Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste reactie VVD op rapportage Commissie Oosting

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVDEerste reactie VVD-fractie op rapportage Commissie Oosting


Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 28 februari 2001
Het rapport van de Commissie Oosting over de vuur- werkramp in Enschede is degelijk en grondig. De VVD vindt dat het corrigerend vermogen van de overheid versterkt moet worden.

De feiten in het rapport spreken voor zich. De VVD deelt de conclusie dat de primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij het vuurwerkbedrijf zelf ligt.

De politieke verantwoordelijkheid is verdeeld over gemeente, provincie en rijk. Het debat zal daarom eerst door de gemeenteraad van Enschede moeten worden gehouden. Zodra de regering haar reactie op het rapport heeft gegeven zal de Tweede Kamer daarover met de regering in debat gaan. De VVD hecht aan deze volgorde.

Uit het rapport is duidelijk geworden dat het veiligheidsbeleid over teveel ministeries en instanties is verdeeld. Er ontbreekt een strakke eindcontrole. Dat geldt zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau. Dit moet worden verbeterd. Het moet helder zijn wie de eindverantwoordelijkheid heeft. Het corrigerend vermogen van de overheid moet worden versterkt.

Daar waar de aanbevelingen van de commissie Oosting leiden tot aantoonbare verbeteringen moeten deze direct worden opgepakt. De overheid behoeft wat de VVD betreft niet te wachten tot alle debatten zijn gehouden.

De VVd-fractie hoopt dat het rapport zal bijdragen aan het verwerkingsproces van slachtoffers en nabestaanden.

Er moet een functiescheiding komen tussen vergunningverlener en het toezicht op de handhaving. Wanneer deze twee functies te zeer verweven zijn ontbreekt het noodzakelijke corrigerend en controlerend vermogen.

Rol inspecties
De inspecties hebben niet alleen een wettelijke adviestaak maar ook een controlerende taak. Beide taken zijn in geval van Enschede niet altijd goed uitgevoerd. De VVD vindt dat de huidige rol en taken van rijksinspecties om meerdere redenen moet worden heroverwogen. De verschillende rollen van adviseur, controleur en onderzoeker ingeval het misgaat, staan op gespannen voet met elkaar.

Ongevallenraad
Met veel waardering voor de werkzaamheden van de Commissie Oosting heeft de ramp in Enschede nog eens aangetoond dat een nationale onafhankelijke onderzoeksraad voor rampen en ongevallen van groot belang is. De VVD maant de regering aan om spoedig met wetgeving naar de Kamer te komen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie