Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkzaamheden van IVN afdeling Delft en omstreken

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Afdeling Delft en omstreken


Natuur in Delft ]
De leden van IVN afdeling Delft en omstreken zijn in veel verschillende werkgroepen en overlegorganen actief. De werkzaamheden binnen deze werkgroepen en overlegorganen worden hier kort beschreven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen.


Excursies

Het IVN afdeling Delft en omstreken kent drie verschillende soorten excursies; publieksexcursies, excursies op aanvraag en ledenexcursies.

Het meest bekend zijn misschien wel de publieksexcursies, onder leiding van een gids. Ze worden maandelijks georganiseerd in één van de groengebiedjes in Delft en naaste omgeving.
Tijdens zo'n natuurwandeling wordt uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van de natuur en het milieu. De publieksexcursies zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Op aanvraag kunnen tegen een geringe vergoeding ook speciale natuurexcursies onder leiding van een gids georganiseerd worden. De eigen leden kunnen deelnemen aan ledenexcursies naar een interessant natuurgebied of 'natuurbedrijf'.

Zie voor een overzicht van de geplande excursies het activiteitenoverzicht .

Contactpersonen: Anita van Gemerden, tel. 015-2121863 en Marianne van Meurs, tel. 015-2562041

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Cursussen

Er worden diverse cursussen georganiseerd. Ze bestaan alle uit lesavonden, veldexcursies en practicums.
Voor mensen die iets meer van de natuur willen ontdekken zijn er Groencursussen over onderwerpen als planten, dieren, de seizoenen of het landschap.
Daarnaast zijn er meer praktische Groencursussen zoals: Milieuvriendelijk tuinieren en Conserveren.
Om de paar jaar organiseert de afdeling een Natuurgidsencursus voor diegenen die hun kennis van natuur en milieu actief willen uitbreiden en zich met die kennis actief willen inzetten bij een natuur- of milieu-activiteit. Deze cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend IVN-natuurgidsendiploma.
Op aanvraag verzorgt de afdeling ook cursussen in onder andere buurthuizen.

Zie voor een overzicht van de geplande cursussen het activiteitenoverzicht .

Contactpersoon: Wim van Schie, tel. 015-2145683

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Delfts Vergeet-me-nietje

Het Delfts Vergeet-me-nietje is het clubblad van IVN afdeling Delft en omstreken. Per jaar komt er 4 à 5 maal een nummer uit. Hiermee worden de leden en donateurs van de afdeling geïnformeerd over alles wat er in de afdeling speelt. Maar het is als het ware ook het cement van de afdeling, het middel om het onderlinge contact te versterken en het enthousiasme voor natuur en natuureducatie aan te wakkeren.

Redactie: Birgitta Slee, tel. 015-2561644, e-mail (birgit.slee@wanadoo.nl)

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Infokraam

In de zomermaanden is de afdeling zo vaak als zinnig en mogelijk is aanwezig met een informatiekraam bij diverse openluchtmanifestaties in Delft en omstreken. Het doel is zo milieu en natuur onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Contactpersonen: Geert en Wil Timmer, tel. 015-2616465

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Lezingen

De werkgroep lezingen bestaat uit personen uit drie organisaties: de Vogelwacht Delft en omstreken, de KNVV afdeling Regio Delft en het IVN Afdeling Delft en omstreken. In de wintermaanden wordt 6 maal een lezing georganiseerd.
De lezingen worden gehouden in de Natuurschuur aan het Linnaeuspad in de wintermaanden, elke tweede donderdag van de maand. Een grote variatie aan onderwerpen komt daarbij aan bod.

Contactpersoon: Babs Boellaard, tel. 015-2120869

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Tentoonstellingen

Sinds 1985 werken IVN en andere natuurorganisaties samen met de afdeling Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Delft aan tentoonstellingen in natuur- en milieucentrum De Papaver aan de Korftlaan. Er zijn meestal drie nieuwe tentoonstellingen per jaar. Het zijn deels geleende tentoonstellingen waaraan een Delftse aanvulling wordt gemaakt. Soms is het een geheel eigen ontworpen en gemaakte tentoonstelling.
De financiering van de tentoonstellingen wordt door de gemeente Delft gedragen.

Contactpersoon: Marja Verleun, tel. 015-2572848

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Informatiebalie Papaver

De baliewerkgroep is een samenwerkingsverband tussen gemeente Delft, KNNV, IVN, Vogelwacht en Delftse Natuurwacht.
Het hoofddoel van de baliewerkgroep is het openstellen van de tentoonstellingsruimte in de Papaver op zondagmiddag. Een nevendoel is het promoten van de verschillende natuurverenigingen door het beantwoorden van vragen van bezoekers, het uitdelen of verkopen van brochures en ander materiaal.

Contactpersoon: Boukje Sijens, tel. 015-2565552

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Boomgaardgroepen

Elke eerste zaterdag van de maand treft de groep elkaar in de twee oude boomgaarden `Buergaard' en `Slotgaard', die in de nieuwbouwwijken gespaard zijn gebleven. In de winter het snoeiwerk, in het voorjaar hekwerk en schapen nalopen, in de zomer wieden, maaien en zo nodig zomersnoei, in het najaar vruchtenplukken. Voor grote investeringen staat de gemeente Delft als eigenaar, garant.

Contactpersoon: Gert-Jan Majoor, tel. 015-2617728

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Waterwerkgroep

Het doel van de werkgroep is de aanleg en begeleiding van één of meer wijkplaatsen voor waterdieren (refugiums) bij bestaande waterlopen in Delft. Daarnaast publieksvoorlichting over het doel van zo 'n wijkplaats, en de registratie van de ontwikkelingen van flora en fauna in de loop van de tijd.
In april 1999 is het eerste refugium aangelegd in de wijk Tanthof aan de Ivoorkust. De werkgroep verspreidt folders in de buurt en geeft voorlichting op scholen mede om de buurt bij het project te betrekken.

Contactpersoon: Geert Timmer, tel. 015-2616465

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Kleine beestjes paradijs

Het Kleine Beestjes Paradijs is een initiatief van IVN, Vogelwacht en Delftse Natuurwacht.
Het doel is de aanleg en het onderhoud van een educatieve tuin aan het Linnaeuspad en daarin te tonen wat er aan `onopvallend' leven in elke tuin voor kan komen en hoe men op eenvoudige manier in de eigen omgeving de natuur een handje kan helpen bij het creëren van `minimilieus'.

Contactpersoon: Thea Rengers, tel. 015-2617739

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Knotgroep

De knotploeg is een initiatief van IVN en KNNV. Het doel van de werkgroep is om leden en niet-leden de gelegenheid te geven de handen uit de mouwen te steken in de eigen omgeving en al doende nog iets op te steken over natuurbeheer vlakbij huis.
Het knotten gebeurt meestal in de winter op zaterdagochtenden.

Contactpersoon: Bart Vlasblom, tel. 015-2132379

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Regionale Natuur- en Milieukring

Sinds 1982 is er regelmatig overleg tussen de verschillende natuur- en milieuorganisaties in Delft en omgeving: de Natuurkring. Vanaf 1999 gaat de opzet echter veranderen. De gemeente Delft stelt voor een halfjaarlijks overleg te hebben met gemandateerde (bestuurs)leden van de aangesloten organisaties over o.a. bespreken en afstemmen activiteiten, jaarverslag. Daarnaast is een aantal in samenwerkingsverband opererende werkgroepen in het leven roepen waarvan in sommige de gemeente een inbreng heeft.

Vertegenwoordiger: Ton van der Heijden, tel. 015-2121220

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Duurzaamheidsplatform

Het duurzaamheidsplatform is een overleg vanuit gemeente Delft met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen over natuur- en milieuzaken. De gemeente is hierin door de wethouder van Duurzaamheid vertegenwoordigd. De gemeente heeft de verantwoording voor dit overleg, maar de verenigingen kunnen natuurlijk ook onderwerpen voor het overleg aandragen.

Vertegenwoordiger: Dik Elzenga, tel. 015-2140565

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Initiatiefgroep Natuurbeheer

De initiatiefgroep is een samenwerkingsverband van een aantal natuur- en milieuclubs uit Delft en omgeving. Doelstelling is het gevraagd en ongevraagd geven van advies en commentaar op plannen en ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van natuur en milieu in Delft en omgeving. De initiatiefgroep richt zich daarbij met name op beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, hoogheemraadschap en provincie.

Vertegenwoordiger: Gert Jan Majoor, tel. 015-2617728

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Commissie Natuur en Milieu

Deze commissie is een aparte stichting waarin verschillende natuur- en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het actieve werk van de commissie is ondergebracht bij de Initiatiefgroep Natuurbeheer.

Vertegenwoordiger: Huub van 't Hart, tel. 015-2622779

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Heemparkcommissie

Deze commissie heeft als doel het beheer van de Delftse Hout te sturen en te begeleiden. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente en van de natuur- en milieuorganisaties.

Vertegenwoordiger: Rob Jansen, tel. 015-2571142

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2000

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact op met onze webmaster: (h.j.rengers@hetnet.nl) .
Voor algemene vragen over IVN afdeling Delft en omstreken kunt u contact opnemen met de secretaris: Bea Visser, tel. 015-2126125.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie