Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lesgeld komend schooljaar 56 gulden hoger

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MINOCW: Lesgeld komend schooljaar 56 gulden hoger


1 maart 2001
Persbericht: 030

LESGELD KOMEND SCHOOLJAAR 56 GULDEN HOGER

Minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) heeft het lesgeld voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonder-wijs voor het schooljaar 2001-2002 vastgesteld op 1878 gulden. Dit betekent een verhoging van 56 gulden ten opzichte van dit schooljaar. Tegelijkertijd gaat ook de tegemoetkoming in de studiekosten voor het lesgeld met hetzelfde bedrag omhoog. Ook leerlingen die in aanmerking komen voor aanvullende beurs volgens de Wet op de studiefinanciering krijgen de verhoging van het lesgeld vergoed.

Volgens de Les- en cursusgeldwet moet het lesgeld eenmaal in de drie jaar worden vastgesteld op twintig procent van de personele en materiële kosten per leerling in het voortgezet onderwijs. In de twee tussenliggende jaren mag de minister, om al te grote 'schokken' te voorkomen, het lesgeld verhogen op basis van indexering. Dat laatste is hier nu aan de orde. In de begroting van 2001 was dit al aangekondigd.
Er is nu een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de driejaarlijkse schoksgewijze herijking wordt afgeschaft. Vanaf 2002-2003 wordt het lesgeld wettelijk geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Lesgeld is verschuldigd voor leerlingen aan dagscholen in het voortgezet onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, die voor het begin van het schooljaar (1 augustus) zestien jaar of ouder zijn. In het schooljaar 2001-2002 zijn dat er ruim 440.000. Hiermee is een bedrag van ongeveer 800 miljoen gulden gemoeid.

Voor leerlingen die een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen, wordt het lesgeld door de Informatie Beheer Groep zoveel mogelijk direct met de tegemoetkoming verrekend. Dit om onnodige betalingen en administratie voor de burger te voorkomen. Voor leerlingen in de WSF wordt (de verhoging van) het lesgeld volledig vergoed in de aanvullende beurs (als daar recht op bestaat).

Daarnaast stijgt het cursusgeld voor deeltijdopleidingen beroepsonderwijs en beroepsbegeleidende leerweg afhankelijk van het niveau met 9 gulden of 23 gulden. Het cursusgeld voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs gaat met vijf cent per lesuur (45 minuten) omhoog.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie