Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaar 2000 matig voor Nederlandse Kokkelvisserij

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Afzender: (kokkel@zeelandnet.nl)

Contactpersoon: J Holstein

2000 matig jaar voor Nederlandse Kokkelvisserij

Datum: 1 maart 2001

PERSBERICHT
Aan de redactie visserij / parlement / economie

2000 matig jaar voor Nederlandse kokkelvisserij

Kapelle,1 maart 2001

De Nederlandse Kokkelvisserij kijkt terug op een matig kokkeljaar. In de Waddenzee werd 2.590 ton kokkelvlees gevangen (in 1999 bedroeg dit 7.800 ton). In de Westerschelde waren de visresultaten slecht: hier werd 42,8 ton gevangen. In de Oosterschelde kon wegens het te laat afgeven van de vergunningen helemaal niet gevist worden.

Het seizoen in het Waddengebied liep van eind augustus tot medio december 2000. Gedurende 17 weken werd er met 14 schepen (in totaal 37 vergunninghouders) gevist aan de hand van het visplan. Tot dit beperkt aantal schepen werd door de sector besloten omdat betrekkelijk weinig kokkelbanken bereikbaar waren. In totaal werd 28,13 km2 van de Waddenzee daadwerkelijk bevist; dat wil zeggen 1,1% van het totale oppervlakte.

In het Waddengebied werd het afgelopen jaar een massale sterfte onder eidereenden geconstateerd. Diverse natuur- en milieuorganisaties wezen met de schuldige vinger naar de kokkelvisserij. Het RIVO constateerde echter dat er geen verband kon bestaan tussen de sterfte onder de vogels en het schelpdierenbestand. Inventarisaties gaven namelijk aan dat er totaal zo'n 56.500 ton kokkelvlees lag, waarvan 37.000 ton in dichtheden van meer dan 50 kokkels per m2. Hiervan bevond zich 27.000 ton in de permanent gesloten gebieden. Dit was ruimschoots boven de voedselreserveringsdrempel voor vogels, die op 7.650 ton is vastgesteld. Daarnaast waren er voldoende mosselen en spisula aanwezig. De sector heeft ondanks het slechte jaar 500 ton in het sublitoraal laten liggen voor de eidereenden. Dit bleek bij nader inzien overbodig aangezien deze bestanden niet zijn opgegeten door de vogels

Slechte groei kokkels Westerschelde
Het kokkelseizoen in de Westerschelde startte op 28 augustus 2000. Gedurende vijf weken werd er met 1 vaartuig (namens 11 vergunninghouders) gevist. Gezien het slechte vangstvooruitzicht werd slechts één vaartuig ingezet. In totaal is 0,86 km² van de Westerschelde bevist. De slechte groei van de kokkels is mogelijk veroorzaakt door de verdieping van de Westerschelde.

Voedselreserveringsmodel Oosterschelde onjuist
In de Oosterschelde kon het afgelopen jaar niet gevist worden door het te laat afgeven van de vergunningen door LNV. Doordat het onderzoek naar de voedselbehoefte onder de scholeksters in het gebied niet tijdig werd afgerond, werd de sector niet in staat gesteld om te vissen.

Inmiddels heeft de staatssecretaris besloten de voedselreserveringsdrempel te verhogen van 2,1 naar 4,1 miljoen kilo kokkelvlees. Achterliggende gedachte hierbij zou zijn dat de scholeksters, om in hun voedselbehoefte te kunnen voorzien, 2 tot 4 keer meer nodig hebben dan de berekende voedselbehoefte van 2,3 miljoen kg. Op basis van het thans gehanteerde model voor deze berekeningen kan het aantal scholeksters in de Oosterschelde niet worden verklaard. De sector heeft ernstige bezwaren tegen de verhoging van de voedselreserveringsdrempel en bezint zich momenteel op de mogelijkheden van een schadeclaim.

Toekomst
Momenteel is het beheersplan voor de periode 1999-2003 van kracht. Aansluitend zal in 2003, op basis van het evaluatieonderzoek naar de gevolgen van schelpdiervisserij in de Waddenzee, een besluit worden genomen over de wijze waarop de kokkelvisserij wordt voortgezet. De sector laat inmiddels door TNO een visie op duurzame visserij opstellen.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie