Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gescheiden Belgische ouder kan naleven bezoekrecht afdwingen

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU maakt naleving van het bezoekrecht afdwingbaar (28/02/01)

Wanneer ouders scheiden worden de kinderen vaak aan één van hen toegewezen. Voor de andere ex-partner werkt de rechter een bepaald recht op persoonlijk contact uit.

De naleving van dat bezoekrecht is vaak een heikel punt. Soms weigeren kinderen nog naar de ouder met omgangsrecht te gaan. Vaker nog worden de kinderen als wapen in de echtscheidingsproblematiek gebruikt, en verhindert een onwillige ouder dat de kinderen hun vader of moeder nog zouden zien.

Strafrechtelijke klachten wegens de weigering van het omgangsrecht worden in de praktijk niet altijd vervolgd. Bovendien verloopt tussen de eerste klachten en de effectieve vervolging dikwijls zoveel tijd dat het normaliseren van de relaties tussen het kind en de ouder met omgangsrecht ernstig bemoeilijkt wordt, of zelfs definitief onmogelijk wordt. De klagende ouder krijgt immers het aureool van diegene die de andere ouder poogt in de gevangenis te krijgen. Het lange tijdsverloop werkt de vervreemding tussen kind en ouder in de hand. Soms wordt de kloof zelfs onoverbrugbaar. Wij zijn van oordeel dat het Openbaar Ministerie vlugger en met meer prioriteit zou moeten optreden.

Principieel ligt een andere mogelijkheid in het opleggen van een dwangsom voor het geval het bezoekrecht niet wordt nageleefd (art. 1385 bis Ger. Wb.). In de praktijk wordt vastgesteld dat een veroordeling tot een dwangsom meestal niet wordt opgelegd. Bovendien sorteert een veroordeling tot een dwangsom niet altijd het gewenste effect. Sommige ouders zijn insolvabel, zodat de dwangsom niet kan worden geïnd. Anderzijds kan wie het zich financieel kan veroorloven door het betalen van een dwangsom ontsnappen aan de hoofdveroordeling. In die zin dient een dwangsom de echte finaliteit van een bezoekgerechtigde ouder zijn kind zien- niet, hoewel ze in een aantal gevallen wel tot een effectieve uitvoering van het omgangsrecht leidt.

Het daadwerkelijk afdwingen van het bezoekrecht door een beroep te doen op de sterke hand van de wet is in de huidige stand van de wetgeving evenmin echt haalbaar.

Door de Vaste Raad van de Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders werd immers op 21 maart 1996 een richtlijn aangenomen op grond waarvan aan de gerechtsdeurwaarder verbod wordt opgelegd om dwang uit te oefenen op het kind of de onwillige ouder. Daardoor zitten vele problematische situaties in een patsituatie.

Met het wetsvoorstel van Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke wordt nu aan het acuut probleem van de niet-naleving van het bezoekrecht verholpen.

Wanneer het door de rechter bepaalde bezoekrecht niet wordt nageleefd, kan de bezoekgerechtigde ouder met een eenvoudige en goedkope procedure de zaak aan de rechtbank voorleggen.

Indien blijkt dat het om een onterechte weigering gaat, kan de rechtbank oordelen dat een welafgewogen mate van dwang op de persoon (van het kind of van de onwillige ouder) gerechtvaardigd is om de uitoefening van het bezoekrecht mogelijk te maken.

De beoordeling van de vraag of een dwanguitvoering mogelijk is, wordt overgelaten aan de rechtbank. Het is de taak van de rechtbank om de reden van de weigering van het omgangsrecht in te schatten, om de naleving van het bezoekrecht en het verbod van dwanguitoefening op de persoon tegenover elkaar af te wegen, en om te beslissen of en in welke mate dwanguitoefening op de persoon mogelijk is. Het komt er op neer dat de rechter het recht op fysieke integriteit afweegt tegen het recht op een familie- en gezinsleven. Dat gebeurt echter niet vooraleer de rechter de partijen (en desgevallend de minderjarige) bij zich heeft geroepen, en de zaak grondig heeft onderzocht. De rechter krijgt een bemiddelende taak. (Uitbreiding van deze bevoegdheden zoals bepaald in de wet betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken).

Door dit wetsvoorstel kan een einde gemaakt worden aan de lijdensweg van zovele ouders die totnogtoe machteloos moesten toezien op het feit dat hun recht op contact met hun kinderen dode letter bleef.

Auteur:
VU&ID-Kamerfractie
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorbeke, kamerleden

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Telefoon: 051/30.26.08
Fax: 051/31.01.47
E-post: (bourgeois.geert@skynet.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie