Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanzienlijke groei Draka

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Draka Holding N.V.
Zoek soortgelijke berichten

DRAKA HOLDING NV

Jaarbericht Draka

AANZIENLIJKE GROEI DRAKA

Draka Holding N.V. te Amsterdam (telecommunicatiekabel en -systemen en laagspannings- en speciaalkabel) heeft in 2000 een nettoresultaat behaald van EUR96,7 miljoen, een stijging van 44% ten opzichte van 1999 (EUR67,3 miljoen). De netto-omzet steeg met 56% tot EUR1.729,4 miljoen.

Per aandeel steeg het nettoresultaat met 22% van EUR3,75 tot EUR4,58.

OMZET EN MARKT De omzetstijging is het gevolg van de consolidatie van de in 1999 geacquireerde bedrijven (NKF, de Zweedse en Noorse kabelactiviteiten van ABB, de kabelactiviteiten van Delta plc. in het Verenigd Koninkrijk en Republic Wire and Cable in de Verenigde Staten) en autonome groei (12%).

De kabelmarkt in Europa vertoonde in het verslagjaar over het algemeen een krachtige groei. De groei vond met name plaats in de vraag naar telecommunicatie- en multimediakabel. De markt voor klantspecifieke kabel, zoals auto-, vliegtuig- en industriële kabel, ontwikkelde zich in zijn geheel genomen positief. Daarentegen is de verwachte opleving in de afzet van speciaalkabel ten behoeve van de olie- en gasindustrie in 2000 uitgebleven.

De kabelmarkt in Europa voor laagspanningskabel vertoonde een stabiel beeld. De markt in Noord-Amerika was voor onze producten veel beter dan in het voorafgaande jaar. In onze Aziatische markten steeg vooral de vraag naar telecommunicatie- en multimediakabel.

RESULTATEN Het bedrijfsresultaat steeg met EUR50,6 miljoen (51%) van EUR99,6 miljoen in 1999 naar EUR150,2 miljoen in 2000.

De financiële lasten minus baten zijn gestegen met EUR17,2 miljoen tengevolge van zowel de hiervoor genoemde acquisities als de investeringen in vaste activa en hogere voorraden en vorderingen gedurende het jaar. Het resultaat van de niet-geconsolideerde deelnemingen is fors gestegen, mede door de positieve ontwikkelingen bij de minderheidsdeelneming in YOFC (China).

De belastingdruk bedroeg 29% tegen 28,8% in 1999.

INVESTERINGEN EN FINANCIERING De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR94,6 miljoen tegen EUR56,1 miljoen in 1999. De afschrijvingen bedroegen voor 2000 EUR53,3 miljoen (1999: EUR38,7 miljoen). Het balanstotaal steeg met 6 % tot EUR1407,4 miljoen ultimo 2000, met name door investeringen in vaste activa. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg voor 2000 EUR96,7 miljoen (1999: EUR1,1 miljoen).

Ter versterking van het eigen vermogen is in juni 2000 voor EUR68,8 miljoen aan preferente aandelen uitgegeven. Het eigen vermogen per ultimo boekjaar bedroeg 24,1% van het balanstotaal (ultimo 1999: 19,6%). Het garantiekapitaal, bestaande uit eigen vermogen, latente belastingen en achtergestelde leningen steeg van 34,1 % van het balanstotaal ultimo 1999 tot 35,7% ultimo 2000.

SEGMENTATIE Met ingang van dit boekjaar wordt een inzicht gegeven in de activiteiten, resultaten en geïnvesteerd vermogen per relevante productgroep. In aansluiting op marketing- en productiestructuren wordt voor de primaire segmentatie voor verslaggevingsdoeleinden een onderscheid gemaakt naar de segmenten telecommunicatiekabel en .systemen enerzijds, en laagspannings- en speciaalkabelactiviteiten anderzijds. Deze indeling is mede gebaseerd op indelingen die in de International Cablemakers Federation (ICF) wordt toegepast.

De netto omzet en het bedrijfsresultaat voor telecommunicatiekabel en .systemen bedroegen voor 2000 EUR472 miljoen respectievelijk EUR61,7 miljoen. Voor laagspannings- en speciaalkabel bedroegen deze EUR1.332,9 miljoen en EUR98 miljoen.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN In 2000 vonden de volgende belangrijke transacties plaats: * Draka heeft een minderheidsaandeel van 22% genomen in Telcon SA. Samen met deze Braziliaanse onderneming zijn twee joint ventures gestart op het gebied van de productie en verkoop van glasvezel en RF-kabel. Voorts vergrootte Draka in Brazilië haar aandeel in ANK ( een joint-venture op het gebied van glasvezelkabel) tot 100% door de 50% van Algar in die joint-venture over te nemen. * De verkoop van NKF's energiekabel activiteiten aan Pirelli Cables & Systems werd afgerond. * Door middel van een aandelen ruil met BIGC vergrootte Draka haar aandeel in de telecommunicatiekabelactiviteiten in Duitsland van 50% tot 100% en verkocht tegelijkertijd haar 50% aandeel in de energiekabelactiviteiten. * NKF Telecom werd in september geselecteerd door 360 Networks (een belangrijk Noord-Amerikaans telecombedrijf) voor de levering van het JETnet(r)-systeem in de Verenigde Staten en Canada. Met de opdracht is circa $ 175 miljoen gemoeid. * In december nam Draka de Duitse speciaal-rubberkabelactiviteiten over van Felten & Guilleaume Kabelwerke GmbH.

MARKTVERWACHTINGEN Draka verwacht dat de behoefte aan het telecommunicatie- en multimediakabel zal blijven groeien. Momenteel is er een wereldwijd tekort aan glasvezelcapaciteit. Draka heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de capaciteitsvergroting van glasvezelproductie. Het eind 1999 in gang gezette investeringsprogramma van EUR100 miljoen zal in 2001 worden afgerond.

We verwachten dat de investeringen in de olie- en gasindustrie dit jaar weer zullen toenemen. De toenemende vraag naar hoogwaardige kabel voor transportindustrie en bouw zal in 2001 aanhouden.

DIVIDEND De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt op 16 mei gehouden in Amsterdam. Het aantal uitstaande gewone aandelen nam toe met 1% tot 19.687.505 ten gevolge van stockdividend en conversie van obligaties. Het aantal preferente aandelen steeg van 3.584.471 tot 7.085.471 ten gevolge van de emissie in het eerste half jaar 2000. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het dividend vast te stellen op EUR1,37 per aandeel (1999: EUR1,02). Dit zou betekenen dat 30% van het nettoresultaat na aftrek van het preferente dividend aan de houders van gewone aandelen zal worden uitgekeerd. Tevens zal worden voorgesteld om aandeelhouders evenals de voorgaande jaren de mogelijkheid te geven het dividend op te nemen in aandelen ten laste van het belastingvrije agio of de overige reserves in een nog nader te bepalen verhouding. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het constante dividend zal op 31 mei 2001 na sluiting van Euronext worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag.

VOORUITZICHTEN Wij verwachten dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de netto winst voor afschrijving van goodwill in 2001 met minstens 10% zal stijgen ten opzichte van 2000. Het jaarverslag van Draka Holding zal eind april verschijnen.

Amsterdam, 1 maart 2001.

Draka Holding N.V. De directie PROFIEL VAN DE ONDERNEMING

Draka Holding N.V., gevestigd in Amsterdam, is een houdstermaatschappij van ondernemingen die internationaal actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van draad en kabel. Draka concentreert zich hierbij op telecommunicatiekabel en .systemen, en laagspannings- en speciaalkabel

Draka is met 60 vestigingen in 25 landen actief in Europa, Amerika en Azië. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De communicatielijnen zijn kort en de werkmaatschappijen hebben een grote mate van autonomie en winstverantwoordelijkheid. Wereldwijd zijn bij Draka-ondernemingen ongeveer 8.100 mensen werkzaam. In 2000 werd een omzet van EUR1,7 miljard gerealiseerd.

Aandelen en converteerbare obligaties van Draka Holding zijn genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...