Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen PvdA over aanpassing lesmateriaal in Euro's

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 28 februari 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN CRONE, BARTH EN DIJKSMA (ALLEN PVDA) AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN EN AAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

1. Kent u het bericht 'Schoolboeken volgend jaar nog niet klaar voor de euro'? (1)

2. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) analyseert dat 40 procent van het lesmateriaal moet worden aangepast aan de nieuwe munteenheid. Verwacht wordt dat dit pas in 2003 of later kan worden gerealiseerd. Acht u deze situatie acceptabel? Zo ja, waarom? Zo nee, wat wilt u hier aan doen?

3. Deelt u de opvatting van de SLO dat het onderwijskundig en politiek onaanvaardbaar is dat sommige scholen wel tien jaar zullen moeten wachten tot oude gulden-boeken zijn afgeschreven en kunnen worden vervangen?

4. Bent u derhalve bereid de bij monde van de minister van Financiën uitgesproken visie, dat het onderwijskundig zelfs wenselijk is met dubbele munteenheden te werken, te herzien? (2)

5. Klopt het dat voor het 'euro-proof' maken van het voortgezet onderwijs het ministerie van OCW 60 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld? Is dit bedrag uitsluitend voor dit doel beschikbaar? Volgens de Groep educatieve uitgeverijen (GEU) is dat bedrag niet toereikend. Bent u bereid een extra eenmalig bedrag beschikbaar te stellen om scholen in de gelegenheid te stellen oude schoolboeken versneld af te schrijven? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn er op de begroting van de EG/EU gelden gereserveerd om dit soort activiteiten te ondersteunen? Zo nee, bent u bereid te bewerkstelligen dat vanuit de EU-middelen beschikbaar worden gesteld om in alle lidstaten de leermiddelen voor de invoering van de euro aan te passen?

7. Bent u bereid de Kamer zo spoedig mogelijk te berichten over de uitkomsten van zulk overleg?

(1) Algemeen Dagblad, 28 februari 2001

(2) Algemeen overleg d.d. 13 februari jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie