Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PontEecen verdrievoudigt winst in 2000

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

P E R S B E R I C H T

Zaandam, 8 maart 2001

PontEecen verdrievoudigt winst in 2000

De nettowinst van PontEecen N.V., de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland, is in 2000 uitgekomen op § EUR 10,5 miljoen, tegen§ EUR 3,6 miljoen in 1999. Deze toename komt voor 77% voort uit de fusie tussen PontMeyer bv en Houtgroep Eecen Nederland N.V. De winst per aandeel (excl. effect buitengewone baten) steeg met van § 0,16 tot § 3,47. De netto-omzet nam toe van EUR 191,3 miljoen in 1999 tot EUR 481,9 miljoen in 2000. Het fusie-effect hierin bedroeg EUR 257,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op § 10,5 miljoen tegen EUR 3,6 miljoen in 1999. De winst per aandeel (excl. effect buitengewone baten) steeg met EUR 0,16 tot EUR 3,27.

Gang van zaken in 2000
Voor PontEecen N.V. was 2000 het jaar van de fusie tussen Houtgroep Eecen Nederland N.V. en Pontmeyer bv. Met deze fusie is een vooraanstaande leverancier van hout en materiaal voor de bouw ontstaan met een uitstekende marktpositie en groeiperspectieven in verwante producten en diensten.

Daarnaastnam PontEecen eEind 2000 nam PontEecen N.V. het verhuurbedrijf Huurland B.V. over, een klein middelgroot verhuurbedrijf in gereedschappen met een goede marktnaam. Eveneens verwierf de onderneming Gelderhout B.V., een houthandel met vestigingen in Gorinchem en Oosterhout. Er werd tevens een intentieovereenkomst getekend met betrekking tot de overname van Houthandel Vries B.V. in Groningen.

Toelichting op de resultaten
De omzet nam in 1999 2000 met EUR 290,6 mln miljoen toe. Deze toename werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de fusie (EUR 257,4 miljoen). Een tweetal kleinere acquisities, de autonome groei en het hogere prijsniveau van diue producten, waarvan de inkoopprijs in US$ D wordt genoteerd, droegen eveneens bij aan deze groei.

De nettowinst is in het jaar 2000 toegenomen tot EUR 10,5 miljoen (1999: EUR 3,6 miljoen). Exclusief het fusie-effect is dit een stijging van 19,1% ten opzichte van 1999.

De bedrijfslasten zijn in 2000 toegenomen met § 62,8 mln. ten opzichte van de pro forma cijfers over 1999.Naast het effect van de fusie kan de kostentoename voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan hogere transportkosten onder andere door gestegen brandstofkosten en hogere personeelskosten door ontwikkelingen op de markt. De nettowinst per aandeel, exclusief het effect van buitengewone baten, bedroeg § EUR 3.,27 (1999 § EUR 3.,11). De buitengewone baten na aftrek van belastingen bedroegen EUR 1,6 miljoen.

Het aantal medewerkers groeide als gevolg van de fusie van 820 in 1999 tot 1608 in 2000.

De heer Vet heeft besloten om zijn functie als Lid van Raad van Bestuur neer te leggen.

Dividendpolitiek
De onderneming streeft naar het beschikbaar stellen van minimaal 40% van de nettowinst uit normale bedrijfsuitoefening. Er wordt dan ook een dividend voorgesteld van EUR 1,35 per gewoon aandeel. De groei in de bouwmarkt in Nederland werd in het verslagjaar gelimiteerd door een gebrek aan capaciteit. De huidige ontwikkelingen in de vraag naar kwaliteitsbouw, duurzaam bouwen en individualisering van nieuwbouwprojecten, bieden PontEecen echter uitstekende groeimogelijkheden.

Een andere ontwikkeling is dat aannemers doorgaans steeds kortere planningstijden hanteren en just-in-time geleverd willen worden. PontEecen zal haar organisatie nog beter gaan toesnijden op deze ontwikkelingen door uitbreiding van haar vestigingennetwerk en expansie van toegevoegde waarde activiteiten.

Ook het voorbije jaar heeft laten zien dat de markt voor hout, plaatmateriaal en verwante bouwmaterialen een snelle ontwikkeling doormaakt. Het aantall kleine aanbieders neemt af en de grote aanbieders, waaronderPontEecen, proberen hun schaalgrootte te benutten.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin PontEecen N.V. actief is, blijven goed voor het komend jaar. De onderneming streeft naar een verbetering van het rendement op geÔnvesteerd vermogen door het benutten van de ontstane schaalvoordelen en een gecoŲrdineerd beheer van werkkapitaal. Het bedrijfsresultaat zal verbeteren door het continu streven naar maximale efficiŽntie voorop te stellen. Daarnaast wordt een uitbreiding van het aantal vestigingen verwacht, resulterend in synergievoordelen. De directie van PontEecen verwacht, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door zowel acquisities als autonome groei, voor 2001 een groei van de winst per aandeel te realiseren.

Profiel
PontEecen N.V. is in het voorjaar van 2000 ontstaan uit de fusie tussen de voormalige Houtgroep Eecen Nederland N.V. en PontMeyer bv. Door deze fusie is de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland ontstaan met 62 vestigingen verspreid over het land. De onderneming heeft ongeveer 1600 medewerkers in dienst. PontEecen streeft ernaar een toonaangevende, innovatieve leverancier te zijn voor bouwend Nederland.

PontEecen N.V. heeft het afgelopen boekjaar een omzet behaald van EUR 481,9 miljoen (1999: EUR 191,3 miljoen) en is genoteerd aan de incourante markt van Euronext Amsterdam.

/ / / / / / /

Voor nadere informatie:
De heer J. Bruil, Voorzitter van de Raad van Bestuur Telefoon: 075 653 62 10
Internetsite: www.PontMeyer.nl

Bijlagen: - Geconsolideerde balans

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie