Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 09

datum: week 09

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het wijzigen van de verdieping van de woning Doorzwin 3304 (ontvangen 16 februari 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Van Galenstraat 104 (ontvangen 16 februari 2001);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Javastraat 5 (ontvangen 19 februari 2001);

-het plaatsen van tijdelijke kantoorunits D.T.O. op het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 19 februari 2001);

-het maken van een vluchtdeur, alsmede het wijzigen van de indeling van de keuken van het kerkgebouw aan de Parkstraat 24a (ontvangen 20 februari 2001);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg kavel 1.21 (ontvangen 20 februari 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Ooievaarstraat 155 (ontvangen 21 februari 2001);
-het uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Jacques Lemairestraat 7 (ontvangen 22 februari 2001);

-het uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Jacques Lemairestraat 9 (ontvangen 22 februari 2001);

-het uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Patrijzenstraat 16 (ontvangen 22 februari 2001);

-het wijzigen van de entree van het winkelpand Koningstraat 27 (ontvangen 22 februari 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 5315 (ontvangen 22 februari 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Linieweg 10 (verzenddatum 22 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Joubertstraat 13 (verzenddatum 22 februari 2001);

-het bouwen van een dagopvangcentrum aan de Annie Romein Verschoorlaan 15 (verzenddatum 22 februari 2001);

-het maken van een hangplek voor de jeugd op een locatie gelegen tussen Kruiszwin 1002 en de brug Zuiderhaaks (verzenddatum 20 februari 2001);

-het veranderen van de garage bij de woning Wierbalg 2424 in een berging (verzenddatum 20 februari 2001);

-het uitbreiden van de woning Bassingracht 47 (verzenddatum 20 februari 2001);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Loodsgracht 25 (verzenddatum 20 februari 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4208 (verzenddatum 20 februari 2001);
-het maken van een kap op de garage/berging bij de woning Zwanenbalg 1118 (verzenddatum 21 februari 2001);

-het voor de duur van 3 jaar plaatsen van kantoorunits MML/TNO aan de Bevesierweg op het Harssenseiland (verzenddatum 21 februari 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Mededeling sloop toegestaan.
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende sloopmeldingsplichtige werk mag worden uitgevoerd:


-het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, afkomstig van de erfafscheiding gelegen achter de woning Vliestroomlaan 15 (verzenddatum 21 februari 2001).

Lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van:


-de boottrailer die gedurende een langere periode is geplaatst op de openbare parkeerplaats in de Gasstraat en is vastgemaakt aan een put, op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.1.5;


-het wrak van een aanhangwagen met onleesbaar kenteken, die gedurende een langere periode is geplaatst in het openbaar groen aan de Irisstraat/Tulpstraat, op grond van artikel 2.1.5.1, 5.1.5 en 5.1.10;


-een wrak van een aanhangwagen vol met afval en zonder kenteken, die gedurende een langere periode is geplaatst op de openbare weg aan de Prunusstraat tegenover nummer 40, op grond van artikel 2.1.5.1, 5.1.4 en 5.1.5;


-de oude vouwwagen met kenteken XT-HB-42, die gedurende een langere periode is geplaatst op het trottoir aan de van Speykstraat hoek Krugerstraat, op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.1.5;

deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouders de wagens op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg zullen de voertuigen voor een termijn van 3 maanden worden opgeslagen en kan deze door de eigenaar worden afgehaald.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Aanleg invalidenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor de woning Eyserhof 2.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 12 april 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 12 april 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

DEN HELDER, 1 maart 2001
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: maart 01, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie