Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering GS Fryslân

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Besluitenlijst vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân, 27 februari 2001


1. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van

1.100.000,- beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het kruispunt N355 afslag N369 Kootstertille (Opperkoaten). Het gaat hierbij om het ombouwen van de T-splitsing tot rotonde. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 18 april Provinciale Staten


2. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van
240.000,- beschikbaar te stellen voor het aanleggen van de ontsluitingsweg Emmaüs. In eerste instantie was er op het kruispunt N355 afslag Wyldpaed een rotonde gepland. Daarvoor was te weinig draagvlak bij de omwonenden. In een linksafvak op de hoofdrijbaan en een ontsluitingsweg kunnen alle partijen zich wel vinden. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 18 april Provinciale Staten


3. Gedeputeerde Staten hebben vandaag het ontwerpprogramma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân, vastgesteld. In dit ontwerpprogramma staat in hoofdlijnen het gevraagde vervoerproduct beschreven. Daarbij is er een onderverdeling te maken naar:

- minimumeisen ten aanzien van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld de verbindingen tussen stedelijke centra en regionale kernen, ontsluiten van kernen met minimaal 250 inwoners
- kwaliteitseisen aan de vervoerder, bijvoorbeeld de leeftijd van het wagenpark en de reizigersinformatie

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
Na de bespreking van het ontwerpprogramma in de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer, volgt er de inspraakprocedure. Vervolgens wordt het programma definitief vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten.
Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer


4. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de startnotitie MER/Tracéstudie Central As Noordoost Fryslân. Medio 2000 is door de betrokken overheden ingestemd met de aanpak van de ontsluiting van Noordoost Fryslân. De Centrale as, de verbinding tussen Dokkum en de N32 (Nijega/Garyp), vormt daarbij de hoofdontsluiting. Volgende stap is het doorlopen van een m.e.r.-procedure: die begint met het opstellen van de startnotitie. Voordat deze ter inzage gelegd wordt, toets de Statencommissie de notitie op inspraakrijpheid. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer Startnotitie beschikbaar


5. Ter hoogte van Terwispel worden twee kruispunten samengevoegd tot een rotonde. Daarmee komen een aantal aansluitingen van zijwegen op een kruispunt te vervallen (de Streek en de Griene Dyk). Hiervoor in de plaats komt er een nieuwe ontsluitingsweg, waardoor de zijwegen een verbinding krijgen met de nieuwe rotonde. Formeel moet daarbij de procedure onttrekking aan het openbaar verkeer ingevolge artikel 8 lid
2 van de Wegenwet gevolgd worden. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten besloten tot die formele onttrekking.

6. Gedeputeerde Staten hebben vandaag een bijdrage van 1000,- beschikbaar gesteld voor de bloemententoonstelling Marneflora. Deze jaarlijkse tentoonstelling wordt in Warffum gehouden.Binnenkort wordt de tentoonstelling geopend. Het aantal bezoekers is jaarlijks ongeveer 9000.

7. De parallelbruggen in de provinciale weg N355 bij Buitenpost (over de Stroobosser-trekvaart) en Zwartkruis (over de Kuikhornstervaart) worden vervangen. Voor de brug over de Stroobossertrekvaart hebben Provinciale Staten al krediet beschikbaar gesteld. De kosten voor de vervanging blijken nu hoger uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. Gedeputeerde Staten stellen voor om het uitvoeringskrediet te verhogen met 650.000,-

De brug bij Zwartkruis is opgenomen in het vastgestelde Meerjarenplan Infrastructuur (MPI 2001-2004). Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de vervanging van deze laatste brug een totaalkrediet van 2.000.000,- beschikbaar te stellen. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 18 april Provinciale Staten

8. Tijdens de behandeling van het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) van maart 1999 is toegezegd dat er overleg zou plaatsvinden met de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel over de mogelijkheid en wenselijkheid van een treinstopplaats bij Scharnegoutum. Dit heeft geresulteerd in een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door RailEvent. Gedeputeerde Staten hebben vandaag kennisgenomen van de onderzoekresultaten. Conclusies:
- de kosten van een nieuwe stopplaats bij Scharnegoutum wegen niet op tegen het aantal mogelijke in- en uitstappers;

- verplaatsing van station Noord zou in de toekomst aantrekkelijk kunnen zijn, bij een sterke uitbreiding van Sneek in noordelijke richting.
Gedeputeerde Staten willen voor de toekomst, de optie van verplaatsing van station Sneek noord openhouden.
Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

9. In het vastgestelde Tweede Waterhuishoudingsplan wordt een experiment aangekondigd met hogere zomerpeilen in het veenweidegebied. De projectomschrijving voor dit experiment is vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Kosten van dit gezamenlijke project van provincie en waterschappen, zijn geraamd op 1,5 miljoen.
Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

10. Op basis van de verordening van het SEB-budget (Sociaal Economisch Beleid) kunnen er twee keer per jaar projectvoorstellen ingediend worden, voor een bijdrage uit dit budget. Alle aanvragen worden daarna in één keer per rubriek beoordeeld. De indientermijn van de eerste ronde van 2001, sloot 1 januari jl. Gedeputeerde Staten hebben vandaag deze eerste ronde afgerond. Er zijn 17 projecten gehonoreerd voor samen ruim 1,1 miljoen. De zes rubrieken binnen het SEB-budget zijn:
- Innovatie

- Economie, Milieu en Technologie

- Startersbeleid

- Land- en tuinbouw

- Promotie en Acquisitie

- Regionale Ontwikkeling
Vervolgprocedure: 28 maart Statencommissie Algemene & Economische Zaken

11. Gedeputeerde Staten hebben voor een snelle aanpak van verkeersveiligheids-knelpunten middelen uit het zogeheten MPI-budget beschikbaar gesteld. Het gaat om maatregelen op de kruispunten:
- provinciale weg N357, kruispunt Doniaweg te Hallum;
- provinciale weg N356, kruispunt De Zwette te Veenwouden. Meer informatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...