Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshop over kansen één waterketenbedrijf in Limburg

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

WATERKETEN WORKSHOPS

Streven naar samenwerking Provincie, gemeenten, WML en Zuiveringschap ONDERZOEK NAAR KANSEN VOOR ÉÉN LIMBURGS WATERKETENBEDRIJF Op initiatief van de Stuurgroep Waterketen vinden op 7, 8, 14 en 15 maart speciale workshops plaats om de kansen van één Waterketenbedrijf in Limburg te onderzoeken. De workshops, voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, bieden de betrokken organisaties de mogelijkheid om zich in direct overleg te oriënteren op de mogelijkheden van samenwerking in de waterketen. De Stuurgroep staat onder leiding van burgemeester J. Schrijen van Venlo. Samenwerking in de waterketen biedt mogelijk belangrijke efficiëntie-voordelen bij onder andere onderhoud en ontwikkeling van de infrastructuur (waterleiding, riolering en zuiveringsinstallaties). Bijvoorbeeld kan de capaciteit van riolering en zuiverings-installaties beter op elkaar worden afgestemd. Deze efficiëntievoordelen zullen leiden tot kostenbesparing voor de burger. Verder zijn er milieuvoordelen te behalen. Samenwerking in de vorm van een waterketenbedrijf biedt voordelen in verband met de schaalgrootte en in de vorm van één loket voor waterdiensten voor de burger. De partijen die deelnemen aan de workshops en betrokken zijn bij de eventuele vorming van een waterketenbedrijf zijn de Limburgse gemeenten, het Zuiveringschap Limburg, de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), en de Provincie Limburg.

Waterketen
De drinkwaterketen bestaat uit winning, productie en distributie van drinkwater, en inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Binnen deze waterketen zijn in Limburg verschillende partijen actief. Naast de consumenten van drinkwater zijn dat WML, die de productie en distributie van drinkwater verzorgt, de gemeenten (rioleringsbeheer) en Zuiveringschap Limburg (zuivering van afvalwater). Als de voorgenomen opzet slaagt zou dit het eerste waterketenbedrijf in Nederland zijn waarin deze drie schakels onder een gezamenlijk beheer worden gebracht.
De vorig jaar ingestelde Stuurgroep Waterketen, onder voorzitterschap burgemeester J. Schijen van Venlo, heeft tot taak om eerst de mogelijkheden tot samenwerking in de waterketen te onderzoeken, bij voorkeur in de vorm van een waterketenbedrijf, en vervolgens om samenwerking daadwerkelijk te realiseren. De eerste fase, overleg en gedachtenwisseling met alle betrokken partijen, is inmiddels gestart. De workshops maken hier deel van uit. Volgens de planning zal deze eerste fase medio mei worden afgesloten met het ondertekenen van een intentieverklaring waarin de betrokken partijen aangeven dat zij bereid zijn tot samenwerken en afspreken deze samen-werking verder uit te werken en te realiseren. In de tweede fase wordt vervolgens een vorm van samenwerking tot stand gebracht. De definitieve keuze voor een vorm van samenwerking zal pas in deze uitwerkingsfase worden gemaakt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie