Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaat 2000 United Services Group

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Bron: United Services Group
Zoek soortgelijke berichten
United Services Group

BEDRIJFSRESULTAAT STIJGT RUIM 32% IN 2000


Resultaten over 2000
De omzet is gestegen met 16% tot Euro 518 miljoen. De autonome omzetstijging bij de uitzendbedrijven in Nederland, onder andere Unique Nederland, Short Track en Ad Rem bedraagt circa 15%. De autonome groei bij de Belgische uitzendorganisaties Unique Interim en Avenue Louise lag rond de 24%. Met deze groeipercentages is sprake van een duidelijke outperformance ten opzichte van de respectievelijke uitzendmarkten. In Nederland was in het jaar 2000 sprake van een daling van circa 4% van de uitzendmarkt. De Belgische markt kende een omzetgroei over het gehele jaar van circa 15%. In beide landen was bij onze uitzendondernemingen sprake van een verdere verschuiving naar het meer stabielere en winstgevender office-segment. Bij de technische specialisten, die onder de gemeenschappelijke naam van United Technical Solutions gaan opereren, heeft de zichtbare groeiverbetering in de 2e helft van het jaar geresulteerd in een autonome groei van ruim 8%.

Het bedrijfsresultaat van United Services Group is, ondanks tegenvallende ontwikkelingen in onze IT-activiteiten, sterk toegenomen tot Euro 62,1 miljoen. Dankzij de sterke omzetgroei, in bijna alle segmenten gecombineerd met een goede kostenbeheersing, is het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet verder toegenomen tot 12%. De belastingdruk over het resultaat van het jaar 2000 bedraagt 35,9% (1999: 32,2%) en benadert daarmee het nominale tarief. De nettowinst voor amortisatie goodwill is in 2000 gestegen met 24,1% van Euro 31,4 miljoen naar Euro 39,0 miljoen en voldoet hiermee ruim aan de uitgesproken verwachtingen. De winst per aandeel op basis van het per ultimo uitstaande aantal aandelen bedraagt Euro 1,98 (1999: Euro 1,63 ). Dit betekent een stijging van 21,5%.

De acquisitie van HFS Zeitarbeit is in december 2000 afgerond en haar resultaten zullen vanaf
1 januari 2001 worden meegeconsolideerd. De op 20 december 2000 aangekondigde acquisities van Top Interim, Big Interim in België en Grupo Agio in Spanje worden naar verwachting eind maart 2001 afgerond.

Balans
Het eigen vermogen is toegenomen tot Euro 86,1 miljoen (1999: Euro 51,4 miljoen). De solvabiliteit bedraagt per 31 december 37,9% (1999: 31,6%). De toename van het eigen vermogen betreft voornamelijk de winstinhouding onder aftrek van het voorgestelde dividend. In de balans per 31 december 2000 is de acquisitie van HFS Zeitarbeit volledig verwerkt. Onder de post voorzieningen is de geschatte nabetaling opgenomen, hetgeen in belangrijke mate de toename van de post voorzieningen verklaart. Dividendvoorstel
Aan de op 25 april 2001 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend uit te keren van Euro 0,62 per gewoon aandeel. Het dividend zal naar keuze in contanten dan wel geheel in gewone aandelen ten laste van het agio of ten laste van de overige reserves kunnen worden opgenomen. De omwisselingsverhouding inzake het stockdividend wordt op 26 april bekend gemaakt.

Naamswijziging
Op 31 december 2000 hield de naam Unique International N.V. op te bestaan. Vanaf die dag werken ruim vijftienhonderd mensen bij United Services Group N.V. De naamswijziging is om meerdere redenen een belangrijke en daarom méér dan symbolische stap. Want de naamswijziging is de eerste zichtbare stap naar een structuurverandering die op onderdelen al veel eerder is ingezet. Een veranderingsproces dat voortkomt uit zowel externe ontwikkelingen als eigen ambities.

Merkenstrategie
United Services Group introduceerde een organisatiestructuur met een duidelijke en herkenbare naamgeving. Daarmee wordt afscheid genomen van een aantal merknamen. De kern is het geven van een nieuwe inhoud aan onze multi-niche-strategie waarbij een kleiner aantal, sterkere merken zorgt voor een hogere naamsbekendheid en grotere autoriteit in de markt.

De merkenstrategie wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de specifieke markten waarop United Services Group actief is. Zo wordt de omvangrijke uitzendmarkt bediend met de internationale merken Unique en Technicum, alsook vanuit verschillende regionale uitzendorganisaties. De specialistische activiteiten zoals projectondersteuning, executive search, detachering en consultancy vinden plaats vanuit een drietal werkmaatschappijen, die zich richten op hoog opgeleide specialisten:
· United Technical Solutions: technische specialisten
· United ICT Solutions: ICT-specialisten
· United Capacity: niet-technische specialisten. De werkmaatschappijen zijn elk weer gespecialiseerd op hun eigen vakgebieden. De opleidings- en call-center-activiteiten worden aangestuurd door respectievelijk United College (Luzac College) en United Communications (Telecom Direct).

Nieuwe locaties
Parallel aan de merkenstrategie wordt het locatiebeleid onderzocht. Op dit moment hebben de specialistische werkmaatschappijen van United Services Group ruim 50 lokale vestigingen in gebruik. In het kader van de gebundelde slagkracht en de gewenste uitstraling wordt in de loop van 2001 een aantal regionale kantoren geopend, onder de verzamelnaam United Business Center, waar verschillende specialistische werkmaatschappijen onderdak zullen vinden. Deze regiokantoren worden inspirerende locaties voor flexprofessionals. In operationele zin worden er voordelen behaald in de vorm van een gedeelde receptie en andere faciliteiten. Maar ook qua inrichting, van een mogelijk internetcenter tot wisselwerkplekken voor flexprofessionals wijken we af van de geijkte paden. Naast efficiencyvoordeel zal door de regiovorming de commerciële synergie toenemen in de vorm van informatie-uitwisseling over klanten en prospects en, waar gewenst, gezamenlijke presentatie naar de markt. In het kader van deze operatie zal een aantal vestigingen verhuizen.

Vooruitzichten
In het jaar 2001 zal verdere invulling worden gegeven aan de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. Met de opening van een aantal regionale kantoren, waar verschillende specialistische dienstverleners onderdak zullen vinden, en de introductie van de nieuwe merknamen zal een belangrijke impuls worden gegeven aan de verdere groei van onze specialistische activiteiten.

De grote stabiliteit van de autonome groei van het rendement van onze onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door onze strategische keuzes, te weten: de keuze voor niche-markten, op basis van commerciële aantrekkelijkheid en beperkte conjunctuurgevoeligheid, en de focus op het midden- en kleinbedrijf, met een brede klantenspreiding. Zoals ook in het afgelopen jaar is gebleken, is onze onderneming door deze keuzen minder kwetsbaar bij spanningen op de arbeidsmarkt en bij lagere economische groeipercentages.

Naast de verwachte autonome groei zal tevens sprake zijn van uitbreiding van activiteiten door middel van acquisities in binnen- en buitenland.

Medio 2001 zullen de nieuwe hoofdkantoren voor België en Nederland worden betrokken. Het hoofdkantoor in Nederland zal uitgerust worden met een Virtual Private Network, waardoor de mobiliteit van onze medewerkers verder zal toenemen.

Wij verwachten dat, mede door de professionele inzet van onze medewerkers en door pro-actief te reageren op ontwikkelingen op de verschillende arbeidsmarkten, United Services Group in het jaar 2001 een verdere groei van zowel omzet als resultaat te zien zal geven.

De Raad van Bestuur is van mening dat de winst per aandeel voor amortisatie van goodwill zal kunnen groeien met vijftien procent in het jaar 2001.

Belangrijke data
25 april 2001 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 25 april 2001 publicatie cijfers eerste kwartaal 26 april 2001 bekendmaking omwisselingverhouding stockdividend 27 april 2001 notering ex-dividend
17 mei 2001 betaalbaarstelling dividend 24 juli 2001 publicatie halfjaarcijfers 22 oktober 2001 publicatie cijfers derde kwartaal 6 maart 2002 publicatie jaarcijfers 2001 24 april 2002 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Almere, 7 maart 2001
Raad van Bestuur United Services Group N.V.

Voor nadere informatie:

De heer R. Icke RA Telefoon: +31 (0)36 53 82 420

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie