,9 miljard (+ 22%)

* beheerd vermogen: EUR 37 miljard (+ 35%) Delta Lloyd Nuts Ohra NV heeft over het afgelopen jaar een sterke stijging van de netto winst gerealiseerd van 20% tot EUR 288 miljoen. De totale omzet nam toe met 25% tot EUR 5.667 miljoen, het bruto premie-inkomen steeg 41% tot EUR 3.742 miljoen. Het premie-inkomen uit levensverzekeringen van de totale groep groeide met 18% tot EUR 2.283 miljoen, het premie-inkomen uit schadeverzekeringen met 34% tot EUR 774 miljoen. Ondanks de ontwikkelingen op de internationale kapitaalmarkten in het laatste kwartaal van 2000 bleven de beleggingsopbrengsten over het gehele jaar met EUR 1.796 miljoen ongeveer gelijk aan 1999. De Vermogensbeheerdivisie liet voorts een sterke groei zien bij de nieuwe inleg in de beleggingsfondsen. De nieuwe inleg bedroeg EUR 2.258 miljoen bijna, een ruime verdubbeling van de inleg in 1999. Mede als gevolg van de goede performance van de beleggingen voor eigen rekening en risico steeg het eigen vermogen met 22% tot EUR 2,9 miljard,

De cijfers van NUTS en OHRA zijn vanaf 1 oktober 1999 in de cijfers van Delta Lloyd Nuts Ohra opgenomen.

Zouden de cijfers van NUTS en OHRA over geheel 1999 zijn geconsolideerd, dan zou de winst in het afgelopen jaar met 44% zijn toegenomen. Met name Delta Lloyd Zorg (voorheen NUTS) en OHRA laten in dat geval de sterkste stijging van het resultaat zien. Zo heeft Delta Lloyd Zorg ten opzichte van 1999, toen NUTS nog een verlies van EUR 38 miljoen leed, in 2000 een winst van EUR 3 miljoen geboekt.

De omzet van de groep bestaat voor 74% uit levensverzekeringen, vermogensbeheer en bancaire activiteiten, voor 12% uit zorg en voor 14% uit schade. Van de totale omzet wordt 18% in het buitenland gerealiseerd.

Vooruitzichten voor 2001: duidelijke groei van omzet en winst De resultaten van het afgelopen jaar overtreffen de eerder gestelde verwachtingen. Op grond van de economische ontwikkelingen en de te volgen strategie verwacht Delta Lloyd Nuts Ohra over 2001 een duidelijke groei in omzet en winst te realiseren. Bestuursvoorzitter mr. Hans Eric Jansen: 'De integratie met NUTS en OHRA verloopt in een hoog tempo. Het afgelopen jaar heeft ons al veel synergievoordelen opgeleverd. Het samenvoegen van de marketing- en verkoopactiviteiten van Delta Lloyd en NUTS, de naamswijziging van NUTS naar Delta Lloyd Zorg, de integratie van de ziekenfondsen van NUTS en OHRA, maar ook de diverse Business Process Redesign-trajecten bij de onderdelen: al deze projecten laten zien dat we succesvol zijn in onze strategie.

We hebben het target voor kostenbesparingen in 2000 van EUR 45 miljoen ruimschoots gerealiseerd. Vanaf nu willen we jaarlijkse kostenbesparingen van EUR 18 miljoen realiseren. De multi-channelstrategie zijn we organisatiebreed aan het invullen: OHRA bouwt haar positie als direct writer en E-verzekeraar nu snel uit. Delta Lloyd biedt het intermediair een sterke en vooral volledige producten- en dienstenportfolio. We maken weer winst met Zorg en zijn op de goede weg bij Schade. Onze vermogensbeheerdivisie beschikt over fondsen met uitstekende trackrecords en topbeleggers. Als een van de grootste pensioenverzekeraars hebben we een goede uitgangspositie voor de nieuwe belastingwetgeving.

Het komende jaar zullen we meer dan ooit de klant alle aandacht geven. De bankassurance-activiteiten worden in snel tempo versterkt. Onze activiteiten in België en Duitsland worden dit jaar onder het Delta Lloyd-merk gebracht en moeten nu goede groeicijfers kunnen laten zien. Bovendien zullen we onze succesvolle producten, zoals de beleggingsfondsen, ook op die markten gaan introduceren. Verder moeten in 2001 de kosten verder worden gereduceerd. 'Al met al een goede basis voor 2001. We verwachten voor 2001 dan ook een duidelijke stijging van premie-inkomen en winst,' aldus Hans Eric Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra.

Divisiestructuur Delta Lloyd Nuts Ohra
Delta Lloyd Nuts Ohra bestaat uit een 8-tal divisies: Delta Lloyd Verzekeringen (Delta Lloyd Leven, Delta Lloyd Schade en Delta Lloyd Zorg), OHRA Verzekeringen (OHRA Leven, OHRA Schade, OHRA Zorg en Inkomen), Vermogensbeheerdivisie (Delta Lloyd Asset Management, OHRA Asset Management), Bankendivisie (Delta Lloyd Securities, Delta Lloyd Bank, OHRA Bank, Bankunie), Delta Lloyd Vastgoed, Delta Lloyd Deutschland, Delta Lloyd België en Ennia Caribe.

Delta Lloyd Verzekeringen: sterke groei bruto premie-inkomen (26%) Delta Lloyd Verzekeringen is de grootste divisie binnen de groep. Als intermediairmaatschappij werkt Delta Lloyd Verzekeringen intensief en exclusief samen met het professionele onafhankelijke assurantie-intermediair. &P

Het totale bruto premie-inkomen van Delta Lloyd nam in 2000 aanzienlijk toe met 26% ten opzichte van 1999 tot EUR 2.278 miljoen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de cijfers van Delta Lloyd Zorg vanaf 1 oktober 1999 zijn meegenomen. De netto winst van Delta Lloyd steeg in 2000 met 3% tot EUR 205 miljoen.

Delta Lloyd Leven
De winst vóór belasting van Delta Lloyd Leven steeg met 10% naar EUR 265 miljoen. Het bruto premie-inkomen groeide met 13% tot EUR 1.325 miljoen. Naar verwachting zal de nieuwe belastingwetgeving consumenten sterk afremmen bij het sluiten van eenmalige koopsompolissen.

Als een van de grootste pensioenverzekeraars zal Delta Lloyd Leven daarom meer aandacht gaan schenken aan producten en diensten die een aanvulling op het pensioen bieden. Delta Lloyd Leven heeft in december een groot contract gesloten met het Fokker Pensioenfonds, waarbij het de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen jegens 13.000 polishouders overneemt.

Delta Lloyd Schade
Het bruto premie-inkomen van Delta Lloyd Schade is in 2000 gegroeid met 7% tot EUR 589 miljoen. Het resultaat daalde van EUR 3 miljoen in 1999 naar EUR - 19 miljoen in 2000. Gerekend vanaf het vierde kwartaal van 2000 is het resultaat met EUR 3 miljoen echter weer positief. Door een verdere aanscherping van de acceptatievoorwaarden, verhoging van voorzieningen voor nog niet afgewikkelde schades alsmede grotere efficiency en schadelastbeheersing zal het rendement in 2001 verder worden verbeterd.

Delta Lloyd Zorg
Binnen Delta Lloyd Verzekeringen heeft Delta Lloyd Zorg (de nieuwe naam voor het particuliere ziektekostenbedrijf van NUTS) in het afgelopen jaar de grootste stijging van het resultaat laten zien. Als de cijfers van Delta Lloyd Zorg over geheel 1999 zouden zijn meegenomen, dan was een winststijging gerealiseerd van EUR -38 miljoen in 1999 naar EUR 3 miljoen in 2000. Deze forse verbetering komt voort uit een scherpe sanering van verliesgevende collectieve contracten, een reorganisatie alsmede een nieuwe teamgerichte stijl van werken onder leiding van nieuw management. De verwachting is dat het rendement van Delta Lloyd Zorg in 2001 verder zal worden verbeterd. Het komende jaar zullen nieuwe producten worden geïntroduceerd met meer toegesneden dienstverlening op het gebied van personal care.

OHRA: resultaat sterk verbeterd
OHRA heeft in 2000 een winst vóór belastingen gerealiseerd van EUR 42 miljoen, een forse verbetering van het resultaat ten opzichte van 1999. Dit is in belangrijke mate te danken aan de groei van de verkoop van de OHRA beleggingsfondsen. Het totaal bruto premie-inkomen groeide eveneens tot EUR 710 miljoen, met name veroorzaakt door een sterke toename in de verkoop van unit linked-polissen.

OHRA heeft na een strategische heroriëntatie besloten zich de komende jaren te gaan concentreren op direct writing en e-business. Hiertoe zijn inmiddels een aantal belangrijke organisatorische aanpassingen in gang gezet, zoals het sluiten van de OHRA winkels. Het ziekenfonds van OHRA is inmiddels succesvol geïntegreerd in het ziekenfonds van NUTS.

Vermogensbeheerdivisie: 19% marktaandeel bij nieuwe instroom In de vermogensbeheerdivisie zijn Delta Lloyd Asset Management en OHRA Asset Management opgenomen. Er vloeide het afgelopen jaar EUR 2.258 miljoen in de beleggingsfondsen, waarmee Delta Lloyd en OHRA een marktaandeel hebben van 19% van het totaal aan nieuw geld dat in Nederland in 2000 in beleggingsfondsen is geïnvesteerd.

De performance van de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en OHRA over 2000 is in veel gevallen beter dan de benchmarks. Het Delta Lloyd Investment Fund heeft in 2000 van alle wereldwijd beleggende Nederlandse fondsen het best gepresteerd. Met een rendement van - 1,5% over geheel 2000 presteerde dit fonds beter dan de MSCI (-7%). Het fonds staat op dit moment bovenaan de rankings voor fondsen die wereldwijd beleggen. Het OHRA Aandelenfonds blijft ondanks het relatief slechte beleggingsjaar aanvoerder van de performance rankings over de afgelopen drie en vijf jaar en behoort nog steeds tot de meest verhandelde beleggingsfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs.

Dit jaar zullen de Delta Lloyd en OHRA fondsen - na verkrijging van de ICBE-status (een 'Europees paspoort' voor beleggingsfondsen) - ook aangeboden worden in België en Duitsland.

Delta Lloyd Nuts Ohra beheert op dit moment in totaal EUR 37 miljard aan belegd vermogen.

Bankendivisie: forse groei resultaat
In de bankendivisie zijn ondergebracht: Delta Lloyd Bank en OHRA Bank in Nederland, en Delta Lloyd Securities (voorheen Smeets Securities) en Bankunie in België. De winst nam toe tot EUR 20 miljoen. Indien de cijfers van OHRA Bank en de Belgische Banken geheel in de resultaten van de Bankendivisie zouden zijn meegenomen, dan was de winst in 2000 verdubbeld. Het goede resultaat was mede te danken aan de sterk toegenomen verkoop van beleggingsfondsen bij Delta Lloyd Bank en OHRA Bank, alsmede aan de goede resultaten van de effectenbedrijven van Delta Lloyd Securities en Delta Lloyd Bank.

Ook het hypotheekbedrijf boekte goede resultaten in 2000. Zo werd in totaal voor EUR 1 miljard aan nieuwe hypothecaire geldleningen verstrekt, een stijging van 38% ten opzichte van 1999. De hypotheekportefeuille is met 23% inmiddels gestegen tot EUR 3,5 miljard. Met name de belangstelling voor de nieuwe Delta Lloyd EffectenHypotheek was groot.

Ten behoeve van een efficiënte funding van de hypotheekportefeuille heeft Delta Lloyd Asset Management via een succesvolle securitisatietransactie (Mortgage Backed Security) een beroep gedaan op de kapitaalmarkt voor een bedrag van EUR 553 miljoen.

Delta Lloyd Vastgoed: portefeuille groeit 10%
In 2000 bereikte de Mondriaantoren het hoogste punt. Het gebouw zal in 2002 worden opgeleverd, waarna Delta Lloyd Nuts Ohra en een externe huurder zich er zullen vestigen. De vastgoedportefeuille van Delta Lloyd Vastgoed in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen met 10% tot EUR 1.293 miljoen. Vastgoed maakt in zijn totaliteit 8% uit van de totale asset mix van het voor eigen rekening en risico van Delta Lloyd belegde vermogen. Op de vastgoedportefeuille werd het afgelopen jaar een rendement van ruim 12% gerealiseerd.

Delta Lloyd Deutschland: forse stijging netto winst Belangrijkste onderdelen van Delta Lloyd Deutschland zijn de verzekeringsmaatschappij Berlinische Leben, de in 2000 overgenomen bank Griess & Heissel en Schroders Investment KAG. Al deze activiteiten worden dit jaar onder de merknaam Delta Lloyd gebracht. De netto winst van Delta Lloyd Deutschland steeg in 2000 tot EUR 6 miljoen, een stijging van 24% ten opzichte van 1999. Het totale bruto premie-inkomen bleef achter als gevolg van de teruglopende koopsommarkt door onduidelijkheid over politieke besluitvorming. De jaarlijkse premie steeg veel harder (+31%) dan de totale markt van jaarlijkse premie maar bleef achter ten opzichte van vorig jaar (-12%). Delta Lloyd Deutschland verwacht over 2001 daarentegen groei van de nieuwe productie. Verder zullen dit jaar onder de merknaam Delta Lloyd beleggingsfondsen worden geïntroduceerd op de Duitse markt.

Delta Lloyd België: van min naar plus
Het afgelopen jaar zijn de Belgische activiteiten in één bedrijf ondergebracht. Daarnaast worden de levenactiviteiten van CGU en Norwich Union in Delta Lloyd België geïntegreerd. De netto winst van de Belgische divisie bedroeg in 2000 EUR 2 miljoen, een grote verbetering ten opzichte van het verlies van EUR 0,4 miljoen in 1999. Het premie-inkomen groeide met 13% tot in totaal EUR 85 miljoen. Deze groei is onder meer te danken aan een aanzienlijke groei in de verkoop van unit linked-producten en het OHRA Beleggingsplan.

In België zal het komende jaar ook worden gewerkt aan de uitbouw van bankassurance (verkoop van verzekeringen via het bankkanaal), gericht op vermogensopbouw. Ook hier zullen de succesvolle beleggingsfondsen van Delta Lloyd en OHRA worden geïntroduceerd.

Ennia Caribe: sterke winstgroei op de Antillen
Ennia Caribe op de Nederlandse Antillen liet ten opzichte van 1999 een sterke groei van de winst vóór belastingen zien van EUR 8 miljoen. De sanering van de motorportefeuille heeft de verliezen op de schadeportefeuille gestopt. Verder is het marktgebied van Ennia Caribe uitgebreid. Zeer succesvol was de verkoop van het OHRA 'Money Plan', een beleggingsproduct dat belegt in de OHRA beleggingsfondsen.

Profiel Delta Lloyd Nuts Ohra NV
Delta Lloyd Nuts Ohra streeft ernaar binnen vijf jaar een van de toonaangevende financiële dienstverleners te zijn in Noordwest-Europa. Het concern is voornamelijk actief in de Benelux en Duitsland, op zowel de zakelijke als de particuliere markt. Onder de merknamen Delta Lloyd en OHRA wordt een breed assortiment producten geboden, via het distributiekanaal dat de consument kiest. Van eenvoudige spaarproducten tot complexe verzekeringsproducten en persoonlijke financiële planning.

Delta Lloyd werkt daarbij intensief samen met het onafhankelijke assurantie-intermediair en OHRA richt zich rechtstreeks op de consument. Verder bestaat Delta Lloyd Nuts Ohra uit een divisie voor vermogensbeheer, een bankendivisie, een divisie in Duitsland, een divisie in België en een divisie op de Nederlandse Antillen. De groep heeft ruim 6.200 mensen in dienst.

Voor meer informatie: Hans Koeleman, telefoon (020) 594 44 88

CIJFEROVERZICHT Delta Lloyd Nuts Ohra
Resultaten jaar 2000 2000 2000 1999 % Mutatie in miljoenen guldens euro's euro's

Bruto premie-omzet
Bruto premie-inkomen levensverzekering 5.031,2 2.283,1 1.940,9 18% Bruto premie-inkomen schadeverzekering 1.705,0 773,7 579,3 34% Bruto premie-inkomen zorgverzekering 1.510,5 685,4 139,1 Totaal bruto premie-inkomen 8.246,7 3.742,2 2.659,3 41% Overige activiteiten 284,5 129,1 39,0 231%

Opbrengst uit beleggingen 3.958,1 1.796,1 1.841,3 -2%

Totaal omzet 12.489,3 5.667,4 4.539,6 25%

Bedrijfskosten 1.879,3 852,8 692,2 23%

Resultaat levensverzekering
technische rekening 296,0 134,3 153,5 -13% niet-technische rekening 401,7 182,3 96,8 88% Totaal levensverzekering 697,7 316,6 250,3 26%

Resultaat schadeverzekering
technische rekening -57,7 -26,2 -8,3 216% niet-technische rekening 38,5 17,5 10,9 61% Totaal schadeverzekering -19,2 -8,7 2,6

Resultaat zorgverzekering
technische rekening -9,1 -4,1 -2,3 79% niet-technische rekening 35,1 15,9 2,4 Totaal zorgverzekering 26,0 11,8 0,1

Totaal verzekeringsactiviteiten 704,5 319,7 253,0 26%

Resultaat Banken 43,8 19,9 9,2 116% Resultaat Holding 31,5 14,3 30,3 -53%

Resultaat vóór belastingen 779,9 353,8 292,5 21% Belastingen 145,9 66,2 52,6 26%
Resultaat na belastingen 634,0 287,6 239,9 20% Belang derden -2,0 -0,9 0,0
Resultaat na belang derden 632,0 286,7 239,9 20%

Eigen vermogen 6.363,0 2.887,4 2.360,5 22%

Pro forma jaaromzet 2000 1999
waarin 1999 volledig is meegenomen
Bruto premie-inkomen 3.742,2 3519,7 6% Beleggingsopbrengsten en overige activiteiten 1.925,2 2025,7 -5% Totaal omzet 5.667,3 5545,4 2%

CIJFEROVERZICHT Delta Lloyd Verzekeringen

Resultaten jaar 2000 2000 2000 1999 % Mutatie in miljoenen guldens euro's euro's

Bruto premie-omzet
Bruto premie-inkomen levensverzekering 2.920,6 1.325,3 1.177,7 13% Bruto premie-inkomen schadeverzekering 1.297,9 589,0 551,3 7% Bruto premie-inkomen zorgverzekeringen 801,6 363,7 79,4 Totaal bruto premie-inkomen 5.020,1 2.278,0 1.808,4 26%

Opbrengst uit beleggingen 2.773,1 1.258,4 1.180,6 7%

Totaal omzet 7.793,2 3.536,4 2.989,0 18%

Bedrijfskosten 1.003,4 455,3 447,3 2%

Resultaat levensverzekering
technische rekening 222,9 101,1 133,0 -24% niet-technische rekening 360,9 163,8 107,9 52% Totaal levensverzekering 583,7 264,9 240,9 10%

Resultaat schadeverzekering
technische rekening -79,9 -36,3 -7,9
niet-technische rekening 37,3 16,9 10,7 58% Totaal schadeverzekering -42,6 -19,4 2,8

Resultaat zorgverzekering
technische rekening -15,1 -6,9 -1,9
niet-technische rekening 21,0 9,5 1,1 Totaal zorgverzekering 5,9 2,7 -0,8

Totaal verzekeringsactiviteiten 547,0 248,2 242,9 2%

Resultaat vóór belastingen 547,0 248,2 242,9 2% Belastingen 95,4 43,3 43,7 -1%
Resultaat na belastingen 451,6 204,9 199,2 3%

Pro forma jaaromzet 2000 1999
waarin 1999 volledig is meegenomen
Bruto premie-inkomen 2.278,0 2.127,5 7% Beleggingsopbrengsten en overige activiteiten 1.258,4 1.194,8 5% Totaal omzet 3.536,4 3.322,3 6%

CIJFEROVERZICHT OHRA Verzekeringen (inclusief NSF)

Resultaten jaar 2000 2000 2000 1999 % Mutatie in miljoenen guldens euro's euro's

Bruto premie-omzet
Bruto premie-inkomen levensverzekering 623,9 283,1 160,4 77% Bruto premie-inkomen schadeverzekering 228,6 103,7 28,0 Bruto premie-inkomen zorgverzekeringen 711,1 322,7 59,7 Totaal bruto premie-inkomen 1.563,6 709,5 248,1 186%

Opbrengst uit beleggingen 340,5 154,5 128,1 21%

Totaal omzet 1.904,1 864,0 376,2 130%

Bedrijfskosten 221,2 100,4 54,4 85%

Resultaat levensverzekering
technische rekening 24,6 11,1 1,2
niet-technische rekening 46,9 21,3 4,7 Totaal levensverzekering 71,5 32,4 5,9 450%

Resultaat schadeverzekering
technische rekening 19,2 8,7 0,0
niet-technische rekening 0,4 0,2 0,2 -20% Totaal schadeverzekering 19,6 8,9 0,2

Resultaat zorgverzekering
technische rekening 6,0 2,7 -0,4
niet-technische rekening 14,1 6,4 1,3 Totaal zorgverzekering 20,1 9,1 0,9

Totaal verzekeringsactiviteiten 111,1 50,4 7,0 621%

Overige -19,0 -8,6 n.v.t.

Resultaat vóór belastingen 92,1 41,8 7,0 Belastingen 31,7 14,4 1,2
Resultaat na belastingen 60,4 27,4 5,8

Pro forma jaaromzet 2000 1999
waarin 1999 volledig is meegenomen
Bruto premie-inkomen 709,5 673,8 5% Beleggingsopbrengsten en overige activiteiten 154,5 214,7 -28% Totaal omzet 864,0 888,5 -3%

CIJFEROVERZICHT Delta Lloyd Deutschland

Resultaten jaar 2000 2000 2000 1999 % Mutatie in miljoenen guldens euro's euro's

Omzet:
Bruto premie-inkomen levensverzekering 1.277,3 579,6 575,5 1% Overige activiteiten 0,0 0,0 0
Opbrengst uit beleggingen 441,3 200,3 408,4 -51% Overige activiteiten 20,7 9,4 0

Totaal omzet 1.739,3 789,3 983,9 -20%

Bedrijfskosten 279,0 126,6 132,3 -4%

Resultaat levensverzekering
technische rekening 37,5 17,0 18,6 -9% niet-technische rekening -11,0 -5,0 -10,4 -52% Totaal levensverzekering 26,4 12,0 8,2 46%

Resultaat vóór belastingen 26,4 12,0 8,2 46% Belastingen 13,3 6,0 3,4 77%
Resultaat na belastingen 13,1 6,0 4,8 24%

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie