Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Meerstad Groningen' kwalitatief hoogwaardig woongebied

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 7 maart 2001 Persbericht nr. 43

"Meerstad Groningen" nieuw kwalitatief hoogwaardig woongebied

De provincie Groningen, de gemeente Groningen, de gemeente Slochteren, de Dienst Landelijk Gebied, het waterschap Hunze en Aa's en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) ondertekenen vandaag een intentieovereenkomst voor de gezamenlijke ontwikkeling van "Meerstad Groningen". Meerstad Groningen is een nieuw te ontwikkelen woon- werk- recreatie- en natuurgebied ten oosten van de stad Groningen. In dit gebied moeten op termijn 8.000 woningen worden gerealiseerd in kwalitatief hoogwaardige suburbane woonmilieu's. Daarnaast wordt in Meerstad Groningen een groot meer aangelegd, dat voornamelijk gericht is op de buffering en berging van water in noodsituaties en dat tezamen met een nieuw aan te leggen landschap, de kwaliteitsdrager wordt van de nieuwe woonwijk. Tegelijkertijd wordt het meer een recreatieve trekker voor mensen uit de stad Groningen en de directe omgeving van de stad. Door de aanleg van een nieuw kwalitatief hoogwaardig landschap wordt de ecologische structuur van stad en regio versterkt. Deze opgave moet worden vertaald en uitgewerkt in een tastbaar plan, een Masterplan. Bureau Alle Hosper, in samenwerking met bureau Kees Christiaanse, heeft opdracht gekregen om dit Masterplan op te stellen.

Achtergrond

De afgelopen jaren zijn door verschillende overheden ideeën gelanceerd over de mogelijke ontwikkeling van het gebied tussen de stad Groningen/Middelbert, Harkstede, Eemskanaal en de A7. Deze ideeën zijn in een aantal plannen vastgelegd, zoals in de Regiovisie Groningen-Assen 2030, het Provinciaal Omgevingsplan, de Stad van Straks en de Visieontwikkeling Slochteren. Ongeveer een jaar geleden zijn al deze ideeën door de instanties naast elkaar gelegd. Er is een stuurgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van de verschillende partijen, onder voorzitterschap van de provincie Groningen.

Ambitie

De stad Groningen groeit naar 180.000 inwoners in 2010. Daarnaast is er een grote vraag naar suburbane woonmilieu's. Om aan de grotere en veranderende vraag te kunnen voldoen, moet daarom niet alleen méér gebouwd worden, maar vooral ook ánders dan vroeger. Dat kan worden gerealiseerd in Meerstad Groningen: duurzaam gebouwde, mooie woningen voor verschillende inkomensgroepen. En een zorgvuldige inpassing van de woningen in het landschap: in de provincie Groningen wordt hoog ingezet op kwaliteit van woningbouw.

Meerstad Groningen wordt een stad bij de stad. Het meer kan tal van recreatiemogelijkheden bieden voor mensen uit de stad Groningen en de directe omgeving daarvan.

Het landschap zal de komende jaren een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar nu nog uitgestrekte landbouwgronden liggen, komt in de toekomst een meer van ruim 650 hectare groot. Voor de ruimte die nodig is voor woningen en bedrijven zal ongeveer eenzelfde hoeveelheid natuur en landschap worden gemaakt. De structuur van de blijvende landbouw zal zo goed mogelijk worden hersteld.

De economie zal naar verwachting de komende jaren nog verder groeien - ook in Groningen. In Meerstad Groningen kunnen bedrijven de ruimte krijgen. De bedrijfsterreinen moeten als een aantrekkelijk overgangsgebied tussen Meerstad en de stad Groningen worden ontwikkeld. Zo ontstaat er een prettige verbinding tussen de buiten- en binnenstad en zijn de bedrijfsterreinen een vanzelfsprekend deel van de wijk. Meerstad Groningen krijgt een directe verbinding met de binnenstad via een aansluiting op de Driebondsweg en op de nieuwe A7 (Euvelgunnetracé). Voor de fietser wordt een aantrekkelijke route aangelegd langs de zuidkant van het Eemskanaal. Een hoogfrequente openbaarvervoer-verbinding komt in beeld als er 2000 woningen zijn opgeleverd. Er komt een nieuwe brug bij de Sontweg/Driebondsweg die klaar moet zijn op het moment dat er circa 2500 woningen gebouwd zijn.

Dit is de ambitie voor Meerstad Groningen, die de stuurgroep heeft geformuleerd en op basis waarvan het Masterplan wordt ontwikkeld.

Kosten

Een financieel haalbare inzet voor het plan is mogelijk op basis van bovenstaande ambities. Uitgangspunt is dat de exploitatie budgettair neutraal moet zijn. Met een project van deze omvang zal ruim 1 miljard gulden voor de openbare investeringen gemoeid zijn.

Planning

De haalbaarheid van het plan zal uiteraard ook bepaald worden door het draagvlak onder de bevolking en in de markt. Daarom zijn een tweetal informatieavonden georganiseerd. Op maandag 26 maart in de Engelstede in Engelbert om 20.00 uur, op donderdag 29 maart in het Grunopark in Harkstede om 20.00 uur.

De planning is erop gericht om na de zomer de eerste opzet voor het Masterplan gereed te hebben en het definitieve plan begin 2002. Tussendoor worden consultatierondes gehouden met marktpartijen. Medio 2002 kan dan worden gestart met de officiële procedures, zoals bijvoorbeeld de bestemmingsplannen, die eind 2004 kunnen worden afgerond. Op z'n vroegst zouden vanaf 2006 de eerste woningen kunnen worden gebouwd, aansluitend op de bestaande bebouwing bij Engelbert, Middelbert en Harkstede. Vanaf 2008 kan er in grotere aantallen worden gebouwd in het gebied tussen deze kernen in.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie