Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maes en Staes willen onderzoek verstrekken Belgische visa

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Maes en Staes vragen grondig onderzoek naar onoordeelkundig verstrekken Belgische visa (07/03/01)

Nelly Maes (VU&ID) stelde reeds op dinsdag 13 februari vragen aan de federale PRL-ministers Louis Michel en Antoine Duquesne over het onoordeelkundig verstrekken van visa door de dienst Vreemdelingenzaken. De antwoorden laten vooralsnog op zich wachten.

Buitenlandse Zaken reageerde intussen zeer ontwijkend op de berichten die vandaag verschenen over deze zaak. Het onoordeelkundig verstrekken van Belgische visa vereist nochtans de nodige aandacht. Vooral omdat een tijdelijke verblijfstitel voor de Belgische federatie meteen toegang geeft tot alle Schengenlanden. Dergelijke verblijfstitels zijn goud waard en maken de migratiesector enorm corruptiegevoelig.

Het afgelopen jaar verstrekte België ongeveer 9.500 visa aan Marokkaanse aanvragers. Ongeveer 88% van deze visa (zowel kort- als langetermijn) werden door Dienst Vreemdelingenzaken in België verstrekt ondanks een negatief advies van de consulaire diensten in Marokko. Dit negatief advies, omwille van het niet beantwoorden aan de criteria, wordt dus systematisch genegeerd. Er was een stijging van studentenvisa van 26% te noteren in 2000. Ook hier wordt er duidelijk een loopje genomen met de vereiste criteria.

Sommige aanvragers zeggen openlijk dat het niet in hun bedoeling ligt om naar België maar wel naar een ander Schengen land af te reizen, waar het afleveren van visa strikter wordt afgehandeld. Dit resulteert in een negatief advies dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd, deze sturen steevast een bericht terug dat de visa toch dienen verstrekt te worden aan de aanvrager. Gevreesd kan worden dat meer en meer mensensmokkelaars via Marokko zullen proberen om in de EU binnen te komen. Dit zal het effect van acties van België en de EU, om lucratieve mensensmokkelroutes te ontmantelen, tenietdoen.

Europarlementslid Maes vroeg zowel aan de minister van Buitenlandse Zaken Michel als aan de minister van Binnenlandse Zaken Duquesne (bevoegd voor DVZ) of ze op de hoogte zijn van het onoordeelkundig verstrekken van visa via de Dienst vreemdelingenzaken. Ze vroeg ook wat de ministers hebben gedaan om hieraan een einde te stellen. Antwoorden kwamen er vooralsnog niet.

Woensdag 7 maart reageerde Buitenlandse Zaken erg flauw. Ze denken de problemen op te lossen met het inlassen van een taalexamen. Dit extra criterium haalt niks uit zolang de Dienst Vreemdelingenzaken tegen het negatieve advies van de consulaire diensten in visa's laat verstrekken. Verder willen ze ook de capaciteit van het consulaat uitbreiden. En dit ondanks de reeds exponentieel toegenomen aanvragen voor visa én het onoordeelkundig verstrekken ervan. Buitenlandse Zaken rept met geen woord over het mogelijk misbruik met Belgische visa in Brussel. Een diepgaand onderzoekt lijkt meer dan op zijn plaats.

Bulgarije
Volledigheidshalve dient vermeld dat de afgelopen jaren ook sprake was van een handel in diplomatieke kaarten op het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken en van een grootschalige visazwendel op de ambassade te Sofia. Collega-europarlementslid Bart Staes (VU&ID) stelde hierover vragen aan minister Michel van Buitenlandse Zaken op 23 januari jl. Eind '97 gaf een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken toe een 300-tal speciale kaarten te hebben verkocht aan Russen. Dezelfde ambtenaar was ook verantwoordelijk voor de uitreiking van duizenden S-kaarten aan huishoudelijk ambassadepersoneel, voornamelijk Filippijnse meisjes die vaak werden uitgebuit en ook in de prostitutie belandden.

In '96 diende de eerste secretaris van de Belgische ambassade te Sofia een klacht met burgelijke-partijstelling in wegens illegale activiteiten tegen de ambassadeur en z'n medewerkers. Ze had vastgesteld dat visa en paspoorten vlot werden afgeleverd tegen betaling. De ambassade zou zelfs een carrousel hebben opgezet met valse uitnodigingen van Belgische bedrijven. In april 2000 trokken twee magistraten naar Sofia en stelden vast dat op de Belgische ambassade inderdaad jarenlang "illegale" visa waren uitgereikt.

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Nelly Maes en Bart Staes - Leden van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Günther Dauwen
Telefoon: 02/284.7.187.
Fax: 02/284.91.87.
E-post: (gdauwen@europarl.eu.int)
Url: nellymaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie