Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO voor Vaktijdschriftjournalisten

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlands Uitgeversverbond
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Uitgeversverbond

Principe-akkoord CAO voor Vaktijdschriftjournalisten

PRINCIPE-AKKOORD CAO VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN

Op 28 februari 2001 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (Groep UVW), groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond, en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten.

Het principe-akkoord, dat nog ter goedkeuring aan de leden dient te worden voorgelegd, omvat de volgende hoofdpunten:


1. Looptijd
Een looptijd van 24 maanden: van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002


2. Salarissen
De salarissen en salarisschalen worden structureel verhoogd als volgt:


1 juli 2001: 4%

1 juli 2002: 3,5%3. Salarisschalen
Schalen C en D krijgen er twee treden bij aan de bovenkant met een
* (d.w.z uitsluitend toe te kennen op basis van excellent functioneren, ter beoordeling van de werkgever). NB. Daarmee heeft Schaal C nu twee hoogste treden met * en Schaal D (die al één trede had met * ) nu drie hoogste treden met *).
Aan de onderzijde van de schalen C en D vervalt de laagste schaaltrede (= één trede per schaal).


4. Brutering OHT
Voor de brutering van de Overhevelingstoeslag in de salarissen per
1 januari 2001 zijn de volgende afspraken gemaakt:


* de schaalsalarissen ingevolge de CAO BTU worden ingevolge de wettelijke richtlijn terzake per 1 januari 2001 verhoogd met 1,9% met een maximum van 1.745,- op jaarbasis;

* voor zover een onderneming een zogeheten 13e maand en/of winstdelingsregeling en/of andere aan het bruto-loon gerelateerde emolumenten kent, kan het bruteringspercentage van 1,9% en het gemaximeerde bedrag van 1.745,- naar beneden worden bijgesteld. Hierbij is de afspraak gemaakt dat dit inkomensneutraal dient plaats te vinden, waarbij de effecten op de sociale premies buiten beschouwing worden gelaten.


5. Minimum pensioenvoorwaarden
De NVJ neemt deel aan de technische paritaire commissie CAO-BTU die gedurende de looptijd van de CAO onderzoekt in hoeverre de Minimum Pensioenvoorwaarden in de CAOs BTU en VAK nog aansluiten op de pensioenpraktijk binnen de boeken- en tijdschriftuitgeverijsector en aanpassing behoeven op grond van de PSW, de nieuwe fiscale wet- en regelgeving en het STAR-pensioenconvenant.


6. Maatwerk
CAO-partijen hebben afgesproken om ten aanzien van een aantal onderwerpen op initiatief van de werkgever maatwerk in de CAO toe te staan.
Onderwerpen, die zich lenen voor nadere invulling op ondernemingsniveau, zijn: arbeidsduur, bedrijfstijd en werktijden, salarisstructuur, functiewaardering, overwerkregeling in tijd, bovenwettelijke vakantiedagen, arbeidsvoorwaarden à la carte, ziektekostenverzekering, nadere invulling van scholingsafspraken, pensioen en prepensioen. Voor de besluitvorming rond maatwerk geldt een procedure met onder meer de vereiste instemming van de OR. Vakorganisaties worden over besluiten ter zake geïnformeerd door de werkgever. Regelingen m.b.t. arbeidsduur en overmatige werktijd worden voorts besproken met de redactie/redactieraad.


7. Verlof à la Carte
De experimentele Verlof a la Carte is een definitieve regeling geworden en is verruimd door ook nieuwe opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen en compensatie voor overmatige werktijd te kunnen inzetten.
De NVJ zal deelnemen aan de studiecommissie Arbeidsvoorwaarden op Maat. Bevindingen van de studiecommissie ter zake van Verlof à la Carte zullen onderdeel van bespreking zijn bij het volgende CAO-overleg.


8. Vakantiewetgeving
In de CAO wordt vastgelegd dat gedurende een periode tot en met 31 december 2002 geen bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgekocht, tenzij op ondernemingsniveau in het kader van maatwerk andersluidende afspraken worden gemaakt.


9. Kennismakingsproject 2001
Er wordt in 2001 een nieuw Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten (een kennismakingsproject voor maximaal zes maanden voor pas afgestudeerde jonge journalisten) gerealiseerd, maar zonder nieuwe premieheffing, uitsluitend op basis van de beschikbare middelen.


10. Kinderopvang
De mogelijkheid tot Buitenschoolse Opvang wordt met ingang van 1 januari 2001 uitgebreid tot kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. In de bestaande Kinderopvangregeling wordt met ingang van 1 augustus 2001 onder een aantal voorwaarden de 50%-kostendeling ingevoerd (d.w.z. 50% van de kinderopvangkosten onder aftrek van de Ouderbijdrage komt voor rekening van de werkgever en 50% voor rekening van de werkgever van de partner van de journalist/ouder).
De jaarlijkse werkgeverspremie Kinderopvang wordt met ingang van 2001 verhoogd van 0,5% naar 0,6%.


11. Bijdrage ZKV
CAO-partijen hebben afgesproken om de bijdrage van de werkgever in de premie ziektekostenverzekering op nihil te stellen, indien een journalist niet deelneemt aan de collectieve
ziektekostenverzekering bij de werkgever. Deze bepaling geldt met ingang van 1-1-2002 voor alle huidige en nieuw aan te stellen journalisten, die niet krachtens de Ziekenfondswet verplicht verzekerd zijn, of zoveel eerder als opzegging van de bestaande ziektekostenverzekering mogelijk is.


12. Bedrijfstakbureau
De NVJ is betrokken bij de paritaire (project)groep, die is ingesteld met als opdracht een Bedrijfstakbureau voor de Uitgeverijsector op te richten met eigen statuten en reglement. Als actiepunten voor het Bedrijfstakbureau gelden in eerste instantie de organisatie van het beheer van een aantal Stichtingen en Sociale fondsen, het inrichten van een Web site ten behoeve van de bedrijfstak, het opzetten van een Kenniscentrum en de totstandkoming van het Arbo-convenant.
Er zijn afspraken gemaakt over de financiering van de aanloopkosten van het Bedrijfstakbureau, de a.s. toezichthouder op de uitvoering van alle bedrijfstakfondsen, door middel van een tijdelijke verhoging (voor de duur van de CAO) van de Werkgeversbijdrage van 0,06% met 0,03% naar 0,09%.


13. Werkgeversgarantiefonds
De premie voor het Werkgeversgarantiefonds (WGF) is voor de kalenderjaren 2001 en 2002 vastgesteld op 0,3%.


14. Wet Aanpassing Arbeidsduur
Indien journalisten die in deeltijd werken hun dienstverband willen omzetten in een arbeidsovereenkomst met een groter aantal arbeidsuren, kan geen beroep worden gedaan op het daaromtrent bepaalde in de Wet Aanpassing Arbeidsduur. De werking van deze bepaling is opgeschort gedurende de looptijd van deze CAO, tenzij aangetoond wordt dat deze bepaling nodig is.


15. Werkdruk/RSI/Reïntegratie
De NVJ zal aansluiting zoeken bij de totstandkoming van een Arbo-Convenant ter bestrijding van de werkdruk en RSI binnen de BTU-sector en ter bevordering van de reïntegratie bij arbeidsongeschiktheid.


16. Scholing, opleidingen
De aanbeveling tot vergoeding studiekostenvergoeding in de CAO wordt vervangen door een afspraak over scholingsbeleid per onderneming. Doelstelling is het realiseren op ondernemingsniveau van scholingsplannen en individuele opleidingsplannen met faciliteiten (kostenvergoeding en studietijd).


17. Hergebruik werk van journalisten in dienstverband De paritaire studiecommissie, als benoemd in Inleidende Bepaling nr 10, met als taak om te inventariseren waar in de praktijk problemen bestaan inzake gebruik, hergebruik en misbruik van artikelen welke door journalisten in loondienst zijn vervaardigd, haakt aan bij de analoge studiecommissie die is ingesteld op grond van de CAOs PU en OP. Het resultaat van deze studiecommissie zal worden betrokken bij het verdere onderzoek door de paritaire studiecommissie als genoemd in Inleidende Bepaling nr 10.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot Mw Y.H. Dankfort, NVJ 035 - 677 40 30
R.W. Schets, Nederlands Uitgeversverbond 020 - 430 91 67 / 06 51 44 21 55

Amsterdam, 5 maart 2001
RWS/FWO/YHD

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...