Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten gemeente Ede inzake wet milieubeheer

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

Dierenpension De Valk, voor een hondenpension op het adres Hoge Valksedijk 35 te Lunteren WM/2000-028
J. Top, voor een veehouderij op het adres Meulunterseweg 3 te Lunteren WM/2000-103 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 14 vleeskalveren
E. Maassen, voor een veehouderij op het adres Laarweg 11b te Harskamp WM/2000-105
E. van de Brink, voor een veehouderij op het adres Doesburgerdijk 50 te Ede WM/2000-109

Tevens is het gemeentebestuur van plan de milieuvergunning van:

M. Zandsteeg, Kruisbeekweg 16 te Lunteren, nr. HW-86-087 in te trekken en wel voor 12 melkkoeien en 23 stuks jongvee;
G. van Veldhuizen van Deelen, Lage Valkseweg 133 te Lunteren, nr. HW-85-119 in te trekken en wel voor 240 vleesvarkens. G. van de Brink, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 27 te Bennekom WM/2001-010

Tevens is het gemeentebestuur van plan de milieuvergunning van:

C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp, nr. HW-88-141 in te trekken voor 4 vleesvarkens.

BESLUITEN

Op 27 februari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

C. van Luttikhuizen, voor een veehouderij op het adres Hoge Valkseweg 123 te Lunteren WM/2000-072
Mts. Van Eck-Haanschoten, voor een veehouderij op het adres Scharrenburgersteeg 16 te Lunteren WM/2000-074

INTREKKINGSBESLUIT

Op 27 februari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van W. van den Berg, Lage Valkseweg 169 te Lunteren, van d.d. 29 juni 1993, nr. HW-92-344, voor wat betreft 20.560 legkippen.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 5 april 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 29 maart 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan onder nummer (0318) 68 05 22.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en het intrekkingsbesluit. Tot 23 april 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 23 april 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 5 april 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 23 april 2001 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede .

VERKLARING

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar

die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 20 februari 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan G. Kok, Meentdijk 11 te Bennekom melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De wijziging heeft tot gevolg dat in plaats van 19 vleesvarkens voortaan een veebezetting aanwezig zal zijn bestaande uit 11 stuks jongvee en 4 zoogkoeien.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, telefoon (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Bestuursdienst, Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 7 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie