Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing bedieningstijden Leeghwaterbrug Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 9

Aanpassing bedieningstijden Leeghwaterbrug

Week 8

Regionale leergang Europa voor Noord-Hollandse gemeenten Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Provincies en gemeente sluiten bestuursovereenkomst over N201-PlusPersbericht, 26 februari 2001

Aanpassing bedieningstijden Leeghwaterbrug
De provincie heeft besloten de bedieningstijden van de Leeghwaterbrug over het Noordhollandsch Kanaal in de avondspits aan te passen.
Per 1 maart 2001 is de nieuwe spitsuurregeling voor de Leeghwaterbrug van toepassing. Van 16.15 tot 18.30 uur is er geen brugbediening met uitzondering van twee bedieningsblokken. De brug wordt voor de scheepvaart éénmaal geopend van 16.50 tot 17.00 uur en éénmaal van 17.45 tot 17.55 uur.

De wijziging van de dienstregeling heeft als doel de doorstroom van het wegverkeer in de avondspits te bevorderen. Het belang van de scheepvaart wordt hierbij niet uit het oog verloren. Over de nieuwe spitsuurregeling is dan ook uitgebreid overleg gevoerd met de gemeente Alkmaar, de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. De aanpassing van de bedieningstijden loopt vooruit op de pilot Dynamisch Verkeersmanagement Alkmaar / Noord-Holland midden. Doel van deze pilot, waarin de provincie samenwerkt met de gemeente Alkmaar en RWS, is een betere benutting van de Ring Alkmaar door het wegverkeer.

Inlichtingen: André Severens, afdeling B&U, tel, (023) 514 53 01

Print persberichtWeek 8

Persbericht, 22 februari 2001

De provincie wijst Noord-Hollandse gemeenten de weg in Europa. De provincie start 15 maart a.s. in het gemeentehuis Den Burg op Texel een regionale leergang Europa voor Noord-Hollandse gemeenten. Met deze leergang wil de provincie de gemeenten op weg helpen in Europa. Deze leergang is een pilotproject van de provincie, de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Texel.

De regionale leergang Europa, die in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is opgezet, besteedt aandacht aan de kansen en mogelijkheden van Europese subsidieprogrammas voor de Noord-Hollandse gemeenten en de invloed van de Europese regelgeving op gemeentelijk beleid. Afhankelijk van vraag en belangstelling, wordt de leergang ook in de andere regios van Noord-Holland georganiseerd.

Net zoals de provincie zelf worden de gemeenten steeds meer met Europa geconfronteerd. Veel beleid dat zich richt op de (Noord-Hollandse) gemeenten wordt niet alleen binnen Nederland gemaakt. Naast het nationale en het provinciale bestuursniveau wordt voor de gemeenten de invloed van het Europees bestuursniveau steeds groter. De provincie wil via het organiseren van leergang Europa de gemeenten meer bewust maken van en meer actief betrekken bij Europa.

Inlichtingen: Udo van Unen, bureau Bestuurlijke Organisatie en Strategie, tel. (023) 514 40 66
Print persberichtPersbericht, 22 februari 2001

Provincie roept plaatselijke groepen in de Kop & Texel én in Noord-Hollands-midden op met plannen te komen voor het platteland. Wanneer deze plannen worden goedgekeurd, dan kunnen deze regios rekenen op Europese subsidie van leader+, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voor de vier randstadprovincies heeft Brussel 19 miljoen euro gereed liggen voor de periode 2001-2006.

De Kop & Texel én Noord-Hollands-Midden zijn twee regios die voldoen aan Brusselse voorwaarden om voor Leader+ gelden in aanmerking te komen. Het zijn namelijk gebieden die over voldoende hulpbronnen binnen de sectoren landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie beschikken. Daardoor kunnen levensvatbare plannen opgesteld en uitgevoerd worden die het landelijk gebied op sociaal en economisch vlak verder helpen te verstevigen. Ook is de bevolkingsdichtheid in deze gebieden niet groter dan ongeveer 120 inwoners per vierkante km. Het is de bedoeling dat plaatselijke groepen, waarin zoveel mogelijk verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, plannen opstellen die aansluiten bij één van de themas als nieuwe technologie, relatie stad/land, vergroten van de leefbaarheid, én de opwaardering van plaatselijk producten. De plannen dienen uiterlijk 7 april a.s. in het bezit te zijn van de provincie. Deze bekijkt of ze voldoen aan de Brusselse criteria, waarna een selectie zal plaatsvinden op randstadniveau. Vóór de zomervakantie zullen de plannen al dan niet voor subsidie goedgekeurd worden. Een informatiebrochure kan men aanvragen bij Peter Kant, tel. 023-5143197 of per e-mail: kantp@noord-holland.nl

Inlichtingen: Peter Kant, bureau Groen, tel. (023) 514 31 97 Print persberichtPersbericht, 20 februari 2001

Provincies en gemeente sluiten bestuursovereenkomst over N201-Plus Op dinsdag 13 februari hebben de colleges van burgemeester en wethouders resp. gedeputeerde staten van de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen en de provincie NH ingestemd met een Bestuursovereenkomst voor het project N201-Plus. De provincie Utrecht heeft met een brief haar medewerking aan het project vastgelegd.

Deze overeenkomst en de brief zijn een volgende stap in het project dat moet leiden tot een omlegging van de provinciale weg Heemstede-Hilversum (N201), gedeelte tussen de rijkswegen A4/A9 en A2 en de realisatie van een aantal bedrijventerreinen in het gebied van genoemd weggedeelte.

In de bestuursovereenkomst maken de vijf gemeenten en de provincie Noord-Holland afspraken over:

* de te volgen strategie om te komen tot publiek-private samenwerking

* een nota van uitgangspunten voor de om te leggen N201
* de te ontwikkelen bedrijventerreinen

* de wederzijdse afhankelijkheid tussen de weg en de bedrijventerreinen: zonder weg geen bedrijventerreinen en zonder bedrijventerreinen geen weg.

De overeenkomst wordt door de colleges van burgemeester en wethouders gedeputeerde staten voorgelegd aan hun raden respectievelijk staten. Als alle raden en staten instemmen kan de bestuursovereenkomst half april worden getekend.Voor de realisatie van het project moet een aantal ruimtelijke ordeningsprocedures worden doorlopen waarover in de bestuursovereenkomst afspraken worden gemaakt.

Het project N201-Plus bevat een samenhangend pakket van maatregelen met als doel het bieden van een blijvende oplossing voor de leefbaarheidproblemen langs de provinciale weg Heemstede-Hilversum (N201) gedeelte tussen de rijkswegen A2 en de A4.

Tevens zijn maatregelen opgenomen die de economische bereikbaarheid verzekeren door een snellere afwikkeling van het verkeer naar het hoofdwegennet (A9 en A4) vanuit het gebied Haarlemmermeer / Aalsmeer / Amstelveen / Uithoorn. Voorts zijn maatregelen opgenomen in de sfeer van optimalisering van het openbaar vervoer en de introductie van vervoermanagement. Algemeen uitgangspunt is dat het verkeer vanaf het onderliggend wegennet zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet wordt afgeleid. Om verplaatsing van de problematiek die zich nu voordoet in de kernen Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn te voorkomen, geldt als uitgangspunt dat het vrachtverkeer van en naar de VBA zoveel mogelijk via de A4 en de A9 wordt afgeleid.

Een tweede onderdeel van het project N201-Plus is de ontwikkeling van plannen voor een aantal bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer (Schipholgebonden bedrijven), Aalsmeer (omvorming verouderd glastuinbouwgebied in terrein voor veilinggebonden / glastuinbouwgerelateerde bedrijven), Amstelveen (regionale bedrijven) en De Ronde Venen (lokale bedrijven). In een studie naar de mogelijkheden van
publiek-private-samenwerking voor het project N201-Plus van eind 2000 is aangegeven dat daarvoor overeenstemming tussen overheden als eerste stap cruciaal is.
De voorzitter van de stuurgroep N201-Plus, gedeputeerde H.S. De Boer heeft de studie op 6 december 2000 aangeboden aan Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat.

Verdere procedure besluitvorming bij de afzonderlijke gemeenten en provincies:

Behandeling in de raads-/statencommissies:
Uithoorn: 28 februari 2001
Aalsmeer: 5 maart 2001
Utrecht 5 maart 2001
Haarlemmermeer: 7 maart 2001
De Ronde Venen: 13 maart 2001
Amstelveen: 14 maart 2001
Noord-Holland: 22 maart 2001

Behandeling door de gemeenteraad:
Haarlemmermeer: 15 maart 2001
Aalsmeer: 16 maart 2001
Uithoorn: 22 maart 2001
Amstelveen: 28 maart 2001
De Ronde Venen: 29 maart 2001

Behandeling door provinciale staten:
Utrecht: 26 maart 2001
Noord-Holland: 9 april 2001

Contactpersonen:
Haarlemmermeer: Hr. C. van Rosmalen (tel. 023-5676134.) Amstelveen: Hr. H. van der Kramer (tel. 020-5404300.) Aalsmeer: Hr. R. van Maurik (tel. 0297-387514) Uithoorn: Hr. R. Esveld (tel. 0297-513109)
De Ronde Venen: Hr. A. Reurings (tel. 0297-291800) Noord-Holland: Hr. J. Kilian (tel. 023 514 4613) Utrecht: Mw. T. Maas (tel. 030-2582092)

Print persberichtHet archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...