Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkzaamheden van IVN afdeling Delft en omstreken

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Afdeling Delft en omstreken


Natuur in Delft ]
De leden van IVN afdeling Delft en omstreken zijn in veel verschillende werkgroepen en overlegorganen actief. De werkzaamheden binnen deze werkgroepen en overlegorganen worden hier kort beschreven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen.


Excursies

Het IVN afdeling Delft en omstreken kent drie verschillende soorten excursies; publieksexcursies, excursies op aanvraag en ledenexcursies.

Het meest bekend zijn misschien wel de publieksexcursies, onder leiding van een gids. Ze worden maandelijks georganiseerd in één van de groengebiedjes in Delft en naaste omgeving.
Tijdens zo'n natuurwandeling wordt uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van de natuur en het milieu. De publieksexcursies zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Op aanvraag kunnen tegen een geringe vergoeding ook speciale natuurexcursies onder leiding van een gids georganiseerd worden. De eigen leden kunnen deelnemen aan ledenexcursies naar een interessant natuurgebied of 'natuurbedrijf'.

Zie voor een overzicht van de geplande excursies het activiteitenoverzicht .

Contactpersonen: Anita van Gemerden, tel. 015-2121863 en Marianne van Meurs, tel. 015-2562041

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Cursussen

Er worden diverse cursussen georganiseerd. Ze bestaan alle uit lesavonden, veldexcursies en practicums.
Voor mensen die iets meer van de natuur willen ontdekken zijn er Groencursussen over onderwerpen als planten, dieren, de seizoenen of het landschap.
Daarnaast zijn er meer praktische Groencursussen zoals: Milieuvriendelijk tuinieren en Conserveren.
Om de paar jaar organiseert de afdeling een Natuurgidsencursus voor diegenen die hun kennis van natuur en milieu actief willen uitbreiden en zich met die kennis actief willen inzetten bij een natuur- of milieu-activiteit. Deze cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend IVN-natuurgidsendiploma.
Op aanvraag verzorgt de afdeling ook cursussen in onder andere buurthuizen.

Zie voor een overzicht van de geplande cursussen het activiteitenoverzicht .

Contactpersoon: Wim van Schie, tel. 015-2145683

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Delfts Vergeet-me-nietje

Het Delfts Vergeet-me-nietje is het clubblad van IVN afdeling Delft en omstreken. Per jaar komt er 4 à 5 maal een nummer uit. Hiermee worden de leden en donateurs van de afdeling geïnformeerd over alles wat er in de afdeling speelt. Maar het is als het ware ook het cement van de afdeling, het middel om het onderlinge contact te versterken en het enthousiasme voor natuur en natuureducatie aan te wakkeren.

Redactie: Birgitta Slee, tel. 015-2561644, e-mail (birgit.slee@wanadoo.nl)

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Infokraam

In de zomermaanden is de afdeling zo vaak als zinnig en mogelijk is aanwezig met een informatiekraam bij diverse openluchtmanifestaties in Delft en omstreken. Het doel is zo milieu en natuur onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Contactpersonen: Geert en Wil Timmer, tel. 015-2616465

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Lezingen

De werkgroep lezingen bestaat uit personen uit drie organisaties: de Vogelwacht Delft en omstreken, de KNVV afdeling Regio Delft en het IVN Afdeling Delft en omstreken. In de wintermaanden wordt 6 maal een lezing georganiseerd.
De lezingen worden gehouden in de Natuurschuur aan het Linnaeuspad in de wintermaanden, elke tweede donderdag van de maand. Een grote variatie aan onderwerpen komt daarbij aan bod.

Contactpersoon: Babs Boellaard, tel. 015-2120869

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Tentoonstellingen

Sinds 1985 werken IVN en andere natuurorganisaties samen met de afdeling Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Delft aan tentoonstellingen in natuur- en milieucentrum De Papaver aan de Korftlaan. Er zijn meestal drie nieuwe tentoonstellingen per jaar. Het zijn deels geleende tentoonstellingen waaraan een Delftse aanvulling wordt gemaakt. Soms is het een geheel eigen ontworpen en gemaakte tentoonstelling.
De financiering van de tentoonstellingen wordt door de gemeente Delft gedragen.

Contactpersoon: Marja Verleun, tel. 015-2572848

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Informatiebalie Papaver

De baliewerkgroep is een samenwerkingsverband tussen gemeente Delft, KNNV, IVN, Vogelwacht en Delftse Natuurwacht.
Het hoofddoel van de baliewerkgroep is het openstellen van de tentoonstellingsruimte in de Papaver op zondagmiddag. Een nevendoel is het promoten van de verschillende natuurverenigingen door het beantwoorden van vragen van bezoekers, het uitdelen of verkopen van brochures en ander materiaal.

Contactpersoon: Boukje Sijens, tel. 015-2565552

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Boomgaardgroepen

Elke eerste zaterdag van de maand treft de groep elkaar in de twee oude boomgaarden `Buergaard' en `Slotgaard', die in de nieuwbouwwijken gespaard zijn gebleven. In de winter het snoeiwerk, in het voorjaar hekwerk en schapen nalopen, in de zomer wieden, maaien en zo nodig zomersnoei, in het najaar vruchtenplukken. Voor grote investeringen staat de gemeente Delft als eigenaar, garant.

Contactpersoon: Gert-Jan Majoor, tel. 015-2617728

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Waterwerkgroep

Het doel van de werkgroep is de aanleg en begeleiding van één of meer wijkplaatsen voor waterdieren (refugiums) bij bestaande waterlopen in Delft. Daarnaast publieksvoorlichting over het doel van zo 'n wijkplaats, en de registratie van de ontwikkelingen van flora en fauna in de loop van de tijd.
In april 1999 is het eerste refugium aangelegd in de wijk Tanthof aan de Ivoorkust. De werkgroep verspreidt folders in de buurt en geeft voorlichting op scholen mede om de buurt bij het project te betrekken.

Contactpersoon: Geert Timmer, tel. 015-2616465

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Kleine beestjes paradijs

Het Kleine Beestjes Paradijs is een initiatief van IVN, Vogelwacht en Delftse Natuurwacht.
Het doel is de aanleg en het onderhoud van een educatieve tuin aan het Linnaeuspad en daarin te tonen wat er aan `onopvallend' leven in elke tuin voor kan komen en hoe men op eenvoudige manier in de eigen omgeving de natuur een handje kan helpen bij het creëren van `minimilieus'.

Contactpersoon: Thea Rengers, tel. 015-2617739

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Knotgroep

De knotploeg is een initiatief van IVN en KNNV. Het doel van de werkgroep is om leden en niet-leden de gelegenheid te geven de handen uit de mouwen te steken in de eigen omgeving en al doende nog iets op te steken over natuurbeheer vlakbij huis.
Het knotten gebeurt meestal in de winter op zaterdagochtenden.

Contactpersoon: Bart Vlasblom, tel. 015-2132379

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Regionale Natuur- en Milieukring

Sinds 1982 is er regelmatig overleg tussen de verschillende natuur- en milieuorganisaties in Delft en omgeving: de Natuurkring. Vanaf 1999 gaat de opzet echter veranderen. De gemeente Delft stelt voor een halfjaarlijks overleg te hebben met gemandateerde (bestuurs)leden van de aangesloten organisaties over o.a. bespreken en afstemmen activiteiten, jaarverslag. Daarnaast is een aantal in samenwerkingsverband opererende werkgroepen in het leven roepen waarvan in sommige de gemeente een inbreng heeft.

Vertegenwoordiger: Ton van der Heijden, tel. 015-2121220

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Duurzaamheidsplatform

Het duurzaamheidsplatform is een overleg vanuit gemeente Delft met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen over natuur- en milieuzaken. De gemeente is hierin door de wethouder van Duurzaamheid vertegenwoordigd. De gemeente heeft de verantwoording voor dit overleg, maar de verenigingen kunnen natuurlijk ook onderwerpen voor het overleg aandragen.

Vertegenwoordiger: Dik Elzenga, tel. 015-2140565

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Initiatiefgroep Natuurbeheer

De initiatiefgroep is een samenwerkingsverband van een aantal natuur- en milieuclubs uit Delft en omgeving. Doelstelling is het gevraagd en ongevraagd geven van advies en commentaar op plannen en ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van natuur en milieu in Delft en omgeving. De initiatiefgroep richt zich daarbij met name op beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, hoogheemraadschap en provincie.

Vertegenwoordiger: Gert Jan Majoor, tel. 015-2617728

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Commissie Natuur en Milieu

Deze commissie is een aparte stichting waarin verschillende natuur- en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het actieve werk van de commissie is ondergebracht bij de Initiatiefgroep Natuurbeheer.

Vertegenwoordiger: Huub van 't Hart, tel. 015-2622779

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Heemparkcommissie

Deze commissie heeft als doel het beheer van de Delftse Hout te sturen en te begeleiden. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente en van de natuur- en milieuorganisaties.

Vertegenwoordiger: Rob Jansen, tel. 015-2571142

terug naar boven driehoek.gif (277 bytes)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2000

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact op met onze webmaster: (h.j.rengers@hetnet.nl) .
Voor algemene vragen over IVN afdeling Delft en omstreken kunt u contact opnemen met de secretaris: Bea Visser, tel. 015-2126125.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...