Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ez-regeling zorgt voor 1,0 megaton extra co2-reductie

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 033
Datum: 07-03-2001

EZ-REGELING ZORGT VOOR 1,0 MEGATON EXTRA CO2-REDUCTIE

Minister Jorritsma van Economische Zaken (EZ) heeft besloten een totaalbedrag van ruim NLG 111 miljoen (EUR 50,4 miljoen) toe te kennen voor 43 grote klimaatvriendelijke investeringsprojecten van bedrijven. Met deze projecten wordt op termijn de uitstoot van CO2 met 1,0 megaton per jaar verminderd. De bedrijven die de subsidie ontvangen investeren voor NLG 1,8 miljard (EUR 817 miljoen) in diverse CO2-besparende projecten. Deze projecten dragen substantieel bij aan de Nederlandse klimaatdoelstelling voor de komende jaren.

De projecten vallen onder de tenders (indieningsperioden) van het 'Besluit subsidies CO2-reductieplan' en de 'Subsidieregeling houtmodificatie CO2-reductieplan'. Het Ministerie stelde NLG 132,5 miljoen (EUR 60,1 miljoen) beschikbaar voor investeringen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bedrijven konden van 17 april tot 13 oktober 2000 bij het Projectbureau CO2-reductieplan te Zwolle projectvoorstellen indienen op het gebied van houtmodificatie, benutting van industriele restwarmte, toepassing van warmtepompen en geavanceerde warmtekracht, duurzame energie en energiezuinige technologie in de industrie.

Vooral voor de deelprogramma's 'toepassing van warmtepompen en geavanceerde warmtekracht' en 'duurzame energie' bestond veel belangstelling. Opmerkelijk is het geringe aanbod van
investeringsprojecten op het gebied van industriele restwarmte en procesintegratie energie-intensieve industrie.

In totaal zijn 43 investeringsvoorstellen gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van
NLG 111 miljoen (EUR 50,4 miljoen). Hiervan bestaat meer dan de helft uit windenergie projecten. Verder zijn projecten gehonoreerd op het gebied van warmtekracht en warmtepompen, biomassa dat wordt ingezet ter vervanging van fossiele brandstof en glastuinbouw.

Een groot aantal projecten is afgevallen omdat zij niet voldoen aan de minimale CO2-besparing of omdat zij te rendabel zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Verder heeft een aantal projecten geen subsidie ontvangen omdat de Minister van Economische Zaken reeds in het kader van een andere EZ-regeling (Tendem) aan deze projecten subsidie heeft toegezegd.

De uitvoering van het CO2-reductieplan is in handen van het projectbureau CO2-reductieplan, een samenwerkingsverband van Novem en Senter.

Overzicht van gehonoreerde projecten per deelprogramma:

Deelprogramma Aantal projecten Subsidie CO2-reductie

MLN (EUR) kton

Benutting industriele restwarmte: 1 0,8 (0,36) 5
Warmtepompen/warmtekracht: 8 10 (4,54) 73
Duurzame energiebronnen: 30 96 (43,56) 890
Procesintegratie: -

- - -
Drogen, bakken, smelten, membranen: 1 0,5 (0,23) 9
Houtmodificatie: 3
4,0 (1,82) 20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie