Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Ede ontwerp-besluiten Milieubeheer

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

R. van de Kraats, voor een veehouderij op het adres Willinkhuizersteeg 4 te Harskamp. WM/2000-093
J. Kroesbergen, voor een veehouderij op het adres Kraatsweg 4 te Bennekom. WM/2000-095
J. Bos, voor een veehouderij op het adres Hessenweg 109a te Lunteren. WM/2000-099

Tevens is het gemeentebestuur van plan een milieuvergunning gedeeltelijk in te trekken van:

H.A. Voskuil, Westenengseweg 15 te Harskamp van d.d. 14 mei 1996, nr. HW-92-151 en
M. Snitselaar, Lage Veldweg 26 te Lunteren van d.d. 28 juli 1992, nr. HW-92-020.
J. van Ginkel, voor een veehouderij op het adres Veensteeg 2 te Bennekom. WM/2000-101

Grondexploitatie en Beleggingsmaatschappij Midden Gelderland BV, voor een zuiveringsinstallatie t.b.v. zuiveren grondwater op het adres Grotestraat 11 en omliggende percelen te Ede. WM/2000-113

ONTWERP-INTREKKINGSBESLUIT

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van J.H. van Veldhuizen, Wolfsdijk 8 te Ede van d.d. 17 maart 1998, nr. WM/1997-077 gedeeltelijk in te trekken.

BESLUITEN

Op 20 februari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

H. van Steenbergen, voor een veehouderij op het adres Rijnsteeg 15 te Bennekom WM/2000-027

Tevens heeft het gemeentebestuur de milieuvergunning van:

G. Donkersteeg, Ruitenbeekweg 19 te Lunteren, nr. HW-76-138 ingetrokken en wel voor 134 vleesvarkens;
L.F.J.M. van de Meijdenburg, voor een fotolab op het adres Prins Bernhardlaan 10a te Ede WM/2000-040
H. Hazeleger, voor een veehouderij op het adres Renswoudsestraatweg 40 te Lunteren WM/2000-047
Maatschap G. en T.H. Bos, voor een veehouderij op het adres Smalsteeg 2 te Lunteren WM/2000-050
J. van den Brink, voor een veehouderij op het adres Laarweg 27 te Harskamp WM/2000-051
J. van Kessel, voor een veehouderij op het adres Hazendonkseweg 23 te Lunteren WM/2000-053

Tevens heeft het gemeentebestuur de milieuvergunning van:

M. Legemaat, Woutersweg 15 te Ede, nr. HW-91-191 ingetrokken en wel voor 204 vleesvarkens;
J. van Veenschoten, Vijfsprongweg 22 te Wekerom ingetrokken en wel voor 186 vleesvarkens.
C.A. den Hartog, voor een veehouderij op het adres Grote Veenderweg 10 te Lunteren WM/2000-055
M. van Steenbergen, voor een veehouderij op het adres Krommesteeg 15 te Bennekom WM/2000-058
W. van Maanen, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 33a te Bennekom WM/2000-059
J. Hardeman, voor een veehouderij op het adres Onderweg 4 te Ederveen WM/2000-064

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 29 maart 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 22 maart 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan onder nummer (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit. Een ieder kan tot 15 maart 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten.
Tot 12 april 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp besluit zijn aangebracht;

- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 12 april 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 29 maart 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 12 april 2001 en voor wat betreft het ontwerp-intrekkingsbesluit tot 15 maart 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede
.

Het Informatiecentrum is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 28 februari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie