Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notitie registratieplicht risico-situaties naar Kamer

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MIN VROM: Notitie registratieplicht risico-situaties naar TK

Hoofdlijnen registratieplicht risico-situaties naar de Tweede Kamer

Minister Pronk heeft 7 maart 2001 een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de hoofdlijnen uiteenzet van een op te stellen regeling .Registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen.. Deze regeling moet gemeenten, provincies en de rijksoverheid verplichten om informatie over situaties waar de productie, opslag, verwerking of het transport van gevaarlijke stoffen risico.s oplevert in een centraal register te melden. Door het raadplegen van dit register kunnen burgers en overheden een actueel en volledig overzicht krijgen van de risico-situaties in hun omgeving. Daarnaast moet het register voor overheden een belangrijk hulpmiddel worden bij het beheersen van risico-situaties en het voorkomen van rampen. Het kabinet had 23 februari al besloten dat er een landelijk register van risicio-situaties moet komen. Op basis van de vandaag aan de Kamer gestuurde notitie kan de regeling in de tweede helft van 2001voor besluitvorming aan de ministerraad worden voorgelegd. Het streven is dat deze regeling begin 2003 van kracht wordt. De tussenliggende tijd is nodig om de uitvoering van de regeling voor te bereiden en de benodigde informatie- en communicatietechnologie (ICT) te ontwikkelen.

Hoofdlijnen
. De minister van VROM wijst een orgaan aan dat als taak krijgt het register bij te houden. De informatie wordt op overzichtelijke wijze bijgehouden, inclusief een geografische presentatie. . Elk bevoegd gezag dat risico-informatie ontvangt is verplicht dit direct te melden aan het register. Actualisatie van de gegevens verloopt volgens het tijdschema dat het bevoegd gezag daarvoor hanteert, maar zodanig dat de gegevens nooit ouder zijn dan vijf jaar.
. Kenmerkend voor de bedrijven die onder de regeling vallen is dat ze een verhoogd risico voor de directe omgeving vormen. Dit zijn bijvoorbeeld om grote chemische bedrijven, LPG tankstations, vuurwerkbedrijven, en bedrijven waar meer dan 10 ton chemicaliën zijn opgeslagen. Het gaat in totaal om ongeveer 4000 bedrijven en om alle wegen, wateren, spoorwegen en buisleidingen waarlangs gevaarlijke stoffen in grotere hoeveelheden worden vervoerd.

Uitvoering
Om de uitvoering van het register zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de toegankelijkheid van het systeem te vergroten wordt gedacht aan een digitale uitwisseling van gegevens. De kosten die samenhangen met de invoering van regeling worden op dit moment geraamd op f 5-8 miljoen in de opstartfase en f 2-3 miljoen per jaar in de onderhoudsfase. Deze kosten worden meegenomen in de begroting van 2002.
In de nu aangegeven opzet zal de regeling geen extra administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich meebrengen. De informatie moet bij overheden op basis van hun wettelijke taken al beschikbaar zijn of komen . Voor ongeveer enkele honderden inrichtingen kunnen aanvullende risicogegevens nodig zijn als die nog niet in de vergunning zijn opgenomen.

Voor meer informatie:
persvoorlichting Ministerie van VROM
Marja van Paassen, tel 070 3393986
Susanne Staals, tel 070 3392597

07 mrt 01 10:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie