Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Woonbond stelt voorwaarden aan ondertekening Akkoord Wonen

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Woonbond
Zoek soortgelijke berichten
Woonbond Persbericht

Woonbond stelt voorwaarden aan ondertekening
Nationaal Akkoord Wonen moet ingrijpend gewijzigd

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting heeft de Nederlandse Woonbond gevraagd het concept Nationaal Akkoord Wonen te ondertekenen. Alleen als het concept akkoord ingrijpend wordt gewijzigd is de Woonbond daartoe bereid. Het concept Nationaal Akkoord Wonen bevat de ambities en voornemens op woongebied van het ministerie van Vrom, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes vereniging van woningcorporaties tot het jaar 2005. Deze ambities betreffen onder meer nieuwbouw, verkoop van huurwoningen en de stedelijke vernieuwing. De Woonbond vindt dat de keuzevrijheid en de zeggenschap van huurders in het akkoord volstrekt onvoldoende uit de verf komen. Op een aantal belangrijke punten is het akkoord vager en soms zelfs in strijd met de uitgangspunten en doelstellingen in de Nota Mensen, wensen, wonen. In deze nota beschrijft Remkes zijn beleid voor de komende tien jaar.

Cultuuromslag
Met zijn Nota Mensen, wensen, wonen wil Remkes een cultuuromslag bereiken waarbij de vragers (huurders) sterker komen te staan ten opzichte van de aanbieders (verhuurders). In het conceptakkoord is van dit beleidsvoornemen helaas te weinig terug te vinden. Het akkoord is dan ook buiten de Woonbond om tot stand gekomen. Wil Remkes zijn eigen uitgangspunten serieus nemen en wil het Nationaal Akkoord Wonen meer zijn dan een lege dop, dan zullen huurdersorganisaties en de Woonbond vanaf het begin bij de uitwerking en de realisatie van de gemaakte afspraken betrokken moeten worden. Ook wil de Woonbond dat de rol en positie van huurders- en bewonersorganisaties, bijvoorbeeld bij fusies tussen verhuurders, wettelijk wordt geregeld.

Verkoop en stedelijke vernieuwing
Ook de artikelen over de verkoop van huurwoningen en de stedelijke vernieuwing zouden wat de Woonbond betreft aanzienlijk moeten worden gewijzigd. De Woonbond is tegenstander van een landelijk geregisseerde grootschalige verkoop van huurwoningen. Verkoop dient onderdeel te zijn van lokale prestatieafspraken tussen corporatie(s), gemeente en huurders- en bewonersorganisaties. Deze afspraken moeten gebaseerd zijn op een analyse van de lokale en regionale woningmarkt. Verkoop mag alleen worden geïntensiveerd als huurders een vrije keuze hebben tussen huren en kopen en er voldoende goede en betaalbare huurwoningen overblijven.
Ook voor stedelijke vernieuwing geldt dat het intensiveren van sloop- en samenvoegingsprogramma's deel moeten uitmaken van een evenwichtige strategie, die is gebaseerd op een analyse van de woningmarkt, waarin de belangen van de bewoners centraal moeten staan. De betrokkenheid en de invloed van bewoners moeten in een samenwerkingovereenkomst worden vastgelegd. Een belangrijk element daarin is een redelijke schadeloosstelling van bewoners die hun woning moeten verlaten. De Woonbond vindt dat zij minimaal een vergoeding van 10.000 gulden moeten krijgen voor verhuis- en herinrichtingskosten.

Amsterdam, 8 maart 2001. Nummer: U01.208

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie