Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen Pvda over rol tussenpersonen verzekeringen

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 maart 2001

VRAGEN VAN HET LID WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

1. Kent u de recente berichten over de rol die tussenpersonen voor verzekeringen en andere financiële producten speelden met betrekking tot het niet na komen van hun verplichtingen jegens consumenten/polishouders? (1)

2. Klopt het bericht dat in een van bovengenoemde gevallen De Nederlandsche Bank de rol van bewindvoerder heeft vervuld bij
assurantiebemiddelingsbedrijven? Zo ja, waarom? (2)

3. Deelt de minister de mening dat het toezicht op tussenpersonen voor financiële diensten lacunes vertoont en daarom verbetering behoeft, temeer omdat zogenoemde assurantietussenpersonen naast verzekeringen ook andere financiële producten verkopen? Zo ja, hoe bent u van plan hier gestalte aan te geven? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het in het algemeen voor de toezichthouders op de financiële sector onvoldoende transparant is hoe de verhouding tussen tussenpersoon en financiële instelling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dan verklaren waar die transparantie uit bestaat?

5. Acht u het van belang dat, met inachtneming van "home country control", u toch ook een rol dient te spelen in het totstandbrengen van transparantie en het laten houden van toezicht in de verhouding tussen een tussenpersoon in Nederland en een financiële instelling in het buitenland? Zo ja, hoe ziet u de mogelijkheden om deze transparantie en toezicht te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat in zijn algemeenheid een gebrek aan genoemde transparantie en toezicht mede de oorzaak kan zijn van financiële mistoestanden, waarbij de in de genoemde krantenartikelen gedane meldingen als voorbeeld kunnen dienen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

7. Acht u de onafhankelijkheid van een tussenpersoon voor financiële diensten ten opzichte van een financiële instelling van belang voor een voor de consument zo goed mogelijke dienstverlening? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat vergaande vermenging van belangen tussen financiële instellingen en hun tussenpersonen, waaronder bijvoorbeeld het bestaan van "captive agents" of het verstrekken van leningen van een financiële instelling aan een tussenpersoon, een potentieel gevaar kan opleveren voor de onafhankelijkheid van die tussenpersoon? Zo ja, wat kunt en wilt u de minister ondernemen om deze onafhankelijkheid te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

9. Acht u het in gevallen dat een verzekeringsmaatschappij financiële belangen heeft in een tussenpersoon, die verzekeringsmaatschappij mede verantwoordelijk voor het beleid en de financiële situatie van die tussenpersoon? Zo ja, is die verantwoordelijkheid nu voldoende omschreven? Zo nee, waarom niet?

(1) Het Financiële Dagblad, 27 februari 2001/De Volkskrant, 27 en 28 februari 2001

(2) Assurantiemagazine, jaargang 2000, nr. 22

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie