Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Datum indiening fiscale wetsvoorstellen

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Datum indiening fiscale wetsvoorstellenDe voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

07-01-Fin

AFP 2001-00087 U

Onderwerp

Datum indiening fiscale wetsvoorstellen

Ik stel het op prijs al in dit vroege stadium met u van gedachten te kunnen wisselen over het tijdschema voor de Tweede Kamerbehandeling van fiscale wetsvoorstellen. Het gaat dan om wetsvoorstellen die pas in de tweede helft van dit jaar zullen worden ingediend en waarvan het wenselijk is dat deze per 1 januari 2002 in werking treden. Ik heb goede nota genomen van uw wensen.

Met u streef ik naar een zorgvuldig traject van behandeling van wetgeving. Nadat de besluitvorming over de Miljoenennota is afgerond, dienen de (fiscale) beleidsvoornemens in zorgvuldige wetgeving te worden omgevormd. Dit vergt tijd, alhoewel simultaan met de besluitvorming over de Miljoenennota al het nodige is gedaan. Alvorens de fiscale wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer te kunnen indienen, dienen deze voor advies aan de Raad van State te worden gezonden. Op de voor de advisering benodigde tijd heb ik geen invloed. Wel kan ik in een zo vroeg mogelijk stadium de Raad informeren over de wetsvoorstellen die op korte termijn aan de Raad ter advisering zullen worden aangeboden. De Raad kan dan in haar werkplanning rekening houden met deze wetsvoorstellen zodat een en ander soepel kan verlopen.

Gelet op deze onzekerheidsfactoren (voorbereidingstijd wetsvoorstellen en adviestijd RvS) is het helaas niet mogelijk een resultaatsverplichting voor de door u genoemde data aan te gaan. Uiteraard ben ik wel bereid een maximale inspanningsverplichting op mij te nemen om de wetsvoorstellen zo spoedig mogelijk bij de Raad van State in te dienen. In overleg met de vaste commissie zou voorts kunnen worden bezien op welke wijze vanuit Financiën een bijdrage kan worden geleverd aan een soepel verloop van het TK-traject.

Ik vertrouw erop dat we in goed overleg, zoals dat ook bij de belastingherziening 2001 en de jaarlijkse belastingplannen het geval was, tot een oplossing kunnen komen.

De staatssecretaris van Financiën,

W.J. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie