Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Huisvesting scholen Den Haag Centrum aangepakt

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Huisvesting scholen Centrum aangepakt

Het College van burgemeester en wethouders stuurt vandaag het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs voor het stadsdeel Centrum ter bespreking aan de raadscommissie voor Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid. Het IHP is een planmatige benadering van de onderwijshuisvesting van primair- en voortgezet onderwijs en geeft inzicht in relevante ontwikkelingen op dit gebied. In het stadsdeel Centrum is met name bij het basisonderwijs sprake van een beperkt tekort aan groepsruimten. De voorstellen uit het plan betreffen tijdelijke of permanente uitbreiding, nieuwbouw of onderzoek naar mogelijkheden met betrekking tot uitbreiding of nieuwbouw. Voorstellen worden gedaan voor een efficiëntere benutting van de ruimte.

De gemeente heeft sinds enkele jaren de zorg voor de huisvesting van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs overgenomen van het Rijk. Het streven is om het onderwijs per stadsdeel zoveel mogelijk op maat te huisvesten. De IHP's stellen de gemeente in staat tijdig wensen, plannen en ontwikkelingen met betrekking tot onderwijshuisvesting te vertalen in gebouwenbehoefte en spreiding. De plannen hebben een strategische functie: de behoefte aan onderwijsgebouwen op de langere termijn wordt bezien in relatie tot de ontwikkeling van het leerlingen aantal, de (onderwijskundige) plannen van de betrokken schoolbesturen, de stedenbouwkundige inzichten en bouwkundige kwaliteit van de gebouwen.

In het IHP voor het stadsdeel Centrum wordt aangegeven dat bij drie scholen de huisvestingssituatie zodanig is, dat wordt voorgesteld in ieder geval volledige vervangende nieuwbouw te realiseren. Het gaat om de basisscholen Prinsehaghe, de Algemene Hindoe Basisschool en de J.C. Pleysierschool.

Tevens wordt voorgesteld onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van nieuwbouw voor de basisscholen Willemspark, Zuidwalschool, Montessorischool Prinses Marijke, Koningin Beatrixschool en de Islamitische basisschool Yunus Emre. Voor de Shri Vishnu Hindoe basisschool en basisschool De Buutplaats is nieuwbouw reeds in voorbereiding.

Voorstellen voor een efficiëntere ruimtebenutting in verband met normatieve overcapaciteit worden gedaan voor de hoofdvestiging van de Scholengroep Esloo, het Johan de Witt College en basisschool Het Spectrum. De laatstgenoemde school is op dit moment op twee locaties gevestigd. Voorgesteld wordt om deze school op één locatie (aan de Terwestenstraat) te huisvesten. Onderzoek moet worden ingesteld naar mogelijkheden voor uitbreiding of vervangende nieuwbouw op deze locatie.

Het plan wordt gefaseerd ingevoerd: de schoolbesturen zullen de komende jaren aanvragen kunnen indienen voor het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen Programma Onderwijshuisvesting.

Het IHP voor het stadsdeel Centrum is het tweede plan in de reeks. Voor het stadsdeel Escamp is als eerste een IHP gemaakt, dat nu in uitvoering is. Inmiddels is een start gemaakt met een derde IHP voor het stadsdeel Scheveningen.

6 maart 2001

last update: 6 maart 2001 ;pag.: 6264; auteur: 77 6 maart 2001 - pag. 6264 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie