Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vierde zitting Associatieraad EU-Litouwen

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

EU - Lithuania : Association Council / 4th meeting Press Release: Brussels (27-02-2001) - Press: 73 - Nr: 907/01


Brussel,
27 februari 2001

UE-LT 907/01 (Presse 73)

(OR. en)

VIERDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

VAN DE EUROPESE UNIE EN LITOUWEN

(Brussel, 27 februari 2001)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS


1. De Associatieraad EU-Litouwen heeft op dinsdag 27 februari 2001 zijn vierde zitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Antanas VALIONIS, minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Mevrouw Anna LINDH, minister van Buitenlandse Zaken van Zweden en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, stond aan het hoofd van de delegatie van de Europese Unie. De heer Günter VERHEUGEN, het voor de uitbreiding bevoegde lid van de Commissie, en de heer Frans VAN DAELE, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, maakten eveneens deel uit van de delegatie van de Europese Unie (trojkaformatie). De Associatieraad verheugde zich erover dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomsten in Feira en Nice opnieuw de prioriteit van het uitbreidingsproces heeft bevestigd, en memoreerde dat de Europese Raad van Nice verklaard heeft dat het nu tijd is om dit proces een nieuwe impuls te geven. In dit verband merkte de Associatieraad op dat de voor de verdere
toetredingsonderhandelingen uitgezette strategie, samen met de afronding van de Intergouvernementele Conferentie over de hervorming van de instellingen, de Unie in staat zal stellen om vanaf eind 2002 de landen die gereed zijn, als nieuwe lidstaten op te nemen.
Tegen die achtergrond bood de zitting van de Associatieraad een goede gelegenheid om de vooruitgang te evalueren die Litouwen geboekt heeft in het kader van de pretoetredingsstrategie, en zich te beraden op de prioriteiten voor de verdere werkzaamheden in het kader van de Europa-overeenkomst.

2. De Associatieraad bezag de stand van de voorbereiding van Litouwen op de toetreding in het licht van het laatste periodieke verslag van de Europese Commissie, dat in november 2000 is uitgebracht, het partnerschap voor de toetreding, dat in december 1999 is bijgewerkt, en het Litouwse programma voor de overname van het acquis, dat in mei 2000 is herzien. Wat de politieke criteria van Kopenhagen betreft, verheugde de Associatieraad zich over de vorderingen die Litouwen heeft gemaakt met de bestuurlijke hervormingen, evenals met de hervorming van het rechtsstelsel, en spoorde hij Litouwen aan deze hervormingen te voltooien. De Associatieraad erkende voorts dat Litouwen belangrijke maatregelen heeft genomen ter bestrijding van corruptie, die, met name door de aanneming van een nationale strategie inzake corruptiebestrijding moeten worden aangevuld. De Associatieraad merkte op dat Litouwen kan worden beschouwd als een functionerende markteconomie en op middellange termijn in staat zou moeten zijn om het hoofd te bieden aan concurrentiedruk en aan marktkrachten binnen de Unie, mits het voortgaat de huidige structurele hervormingsprogramma's uit te voeren en de nodige verdere hervormingen onderneemt. De Associatieraad erkende in dit verband dat aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt, met name met de privatisering van de banksector, de liberalisering en herstructurering van de energiesector en de teruggave van land. De Associatieraad merkte met voldoening op dat de macro-economische stabiliteit is behouden en dat Litouwen erin is geslaagd de budgettaire en externe onevenwichtigheden en de overheidsbemoeienis terug te dringen. Hij moedige Litouwen aan voort te gaan met zijn hervormingsinspanningen, en de begrotingsdiscipline voort te zetten en de duurzaamheid van de overheidsfinanciën op de middellange termijn te waarborgen. De Associatieraad nam er met voldoening nota van dat Litouwen over de gehele lijn aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt met betrekking tot de omzetting van en aanpassing aan het EU-acquis, doch merkte op dat er nog meer vorderingen gemaakt moeten worden op gebieden als belasting, landbouw, regionaal beleid en financiële controle. Hij wees erop dat er meer aandacht moet worden besteed aan de versterking van de administratieve capaciteit, om de daadwerkelijke uitvoering en handhaving van het acquis te waarborgen.
De Associatieraad verheugde zich over de vorderingen die Litouwen heeft gemaakt met de uitvoering van de nationale energiestrategie, met name door de aanneming van belangrijke wetten. Hij nam met name nota van de aanneming van de wet op de ontmanteling van unit 1 van de kerncentrale van Ignalina, gevolgd door de aanneming van het ontmantelingsprogramma. De Associatieraad verheugde zich ook over het resultaat van de donorconferentie van juni 2000 en de bereidheid van de Europese Unie Litouwen op dit gebeid steun te blijven verlenen. De EU moedigde Litouwen aan, verdere concrete stappen te nemen voor de uitvoering van de toegezegde sluiting van de kerncentrale van Ignalina.
Met betrekking tot Justitie en Binnenlandse Zaken erkent de Associatieraad dat Litouwen op de meeste gebieden vorderingen heeft gemaakt, zowel wat betreft de aanpassing van de wetgeving als met betrekking tot de administratieve capaciteit; er zijn evenwel verdere inspanningen nodig om te zorgen voor een effectieve coördinatie tussen de betrokken instellingen en organen.

3. De Associatieraad nam er nota van dat de uitvoering van de Europa-overeenkomst vlot verloopt en dat zich geen noemenswaardige handelsproblemen hebben voorgedaan. Hij verheugde zich met name over de succesvolle afsluiting van de onderhandelingen over de toetreding van Litouwen tot de WTO.
De Associatieraad verheugde zich erover dat vanaf 1 januari 2001, door middel van wederzijdse autonome maatregelen, de resultaten worden uitgevoerd van de onderhandelingen over verdere bilaterale concessies inzake de handel in landbouwproducten. Hij nam er nota van dat de onderhandelingen over verdere bilaterale concessies voor verwerkte landbouwproducten, alsook voor vis en visserijproducten, op technisch niveau zijn voltooid. De Associatieraad verheugde zich over de deelname van Litouwen, in overeenstemming met de desbetreffende besluiten van de Associatieraad, aan de volgende communautaire programma's: Socrates, Leonardo da Vinci, Jeugd, SAVE, en het vijfde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. De Associatieraad nam er voorts nota van dat de onderhandelingen over de deelneming van Litouwen aan het Europees Milieuagentschap zijn afgelopen, en dat Litouwen na de ratificatie en de inwerkingtreding van de overeenkomst lid van het Milieuagentschap zal zijn.
De Associatieraad verheugde zich over het voorstel van Litouwen om in het kader van de Europa-overeenkomst een Gemengd Raadgevend Comité in te stellen, dat samenwerking tussen de economische en sociale partners van beide partijen mogelijk maakt, en verwacht dat procedures voor de formele aanneming van het desbetreffend besluit spoedig worden ingeleid. De Associatieraad herinnerde voorts aan het belangrijke besluit dat hij onlangs heeft aangenomen inzake de uitvoering van de regels inzake staatssteun. De Associatieraad erkende de grote bijdrage die het PHARE-programma aan de ontwikkeling van Litouwen levert. Hij merkte op dat de pretoetredingssteun aan Litouwen en andere kandidaat-lidstaten vanaf 2000 aanzienlijk is gestegen, en verheugde zich over de indicatieve toewijzingen voor Litouwen in het kader van de nieuwe programma's inzake steun voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en structuurbeleid (ISPA). Voorts wees de Associatieraad op de waardevolle bijdrage van de Europese Investeringsbank in de financiering van de ontwikkeling van alle productieve sectoren van de economie.
4. De Associatieraad wisselde van gedachten over een aantal internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij legde de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en betrekkingen van goed nabuurschap te bevorderen, en nam met voldoening nota van de bijdrage van Litouwen aan regionale samenwerkingsinitiatieven. Met name verheugde hij zich over de betrokkenheid van Litouwen bij de noordelijke dimensie van het EU-beleid, en in dit verband de bijdrage van Litouwen tot de voorbereiding van de op 9 april te houden Ministersconferentie van Luxemburg en over zijn deelneming aan de Conferentie.


5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst, en benadrukte hij de cruciale rol die deze overeenkomst tot de toetreding van Litouwen tot de Europese Unie zal blijven spelen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...